Gemeenterapport voor Ieper: van steile ambities naar pragmatisch crisisbeheer

De inrichting en organisatie van het vaccinatiecentrum wordt door iedereen als positief ervaren. © TOGH
Tom Gheeraert

Het nieuwe Ieperse stadsbestuur startte het einde van het CD&V-tijdperk met veel enthousiasme, maar corona gooide danig roet in het eten. Veel geld en energie ging naar het aanpakken van de crisis, waardoor heel wat actiepunten uit het ambitieuze bestuursakkoord ‘Nieuwe tijden voor Ieper’ enerzijds in de koelkast bleven. Anderzijds zorgde de pragmatische houding van de burgemeester en de stabiliteit van het schepencollege ervoor dat Ieper niet helemaal kopje onder ging.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Ondanks de turbulente tijden is de bestuursmeerderheid opvallend stabiel gebleven. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) leidt haar coalitie pragmatisch en geeft de schepenen veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatieven. Schepenen Philip Bolle (Vooruit), Diego Desmadryl (Open Ieper), Valentijn Despeghel (Vooruit), Ives Goudeseune (Vooruit), Eva Ryde (N-VA), Patrick Benoot (Open Ieper) en Dimitry Soenen (N-VA) kwamen eigenlijk nooit in opspraak en bleven dus op post. In de oppositie waren er wel enkele personeelswissels. Bij CD&V gooiden oud-schepen Dieter Deltour en Els Morlion de handdoek in de ring. Zij werden opgevolgd door de verdienstelijke Miguel Gheysen en Hans Feys. Veerle Billiau (Groen) gaf na het moederschap haar zetel door aan Sam Vancayseele. Nancy Six vertrok met slaande deuren bij Vlaams Belang en zetelt nu samen met Saskia Dehollander als Ieper2030.

Belangrijkste realisaties

De steile ambities van het nieuwe stadsbestuur worden aanzienlijk getemperd door de coronacrisis en de budgettaire implicaties van de noodzakelijke investeringen voor de herinrichting van de Leet en de restauratie van Belfort en Lakenhalle. Wat realisaties betreft, vallen dan ook vooral enkele kleine verkeerstechnische maatregelen op, zoals de vervanging van de verkeerslichten door proefrotondes aan de kruispunten Steverlyncklaan-Meenseweg en Kalfvaart-Brugseweg. Die werpen zeker op vlak van doorstroming hun vruchten af. Ook de komst van de fietssuggestiestroken op de Grote Markt en in de Rijselstraat viel in goede aarde bij de Ieperlingen. De realisatie waarvoor dit stadsbestuur echter het meeste pluimen op de hoed mag spelden, is de inrichting en organisatie van het vaccinatiecentrum die vanuit alle hoeken, ook vanuit de oppositiepartijen, positief ervaren wordt.

Grootste miskleunen

Emmily Talpe slaagt er als voorzitter van de brandweerzone maar niet in om het gekibbel over de verdeelsleutel op te lossen, maar zette wel de voeten in de aarde om het landschapspark Westhoek te kelderen om uiteindelijk toch groen licht te geven. En nu lijkt het er ook op dat alle buurgemeenten liever met het Roeselaarse De Mandel dan met het Ieperse Ons Onderdak in zee gaan wanneer binnenkort maar één sociale huisvestingsmaatschappij in elke gemeente mag opereren. In de gemeenteraad kwam vooral schepen Patrick Benoot (Open Ieper) in het vizier van de oppositie, onder andere door de knullige manier waarop de nieuwe tarieven voor de atletiekpiste en het zwembad ingevoerd werden, namelijk nog voor de beslissing op de gemeenteraad goedgekeurd werd. Verder was er ook gemor over het nieuwe parkeerplan en het verzet tegen de komst van de twee windmolens langs de A19.

Geplande projecten

De komende drie jaar is het vooral uitkijken naar de afwerking van de herinrichting van de Leet en de komst van het mobiliteitsplan. Vooral dat laatste lijkt een moeilijke knoop om te ontwarren, vooral ook omdat de coalitiepartners – en dan vooral Open Ieper en Vooruit – er een andere visie op nahouden. Andere belangrijke dossiers die in de pijplijn zitten, zijn de bouw van het nieuwe zwembad, de ontwikkeling van de strategische spie en de realisatie van de nieuwe scholencampus. Op het vlak van openbare werken zal er nog veel inkt vloeien over de herinrichting van de Dikkebusseweg en de dorpskommen van Boezinge en Vlamertinge. Ook de kwestie van de archeologische opgravingen op het Sint-Maartensplein hangt nog als een Zwaard van Damocles boven dit stadsbestuur. De grootste uitdaging voor het stadsbestuur wordt dus wellicht ervoor zorgen dat de rekeningen in balans blijven.

Het rapport

Het stadsbestuur formuleerde bij het begin van de legislatuur maar liefst 151 actiepunten en doelstellingen. Aan ambitie en enthousiasme was er dus geen gebrek en dat joeg een welgekomen nieuwe wind door de Ieperse politiek. De uitbraak van de pandemie zorgde er echter voor dat het stadsbestuur bijna voortdurend in crisismodus moest werken, waardoor burgemeester en schepenen minder konden realiseren dan ze wellicht gehoopt hadden. Met een milde interpretatie van de actieplannen komen we tot 75 actiepunten die (deels) gerealiseerd werden. Net een onvoldoende dus, maar gezien de moeilijke coronasituatie – waarbij de pragmatische aanpak van de burgemeester wel loont – zijn er genoeg redenen om het stadsbestuur te delibereren.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.