Hogeschool VIVES

Hogeschool VIVES

Meer artikelen over Hogeschool VIVES

Veel vragen en gemor op buurtoverleg over detentiehuis op ’t Hoge: “Kortrijk Spreekt? Daar blijft niets meer van over”

Dinsdagavond vond in het forum van de Hogeschool Vives een infomoment plaats over het Kortrijkse detentiehuis, dat half oktober aangekondigd werd. Door de vele inschrijvingen kon de buurtvergadering niet doorgaan in het OC de Lange Munte, zoals eerst gepland. Op het overleg waren onder meer minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, burgemeester Ruth Vandenberghe en directeur gevangeniswezen Rudy Van De Voorde aanwezig.