Dinsdag 7 april, 2020

Nieuws uit Sijsele

Maandagnamiddag zijn de eerste vijftien van op termijn driehonderd asielzoekers aangekomen aan de kazerne in Sijsele. Dit ondanks verzet van het Damse stadsbestuur, dat liever gezien had dat de komst van de asielzoekers werd uitgesteld tot na de coronacrisis.

Op 6 april worden de eerste asielzoekers verwacht in kazernesite in Sijsele. Het stadsbestuur drong aan op uitstel tot na de coronamaatregelen maar het federale agentschap Fedasil wilde daar niet op ingaan. "Er zijn wel strikte beperkingen. Zo mogen de asielzoekers zich enkel verplaatsen voor hun gezondheid, hun asielprocedure of om professionele redenen", stipt Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V+) aan.

Dit seizoen worden er geen kampioenstitels toegekend in het Belgische volleybal. De geplande hervorming voor de competitie 2020-2021 wordt wel doorgevoerd. En dat brengt een aantal verschuivingen met zich mee. Een overzicht, met meteen ook al de nieuwe namen van de reeksen erbij.

Het wil maar niet vlotten met de heraanleg van de Dammesteenweg, een van de belangrijkste toegangswegen naar Damme-centrum. Nadat de deadline van 15 maart niet werd gehaald, blijkt nu ook de bijgestelde timing van 6 april voor de opening van deze weg niet haalbaar.

Ook de bewoners van het OCMW-woonzorgcentrum De Stek leven omwille van het coronavirus in een aangepast regime. Met aangepaste maatregelen om besmetting tegen te gaan uiteraard, maar toch ook met animatie om de goede moed erin te houden.

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen al om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.

In navolging van de beslissing om alle indoorvolleybalactiviteiten voor het seizoen 2019-2020 definitief stil te leggen, werd er door Volley Belgium en Volley Vlaanderen een beslissing voor komend beachvolleybalseizoen genomen.

Basketbal Vlaanderen beslist om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct en definitief te staken.

In overleg tussen Volley Belgium, dat zaterdag al de volleybalcompetitie in heren Liga A stopzette, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles werd beslist om alle competities op Belgisch grondgebied met onmiddellijke ingang stop te zetten voor de rest van het seizoen 2019-2020.