Arsène Santy is geboren en getogen in Aalbeke. Hij bleef er ook zijn hele leven wonen. Hij was de weduwnaar van Marie-Claire Deman die 20 jaar geleden overleed. Hij woonde in de Bergstraat maar verbleef laatst in afdeling De Balder van woonzorgcentrum De Weister. Met Filip - oud-gemeenteraadslid voor CD&V in Kortrijk - en Dries heeft hij twee zoons. Er zijn ook twee klein- en drie achterkleinkind...