Gemeenterapport voor Anzegem: realisatie meerjarenplan zit netjes op schema

De eerste helft van de legislatuur 2019-2024 schudden deze zeven gezichten de kaarten in Anzegem. V.l.n.r. schepen Davy Demets (Inzet), schepen Anja Desmet (Samen Eén), schepen Yannick Ducatteeuw (Inzet), burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén), gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA Anzegem), oud-schepen Johan Delrue (Samen Eén) en schepen Christophe Vandererven. (foto GV)
Gerda Verbeke

De coalitie Samen Eén, Inzet en N-VA Anzegem realiseerde al heel wat mooie projecten tijdens de eerste helft van de lopende legislatuur. Dit werd overschaduwd door de onvrede die de extra forfaitaire gezins- en bedrijfsbelasting met zich meebracht en de schepenwissel die niet van een leien dakje liep. Johan Delrue weigerde zijn mandaat door te geven, waarna een constructieve motie van wantrouwen volgde. Delrue tekende meteen beroep aan. Zal open en transparante communicatie het politieke klimaat in Anzegem deze legislatuur van een extra dosis zuurstof kunnen voorzien?

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Het was huidig burgemeester Gino Devogelaere die de fakkel overnam van wijlen burgemeester Van Marcke. Zijn partij Samen Eén haalde 42,4 procent van de stemmen. De grote verliezer van de lokale verkiezingen was CD&V-Eendracht, die van elf zetels in 2012 zakte naar zes. Samen Eén vormde een coalitie met Inzet en N-VA Anzegem, waarvan Inzet met vijf zetels twee schepenmandaten toegekend kreeg. Jeremie Vaneeckhout wisselde zijn schepensjerp voor een zitje in het Vlaams Parlement voor Groen in 2019 en werd opgevolgd door Davy Demets. Het tweede schepenambt binnen Inzet werd opgenomen door Yannick Ducatteeuw. N-VA mocht de gemeenteraadvoorzittersstoel bemannen met Koen Tack. Johan Delrue weigerde zijn schepenmandaat door te geven aan Louis Degroote. Via een constructieve motie van wantrouwen werd Delrue afgezet. Het wordt afwachten of hij daar nog iets tegenin kan brengen.

Belangrijkste realisaties

Onder de noemer ‘Anzegem morgen’ stelde Anzegem een ambitieus meerjarenplan voor. Dat zet volop in op innovatieve dienstverlening en centralisatie aan de hand van vijf grote projecten die verder reiken dan 2025. Het zwembad Aquandé werd gerealiseerd, samen met gemeente Deerlijk, en opende haar deuren in juli 2020. Sinds september 2020 is de herstructurering van het onderwijs een feit waardoor de scholen in Vichte volledig vrij onderwijs werden en de scholen in Ingooigem en de Engelhoek gemeentelijk onderwijs. In Ingooigem zitten de klassen momenteel nog verspreid over drie locaties, maar op termijn zal de locatie aan de Pastoor Verrieststraat uitgebreid worden met zes klassen, extra speelplaats en fietsenstallingen. Ook een nieuw lokaal voor de Chiro staat daar op stapel. Begin januari 2021 startte aannemer Artes Woudenberg NV uit Brugge met de restauratie en heropbouw van de toren, sacristie en het koor van de afgebrande Sint-Janskerk. Deze werken zijn ondertussen ten einde. Het vijfde groot project is de aankoop van het Sint-Arnolduspark waar momenteel een pop-upcafé uitgebaat wordt. Eind januari opende ook de gloednieuwe brandweerkazerne ‘den Belgiek’ dat de tweede realisatie was i.s.m. Deerlijk.

Grootste miskleunen

In de gemeente heerste ontevredenheid over de extra gezins- en bedrijfsbelasting die Anzegem wilde innen en waarvan het eerste aanslagbiljet begin februari 2021 in de brievenbus viel. Zolang het nodig was, zou deze belasting – om de begroting te doen kloppen, volgens toenmalig schepen van Financiën Johan Delrue – door de strot geduwd worden. Deze forfaitaire taks was de aanleiding tot heel wat boze reacties op sociale media van verongelijkte burgers. Heel wat Anzegemnaren vonden deze ‘platte’ belasting respectloos in het licht van de aanslepende coronacrisis en vonden dat het gemeentebestuur boven haar stand leefde. Mede onder aanhoudende druk van oppositiepartij CD&V-Eendracht zwichtten de meerderheidspartijen begin oktober 2021 om deze omstreden belasting niet te innen. Als gevolg van deze beslissing werden de opcentimen op de onroerende voorheffing met vijftig punten verhoogd.

Geplande projecten

Tijdens het tweede deel van de legislatuur zal de invulling van het toekomstige Gemeentepunt op de Heirbaan 73 verder vorm krijgen. Dit zal gepaard gaan met het vervolg van de verkoop van gemeentelijke panden. Het bestuur maakte hierbij de belofte dat er in de verschillende dorpskernen nog een deel infrastructuur zal behouden blijven om het verenigingsleven in de kernen te vrijwaren. Daarnaast ligt de efficiëntere organisatie van de Buitenschoolse Kinderopvang op tafel. En ook de zoektocht naar een uitbater op lange termijn voor het Sint-Arnolduspark zal verdergezet worden. Voor het jaar 2022 wordt het concept van pop-upcafé nog behouden. Verder wil men van deze groene long en de andere troeven van de gemeente de toeristische aantrekkingskracht benutten. Tot slot staat ook de heropbouw van het schip van de afgebrande Sint-Janskerk op de agenda. De gemeente bekijkt hiervoor de mogelijkheden.

Rapport

Er is al heel wat gerealiseerd van het meerjarenplan tijdens de eerste helft van de legislatuur. De opgestelde planning wordt nauwgezet opgevolgd en leidt tot afgewerkte projecten, zoals het zwembad Aquandé, de brandweerkazerne Den Belgiek, de verhuis van politiezone Mira, de camperzone op het Vital Moreelsplein, de schoolherstructurering, het verzekeren van cashflow door verkoop van het oud patrimonium volgens het patrimoniumplan en de centralisatie van diensten via het nieuwe Gemeentepunt. Maar ook kleinere projecten werden succesvol afgerond. Toch wordt het essentieel voor de Anzegemse politiek dat de rust snel terugkeert, want het hobbelig parcours omtrent de schepenwissel en de afvoering van de extra belasting blijft nazinderen. (GV)

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.