De Haan vangt dertigtal vluchtelingen op in Hotel ’t Bosje

't Bosje verwelkomde al zijn eerste vluchtelingen: Maryna Zhyliaieva (42) en haar zoon Ruslan (14) zagen in de pers foto's van hun platgebombardeerde huis in Marioepol en vernamen sindsdien niets meer van hun familie die in Oekraïne achterbleef. © WK
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

Ook de gemeente De Haan geeft gevolg aan de oproep van de Vlaamse overheid om te helpen bij de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen en zal dat doen op drie vlakken: met huisvesting, financiële steun en het ter beschikking stellen van hulpgoederen.

De Haan zet in de eerste plaats in op collectieve opvang. “Daarvoor maakten we een akkoord met de eigenaars van Hotel ’t Bosje”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe. “Zij stellen het gebouw ter beschikking van de gemeente tegen kostprijs. In de veertien kamers kunnen we een dertigtal vluchtelingen opvangen. Desnoods kunnen we ook nog enkele gebouwen van de gemeente en het OCMW omvormen voor tijdelijke opvang.”

Steun bij elkaar

In het kader van de federale actie #plekvrij meldden zich bij de gemeente al een vijftiental particulieren aan die een woning of appartement ter beschikking stellen. “Het OCMW houdt die adressen bij, maar wij geven de voorkeur aan collectieve opvang. Mensen die samen in eenzelfde gebouw verblijven, zijn ook een steun voor elkaar”, zegt schepen van Sociale Zaken Marleen Schillewaert.

Fonds van de Burgemeester

De gemeente opende ook een Fonds van de Burgemeester. “Uiteraard kunnen mensen ook een financiële bijdrage storten op het algemene rekeningnummer van de hulporganisaties 12-12”, gaat Vandaele verder. “Sommige inwoners gaven echter te kennen dat ze liever rechtstreeks steunen. Stortingen op het Fonds van de Burgemeester zullen ingezet worden voor lokale opvang en begeleiding. De kinderen zullen bijvoorbeeld hier naar school moeten en hebben daar allerlei materiaal voor nodig.”

Het rekeningnummer is BE33 0688 9326 5246 (vermelding: ‘Oekraïne’) als je wil storten. De contactpersoon bij de gemeente (voor de opvang) is Veerle Pype, te bereiken via huisvesting@de haan.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.