Extra opvang in Oudenburg tijdens verlengde kerstvakantie, maar enkel met werkattest

Oudenburgse kinderen kunnen genieten van een extra week vakantie, maar dat is niet voor alle ouders makkelijk te regelen. © LIN
Redactie KW

Omdat de kerstvakantie al op 18 december start, voorziet het stadsbestuur extra opvang in de buitenschoolse kinderopvang.

“De coronacrisis dwingt ons opnieuw tot het nemen van strenge maatregelen. Op basis van de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag 3 december en met het bijzondere doel om de viruscirculatie te reduceren, wordt aan de ouders gevraagd om de kinderen tijdens deze periode week maximaal thuis op te vangen”, zegt schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren. “We willen de ouders, die geen alternatief hebben, opnieuw ondersteunen en voorzien noodopvang voor die extra week vakantie.”

“We beseffen evenwel dat er steeds een groep ouders is die onmogelijk zelf opvang voor de kinderen kan voorzien. Daarom hebben we beslist om het team van ZOO BKO in te schakelen om noodopvang te voorzien. De scholen krijgen de opdracht om die noodopvang in kaart te brengen door middel van een bevraging van de ouders. Deze bevraging wordt op heel korte termijn opgestart. Op basis van deze bevraging wordt gekeken om de noodopvang te organiseren in de buitenschoolse opvang. De deadline voor inschrijving is woensdag 15 december om 18 uur.”

“Noodopvang is een uitzondering”

Er wordt opvang aangeboden van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december, telkens van 6.30 tot 19 uur, behalve op vrijdag: dan wordt gesloten om 17 uur.

“We willen benadrukken dat deze noodopvang moet worden beschouwd als een uitzondering. Gezien de hoge circulatie van het virus binnen de groep kinderen van deze leeftijdscategorie en de hoge uitval wegens ziekte of quarantaine, blijven we er op rekenen dat de ouders zoveel als mogelijk zelf oplossingen zoeken. Er zal daarom enkel van de opvang gebruik gemaakt kunnen worden als een geldig werkattest voor elke ouder kan worden voorgelegd. Je hoeft die niet op voorhand door te mailen, maar brengt het attest mee naar de opvang. Zonder geldig attest zal er geen gebruik kunnen worden gemaakt van de noodopvang”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

Zo snel mogelijk inlichten

“Op basis van de inschrijvingen zullen de betrokken ouders zo snel mogelijk worden ingelicht over hoe de noodopvang er zal uitzien en op welke locatie ze zal worden georganiseerd. Belangrijk is dat, als jouw kind in quarantaine werd geplaatst door bijvoorbeeld de sluiting van de klas die ook nog verder loopt in de week van 20 december, of een hoog risico-contact heeft gehad, het niet opgevangen kan worden in de noodopvang. Hetzelfde geldt als je kind ziek is. We rekenen hiervoor op ieders medewerking, in het belang van iedereen. Wat de reguliere kerstvakantie betreft, moeten we nog even de maatregelen afwachten die daarvoor van kracht zullen zijn.” (LIN)

Voor meer informatie kan je terecht bij de coördinator van ZOO BKO op 059 56 84 44 (dagelijks bereikbaar tussen 6.30 en 19 uur) of via ibo@oudenburg.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.