In de Westhoek hoef je vanavond geen drones te vrezen

Politiezone Arro Ieper beschikt sinds vorig jaar over een eigen drone.©Eric Flamand Eric Flamand
Politiezone Arro Ieper beschikt sinds vorig jaar over een eigen drone.©Eric Flamand Eric Flamand
Tom Gheeraert

Politiezones Arro Ieper en Polder beschikken dan wel over een drone, ze zijn niet van plan om die in te zetten om corona-inbreuken vast te stellen. Hoewel er wel extra patrouilles worden ingezet, stellen de korpschefs van de drie politiezones in de Westhoek dat ze niet de intentie hebben om heel de nacht op de loer te liggen. “We zijn geen politiestaat en willen dat ook niet worden”, zegt Johan Geeraert van politiezone Polder.

De heisa rond de inzet van drones op Kerstmis en Nieuwjaar is niet aan de Westhoek besteed. Politiezone Spoorkin heeft niet eens een drone en politiezones Arro Ieper en Polders houden hun toestel tijdens de feestdagen wellicht aan de grond. “Of we de drone inzetten op Kerstmis en Nieuwjaar? Toch niet voor de covidhandhaving, allez ”, lacht korpschef Johan Geeraert van de politiezone Polder. “Nee, als we hem inzetten, dan zal het voor een of andere gerechtelijke actie zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een onrustwekkende verdwijning, diefstal op heterdaad of luchtbeelden bij een zwaar verkeersongeval.”

Ook Kenneth Coigné vindt het zinloos om met drones over huizen te vliegen tijdens de feestdagen. “Enerzijds is de meerwaarde beperkt, anderzijds zijn er federale maatregelen van kracht. De drone biedt vooral een meerwaarde in het kader van evenementen, operaties, acties, verkeer, openbare orde, overlast en dergelijke meer op het openbaar terrein teneinde een overzicht te hebben op bijvoorbeeld een commandocentrum, dispatching… en gericht het politiepersoneel in te kunnen zetten. Ook voor analyses, evaluaties en studies kan een drone worden ingezet, bijvoorbeeld bij schoolomgevingen en verkeersstromen.”

“Een ongeval of een poging tot doodslag verdient meer prioriteit dan een idioot die vuurwerk afsteekt” – Johan Geeraert (korpschef PZ Polder)

Bij de politiezone Spoorkin (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge) beschikken ze niet zelfs over een drone. “We maken echter deel uit van het samenwerkingsverband Grens-West van de lokale politiezones Arro Ieper-Grensleie-Spoorkin en kunnen een beroep doen op de gespecialiseerde steun van de Federale Politie”, zegt commissaris Toon Fonteyne. “Met de feestdagen zijn er door onze zone geen plannen of aanvragen voor de inzet van een drone. Drones of steun van de politiehelikopter werd in het verleden al gebruikt voor zoekacties naar vermisten – een dementerende oudere die verdween uit een zorginstelling – alsook bij gecoördineerde acties naar aanleiding van het bestuurlijk aanhouden van transmigranten. Die drone werd dan telkens ingezet boven het openbaar domein.”

Binnenvallen

De korpscheffen benadrukken dat dit niet betekent dat de politie alles door de vingers zal zien. Binnenvallen in huizen behoort tot de mogelijkheden. “Het eventueel betreden van woningen zal gebeuren wanneer voldoende aanwijzingen bestaan van een reëel en acuut gevaar voor de volksgezondheid, na contact met de officier van bestuurlijke politie en in afstemming met de parketmagistraat”, zegt Toon Fonteyne. “Zowel op kerst- als oudejaarsavond zal de officier van bestuurlijke politie van dienst zijn.”

Ook Johan Geeraert benadrukt dat de politie niet overal zal binnenvallen als cowboys. “Binnenvallen doen we alleen als er een wettige basis is en mits toestemming van de procureur”, zegt hij. “We moeten blijven legaal werken, dat is duidelijk. De politie heeft al het monopolie op geweld en wij mogen een aantal zaken die een normale burger niet mag, maar het moet allemaal binnen een wettelijk kader gebeuren. Het moet opportuun en proportioneel zijn. We gaan geen ongeoorloofde middelen inzetten voor mensen die mogelijks illegaal samenkomen. Want het is ook niet omdat mensen ons bellen of dat er luide muziek is, dat er inbreuken zijn op de covidmaatregelen. We moeten een beetje nuchter blijven in die zaken. We leven niet in een politiestaat en we willen daar absoluut niet naartoe. We dringen erop aan – en ik denk dat dat bij iedereen zo is – dat we ons gezond boerenverstand gebruiken. We mogen ook niet schuw zijn van mensen. Dan heeft het weinig zin dat de politie met een telraam op de loer ligt om te kijken of er vier of vijf mensen zijn.”

“Wij hebben trouwens nog andere politiezaken te doen”, vervolgt Johan Geeraert. “De wereld valt niet stil. Er gebeuren nog heel veel andere dingen. Ik denk aan heel veel familiale moeilijkheden, huiselijk geweld, af en toe een inbraak, verkeersongevallen, onrustwekkende verdwijningen… Het reguliere politiewerk blijft doorgaan. We moeten ons niet alleen concentreren op mensen die illegaal samenkomen, er zijn heus nog andere zorgen.”

Extra personeel

De politiezones verwachten wel meldingen van burgers die inbreuken tegen de coronamaatregelen zien. Om die allemaal op te kunnen opvolgen wordt er wel extra personeel in gezet. “Naar aanleiding van de feestdagen wordt voorzien in de reguliere interventieploegen alsook bijkomende piekploegen die gevolg zullen geven aan de oproepen en meldingen die via de noodcentrale 101 binnen komen”, zegt Toon Fonteyne.

“We voorzien extra mensen, maar we gaan niet het hele korps samenroepen omwille van mogelijke potentiële overtredingen”, aldus ook Johan Geeraert. “Ik denk aan vuurwerk. We zullen zeker idioten hebben die vuurwerk zullen afsteken, ook al is dat verboden. Ook daar gaan we niet van hot naar her rijden om te kijken wie het wel gedaan heeft. We moeten natuurlijk ook keuzes maken. Een zwaar verkeersongeval of een poging tot doodslag verdient meer prioriteit dan een idioot die vuurwerk afsteekt”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.