“We zijn vragende partij voor een moskee in Ieper”

Tom Gheeraert

Wist u dat Ieper een islamitisch gebedshuis heeft? Al zeven jaar huurt de vzw Almadinah Almoenawarah een lokaal in de Boezingepoortstraat waar ze gebedsdiensten organiseren, maar ook Arabische lessen voor kinderen en kookworkshops.

Deze reportage maakt deel uit van ons dossier ‘Islam in West-Vlaanderen’.

Initiatiefnemers van de vzw Almadinah Almoenawarah zijn Youssef El Idrissi en Bianca Vanslembrouck uit Zillebeke. Bianca (43) is afkomstig van Oostende en bekeerde zich 22 jaar geleden tot de islam. “Toen kende ik Youssef nog niet”, ze Bianca. “Ik had in Oostende wel een goede vriendin die moslima was. De manier waarop zij haar godsdienst beleefde en steun vond in de islam, fascineerde me en ik ben dan ook moslima geworden.”

Youssef El Idrissi (52) is afkomstig uit Marokko, maar woont al meer dan twintig jaar in België. Hij is licentiaat English Studies. Het gezin heeft vijf kinderen, Sakina, Abdelhaq, Yassine, Hiba en Salwa.

Jongeren van straat

“We richtten de vzw Almadinah Almoenawarah op in 2010”, vertelt Bianca. “Ons voornaamste doel was om moslimjongeren van de straat te houden. In die tijd kwamen een aantal moslimjongeren in de problemen met drugs omdat ze nergens een plaats hadden om naartoe te gaan. Van de ouders kregen we te horen dat het goed zou zijn mochten ze ergens terecht kunnen waar ze zich kunnen bezinnen met hun geloof.”

“De moslims in Ieper hadden ook nood aan een plaats waar ze konden bidden“, pikt Youssef in. “Voordien moesten ze daarvoor naar Roeselare of Kortrijk, maar voor sommigen is dat een grote verplaatsing.”

“We hebben het wel allemaal zelf moeten doen”, vervolgt Bianca. “Van de stad Ieper kregen we alleen te horen dat er nergens een lokaal vrij was. Dat is natuurlijk onzin. De stad staat vol ongebruikte gebouwen. Toen de gebouwen van de rijkswacht leeg stonden en aan het verkommeren waren, bleek er geen plaats voor ons te zijn. Uiteindelijk werd daar dan wel de voedselbank in ondergebracht. We hadden ook ons oog laten vallen op de vroegere gebouwen van Ons Onderdak, maar die werden verkocht. Uiteindelijk beslisten we dan maar om zelf een lokaal te huren. We zijn geen officiële moskee, maar blijven wel vragende partij voor de oprichting van een officiële moskee in Ieper.”

Integratie

“Geleidelijk aan is de werking van de vzw wat verruimd. Nu helpen we ook nieuwkomers met hun integratie in Ieper. We helpen hen met hun papieren en hun asielaanvragen. Voor velen van hen is het niet gemakkelijk om zich aan te passen aan de gewoontes en waarden van de mensen in de Westhoek.”

“Meestal komen zo’n 20 à 30 moslims naar het vrijdaggebed, maar tijdens het Offerfeest of het Suikerfeest kunnen dat er ook 100 zijn”

Vooral op vrijdagmiddag komt er volk naar de Boezingepoortstraat. “Dan hebben we het vrijdaggebed, van 14 tot 15.30 uur, waar alle moslims uit Ieper en randgemeenten welkom zijn. Meestal komen daar een 20 tot 30 moslims op af, maar tijdens het Offerfeest of het Suikerfeest kunnen dat er ook 100 zijn.”

“Onze zaal om te bidden is 80 vierkante meter groot. Er is nog een tweede ruimte waar we Arabische lessen en islamlessen geven aan kinderen. Vrijwilligers doen dat op zaterdag en zondag. Soms gaan ze met z’n allen naar de zaterdagmarkt. We hebben ook een keuken, waar we halalmaaltijden kunnen klaarmaken.”

Met de vzw willen Youssef en Bianca de islam dichter brengen bij de Ieperlingen. “Ieder jaar komen er scholen op bezoek, onder andere De Mote en de Sint-Jozefsschool. De naam Almadinah Almoenawarah verwijst naar de geboortestad van de profeet Mohammed, Medina, en betekent ‘de verlichte stad’. Voor moslims wereldwijd is dat een heel herkenbare term. We krijgen moslims uit alle windstreken over de vloer: Arabieren, Tsjetsjenen, Kosovaren… Maar ook Belgen.”

“Er is één regel: er mag niet over politiek gepraat worden. Aan de jongeren die komen, willen we vooral een positieve boodschap meegeven: hang niet rond op straat, gebruik geen drugs, ga werken, leef niet van het OCMW… We praten over integratie en wat ze moeten doen om goed samen te kunnen leven met de Ieperlingen.”

Racisme

Toch voelen Youssef en Bianca weerstand tegen hun vzw. “We hebben al een dreigbrief in onze brievenbus gehad. Daarin stond, in letters die geknipt waren uit kranten en tijdschriften, dat er geen plaats was voor onze vzw in Ieper en dat we niet welkom waren. Van echt vandalisme en geweld zijn we voorlopig gespaard gebleven. En met de buren in de straat hebben we wel een heel goed contact. Meestal is het zo dat mensen die gestudeerd hebben toleranter zijn. Het zijn meestal laaggeschoolden die wantrouwig zijn ten opzichte van de Islam.”

Bianca windt er geen doekjes om. “Ik vind dat er veel Ieperlingen racistisch zijn. Als ik met mijn hoofddoek naar de supermarkt ga, krijg ik geregeld verwijten naar mijn hoofd geslingerd. We hebben weet van gezinnen die naar Antwerpen, Kortrijk of Brussel verhuisd zijn omdat ze in Ieper constant uitgescholden werden.”

“Het begint vaak al in de kindertijd. Schoolkinderen worden door hun ouders opgestookt om niet om te gaan met moslimkinderen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat die kinderen zich uitgesloten voelen en steun zoeken bij elkaar. Dan wordt het gevaarlijk en worden ze vatbaar voor extremistisch gedachtegoed. Dat kan ook in Ieper gebeuren. We hebben een jongen gekend die naar de vzw kwam en daar een IS-discours begon te verkondigen. Gelukkig hebben we kort op de bal kunnen spelen. Voor alle duidelijkheid: die mannen van IS zijn voor ons geen moslims. De islam is een religie van liefde en solidariteit.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.