Oostkamp steunt Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen

Met de stiltecirkel wil Oostkamp samen met inwoners neen zeggen aan de oorlog in Oekraïne en de militaire escalatie. © GST
Redactie KW

Net zoals overal in het land, worden ook in Oostkamp grote inspanningen geleverd om de Oekraïense bevolking te ondersteunen tijdens de oorlog met Rusland. Van opvang bij mensen thuis tot inzamelacties, er gebeurt heel wat. Om de Oekraïense bevolking een extra hart onder de riem te steken en een signaal van verbondenheid te geven, werd op zaterdag 2 april een stiltecirkel georganiseerd.

Er zijn diverse spontane acties vanuit bevolking om hulpgoederen in te zamelen. Daarnaast zien we ook een grote bereidheid van inwoners om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Een kleine honderd gezinnen ging spontaan in op de oproep van #PlekVrij. Deze week vond voor hen een infosessie plaats. Ze kregen er info over de administratieve procedures, de ondersteuning vanuit de gemeente en een aantal praktische tips. De gezinnen die nu al Oekraïense vluchtelingen opvangen, werden op een aparte bijeenkomst uitgenodigd.

Verhalen delen

In totaal zijn ze met 21, de gastgezinnen nu al Oekraïense vluchtelingen opvangen, voornamelijk vrouwen en kinderen. Op deze specifieke bijeenkomst waren uiteraard ook de Oekraïense gasten welkom. Zij kregen eveneens praktische informatie, vertaald door een Oekraïense tolk uit Oostkamp. Nadien was er ruimte om elkaar te ontmoeten en hun verhaal met elkaar te delen. Ook de gastgezinnen zelf konden met hun vragen bij de gemeente terecht en konden ervaringen uitwisselen.

Stiltecirkel

Initiatieven zoals de stiltecirkel, maar ook het initiatief van de mondiale raad om te zingen voor vrede, beide op zaterdag 2 april, zijn symbolische acties om een hart onder de riem te steken. Zo toont de lokale gemeenschap solidariteit met de getroffen Oekraïense bevolking en met de anti-oorlogsbeweging in Rusland. Met de stiltecirkel wil de gemeente samen met inwoners neen zeggen aan de oorlog in Oekraïne en de militaire escalatie. Het is tegelijk ook een oproep op om vrede alle kansen te geven door dialoog en diplomatie.

Verbondenheid en betrokkenheid zijn opnieuw de sleutels om ervoor te zorgen dat we elkaar vinden in deze noodsituatie

Jan de Keyser, burgemeester: “Achter de schermen wordt heel wat werk verzet, van administratieve ondersteuning over praktische organisatie tot sociale en psychologische begeleiding. Zijn de papieren in orde? Vindt iedereen een onderdak of moeten er nog praktische regelingen getroffen worden? Dat kan gaan van het voorzien van een bed tot schoolafspraken. Gelukkig kunnen we rekenen op onze medewerkers die ook in deze crisis een tandje bijsteken en op onze #8020-gemeenschap, met een paar sterke trekkers om materiaal te verzamelen en gastvrije gezinnen die hun woning openzetten om mensen op te vangen. Verbondenheid en betrokkenheid zijn opnieuw de sleutels om ervoor te zorgen dat we elkaar vinden in deze noodsituatie. Naast lokale samenwerking is ook een aanpak op regionaal niveau belangrijk om te anticiperen op een langdurige crisis. Ook daar wordt achter de schermen volop aan gewerkt.”

Nood aan onderdak

De Gemeenteraad besliste reeds op 17 maart over de concrete toekenning van 10.000 euro voor noodhulp voor Oekraïne. Het Consortium 12-12 en Artsen Zonder Grenzen lanceerden een steunvraag om noodhulp te verlenen aan de getroffen bevolking in Oekraïne en de omliggende buurlanden. Het Belgisch Consortium voor Noodhulp bundelt de krachten van het Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam België, Plan International België en Unicef België om gezamenlijk de humanitaire operaties te financieren. Er is een hoge nood aan onderdak, beschuttingsmateriaal, zuiver drinkwater, voeding, gezondheidszorg, bescherming tegen geweld en psychosociale traumabehandeling.

Reageren op oorlogstrauma

Artsen Zonder Grenzen is geen lid van het Consortium en zamelt zelfstandig middelen in om noodhulp voor Oekraïne te financieren. Zij voorzien vooral in medisch materiaal. Een voorbeeld van de noodhulp die Artsen Zonder Grenzen organiseert, is het voorzien van voorraden op vraag van ziekenhuizen in Kiev. Zij zijn wanhopig op zoek naar materiaal om te kunnen reageren op oorlogstrauma zoals chirurgische kits, traumakits, eerstehulpafdelingen en chirurgische operatiekamers, inclusief instrumenten, apparatuur, medicijnen, medicijnen en andere items. Zowel het Consortium 12-12 als Artsen Zonder Grenzen krijgen elk 5.000 euro als ondersteuning voor hun humanitaire aanpak van de crisis. (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.