Guido Bruggeman, Rik Cleenewerck, Gerarda Corneille, Andrea Declercq, Jaak Lepere, Griet Vanlangendonck, Christoph Zole en voorzitter Stefaan Cardoen nemen ontslag als bestuurslid in het N-VA-afdelingsbestuur van Zonnebeke.
...

Guido Bruggeman, Rik Cleenewerck, Gerarda Corneille, Andrea Declercq, Jaak Lepere, Griet Vanlangendonck, Christoph Zole en voorzitter Stefaan Cardoen nemen ontslag als bestuurslid in het N-VA-afdelingsbestuur van Zonnebeke. "Wij willen alle steun verlenen aan het nieuwe politieke project van INSAMENSPRAAK, waar wij als democratisch ingestelde N-VA'ers ten volle kunnen achterstaan", klinkt het in een persbericht. De bestuursleden volgen daarmee het voorbeeld van N-VA-schepen Luk Hoflack en oud-burgemeester Dirk Cardoen."Zij werden uit de partij gezet werden, omdat ze tegemoet kwamen aan de wens van de grote meerderheid binnen ons bestuur." De ontslagnemende bestuursleden wijzen N-VA-schepen Michiel Descheemaeker en "een kleine minderheid binnen de partij" met de vinger. "Die minderheid begon zich zelfs te wagen aan anonieme dreigbrieven, waarin mensen in hun privéleven werden aangevallen.""Het afdelingsbestuur van N-VA Zonnebeke heeft kennis genomen van het feit dat een aantal voormalige N-VA-leden niet wenst te kiezen voor een eigen sterk N-VA verhaal voor Zonnebeke, maar wil aansluiten bij het project van sp.a Zonnebeke", zegt nieuwe voorzitter Luc Delancker. "Het standpunten de partijstatuten van N-VA nationaal zijn klaar en duidelijk: iedereen die beslist te kandideren op een niet goedgekeurde lijst, zet zichzelf buiten de partij. Wij kunnen er dus enkel akte van nemen dat zij zelf verkiezen om uit de N-VA te stappen. N-VA nationaal heeft ons gisterenavond uitdrukkelijk bevestigd dat het lidmaatschap van betrokkenen wordt geschrapt. Dit alles biedt minstens het voordeel van de duidelijkheid en toont aan wie N-VA als ongebonden en ambitieuze partij in Zonnebeke wenst uit te bouwen. Wij werken nu met een enthousiaste en eendrachtige ploeg aan een duidelijk en vernieuwend N-VA-project ten gunste van de Zonnebeekse bevolking. N-VA is een sterk merk met een sterk verhaal. Zeker ook in Zonnebeke! "(TP/NVZ)