Moslims hekelen gebrek aan moskeeën in Westhoek

Redactie KW

Moskeeën zijn er niet in de Westhoek of aan de Westkust. Praktiserende moslims zijn voor het vrijdaggebed dan ook aangewezen op de moskeeën in Oostende of Roeselare. Of houden meer en meer gebedsdiensten bij hen thuis. “Maar waarom zou er op vrijdag een of andere leegstaande kerk in de Westhoek niet kunnen worden gebruikt voor gebedsdiensten voor moslims”, vraagt Khalid Mahmood uit Diksmuide zich af. “Of op vrijdag door de moslims en op zondag door de katholieken? Dat zou alleszins heel integratiebevorderend zijn.”

Deze reportage maakt deel uit van ons dossier ‘Islam in West-Vlaanderen’.

Khalid Mahmood is oorspronkelijk afkomstig van Pakistan maar woont al jaren met zijn familie in Diksmuide. Hij baat er in de omgeving enkele frituren uit. Voor Khalid en zijn familie en de andere praktiserende moslims in de Westhoek en aan de Westkust zou een eigen moskee in de regio bijzonder gemakkelijk zijn. “Want nu moeten alle praktiserende moslims uit de regio naar de moskeeën in Oostende of Roeselare“, zegt hij. “Christenen worden verondersteld naar de zondagsmis te gaan, moslims minstens een keer per week naar het vrijdaggebed. Dat is een minimale vereiste. Maar voor moslims die geen eigen vervoer hebben en die aangewezen zijn op openbaar vervoer is dat niet zo evident.”

Arabische les

Bovendien dienen de moskeeën voor nog veel meer dan enkel het vrijdaggebed. “Er wordt ook aan de kinderen islamitische les gegeven”, legt Khalid Mahmood uit. “In de moskeeën is Arabisch de voertaal. Niet alle kinderen hebben dat als moedertaal, dus kunnen ze in de moskeeën ook Arabische les krijgen. Immers, alle moslims moeten hun gebeden in het Arabisch doen.”

“Een moskee heeft een meerwaarde, zeker als de imam Arabisch en Nederlands spreekt”

Als er geen moskee in de onmiddellijke buurt is, mogen moslims ook bij hen thuis gebedsdiensten houden. “Dat gebeurt hier meer en meer in de regio”, weet Khalid Mahmood. “Dat is uiteraard geen probleem, zolang het maar bij de echte gebeden van de ware islam blijft en dat er bijvoorbeeld geen geradicaliseerde plannen worden gesmeed. Een gebedsdienst bij je thuis is evenwaardig aan die in een moskee. Maar een moskee heeft een meerwaarde, zeker als de imam Arabisch en Nederlands spreekt en van alles op de hoogte is, voor de ware islam staat en het bevorderen van het welzijn van de mensheid als doel heeft.”

Halal eten

Zelf gaat Khalid Mahmood meestal naar de Aïsja-moskee in Oostende. “Een hele goede moskee die uitstekend wordt beheerd en geleid”, vindt hij. “Een moslim kiest meestal voor een moskee waar veel geloofsgenoten van dezelfde origine komen. In een moskee mag Arabisch dan wel de voertaal zijn, de preek wordt altijd gegeven in de oorspronkelijke taal. Pakistani of Indiërs kiezen daarom meestal voor een moskee waar Hindi of Urdu wordt gesproken. Immers, de mensen begrijpen de imam beter als die in hun taal preekt. Anders krijg je verschillende interpretaties van hetgeen hij zegt en dat is een slechte zaak. De islam heeft eenheid nodig.”

“Een imam kan bijvoorbeeld het thema aansnijden over hoe moslims moeten leven in Europa. Om dat zo begrijpbaar mogelijk te houden, vertaalt hij dat in de eigen taal. Net zoals in het christendom zijn er in de islam enkele verboden. Moslims mogen bijvoorbeeld geen alcohol aanraken of geen verdovende middelen gebruiken. Ook mogen we geen varkensvlees eten en moet ons eten halal zijn. Er is nood aan duidelijkheid daarover. Vorige weekend stond ik met een frituur op de rommelmarkt van Vladslo en we ondervonden dat de vele bezoekers met een moslimachtergrond vroegen of we wel vegetarisch frituurvet gebruikten.”

“In Engeland zijn er al in sommige kerken gebedsdiensten voor moslims”

Vrijdaggebed

Volgens Khalid Mahmood is er dus zeker nood aan een moskee in de noordelijke Westhoek. Terwijl er meer ook meer en meer kerken leeg komen te staan. “Of die in aanmerking zouden kunnen komen voor het vrijdaggebed? Zeer zeker”, zegt Khalid Mahmood. “In Engeland zijn er al in kerken gebedsdiensten van moslims. Mensen willen in groep kunnen samen zijn voor het gebed. Bovendien heeft elke gemeenschap ook nog eens nood aan een gebouw voor culturele bijeenkomsten. Of aan een plek waar ze naast de religieuze ook nog eens andere zaken kunnen bespreken.”

“Ik zou heel graag hebben dat we voor ons vrijdaggebed een beroep kunnen doen op een kerkgebouw“, zegt Khalid Mahmood. “Er staan zoveel kerken leeg en gaat heel veel geld naar de renovatie en de restauratie van kerken. Natuurlijk begrijp ik dat het niet voor elke katholieke gemeenschap zo voor de hand ligt dat een vroegere kerk zou worden gebruikt voor islamitische gebedsdiensten. Maar met goede afspraken en respect voor elkaar moet dat toch kunnen. Of bijvoorbeeld op vrijdag een islamitische gebedsdienst en op zondag een eucharistieviering? Dat zou heel integratiebevorderend kunnen werken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.