“Er is maar één weg: de weg vooruit”

De installatievergadering van de gemeenteraad is zonder kleerscheuren verlopen in Langemark-Poelkapelle. Tope 8920 belooft een positieve houding aan te nemen, SP.A zorgde dan weer meteen voor stevige taal.

Boven v.l.n.r.: José Victoor, Jean-Marie Callewaert, Brecht Bogaert, Christoph Deraeve en Laurent Hoornaert. Midden v.l.n.r.: Nicole Louwagie, Leen Louwagie, Jacqueline Mostaert, Eddy Vanacker, Claudine Muylle, Koen Bentein en Robert Barthier. Onder v.l.n.r.: schepenen Peter Vantomme en Marleen Soete, algemeen directeur Sabine De Wandel, burgemeester Lieven Vanbelleghem, gemeenteraadsvoorzitter Jos Meersch en schepenen Johan Vanysacker en Dominique Cool. Johan Vannoote ontbreekt. (Foto pco)

Er waren onvoldoende stoelen om het opgekomen publiek elk een zitje te geven. Johan Vannoote (N-VA) kon de installatievergadering niet bijwonen wegens ziekte. Tope 8920 had enkele weken geleden nog een hertelling van de stemmen gevraagd. Die vraag werd door de raad voor verkiezingbetwisting ontvankelijk verklaard, maar ongegrond. Toen de stemmen geteld werden voor de twee vertegenwoordigers in de politieraad trad Laurent Hoornaert (Tope 8920) op als getuige. Dat ontlokte bij Robert Barthier (N-VA) de reactie: ‘kijk maar of de stemmen geldig zijn.’ Christoph Deraeve (CD&V) haalde negen stemmen, Peter Vantomme (N-VA) zes en Koen Bentein (Tope 8920) twee. Christoph Deraeve en Peter Vantomme gaan naar de politieraad. In de kandidatenlijst had N-VA ook Johan Vannoote als opvolger voorgedragen voor het zitje in de politieraad. Koen Bentein (Tope 8920) vroeg zich af of het wel verstandig is om geen opvolger aan te duiden voor Peter Vantomme. “Er kan nog een nieuwe aanduiding gebeuren”, liet Dominique Cool noteren.

Voorzitter

In zijn enthousiasme ging de nieuwe burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) door met het leiden van de vergadering, maar daarbij werd hij voorzichtig op de vingers getikt door de kersverse voorzitter Jos Meersch (N-VA). Voor de verkiezing van de leden van het Bijzonder Comité zat nog een spitsvondigheidje. De kandidaten moeten afwisselend man en vrouw zijn. Daarom was Alain Wyffels (CD&V) kandidaat. Hij wordt opgevolgd door Sophie Vandenbussche (CD&V).

De coalitie is een Mexicaans leger met twee hanen op een mesthoop – Jean-Marie Callewaert (SP.A-Dynamisch)

Jean-Marie Callewaert (SP.A-Dynamisch) pakte op de installatievergadering meteen uit met stevige taal. “Wij stonden aan de verliezende kant, maar gaan terug vrank en vrij onze bedenkingen geven. Er is massaal kiezersbedrog gepleegd. De kasteelheer (Alain Wyffels, red.) zette het op een lopen. Ook Maddy Bouden volgde zijn voorbeeld. De nieuwe coalitie haalde 73 procent van de stemmen, maar 45 procent van de kiezers heeft geen uitvoerende mandataris. Op Facebook haalt N-VA al uit naar de oppositie: ‘Gaan we daarmee 6 jaar onze pap moeten koelen.’ N-VA creëerde voor zichzelf al een nieuw postje van voorzitter van de gemeenteraad. In hun beleidsvisie staan ze lijnrecht tegenover CD&V. De coalitie is een Mexicaans leger met twee hanen op een mesthoop.”

Tope 8920 wenste de blik naar de toekomst te richten met een positieve houding. Laurent Hoornaert wenste de schepenen succes. “Wij gaan onze oppositierol spelen op basis van dossierkennis en de inwoners maximaal informeren en betrekken.” N-VA sprak zijn dankbaarheid uit voor de keuze van de kiezer. “Lieven behaalde het meeste stemmen”, aldus Claudine Muylle. “We gaan hem steunen in zijn verantwoordelijkheid.” Lieven Vanbelleghem ziet het als burgemeester zitten. “Er is maar één weg: die vooruit.”

(pco)

De raad

De gemeenteraad telt veertien mannen en vijf vrouwen. Een vrouw wordt afgevaardigd door N-VA, de rest door CD&V. De meerderheid wordt gevormd door CD&V met negen zetels en N-VA met zeven zetels. Lieven Vanbelleghem (CD&V) is de nieuwe burgemeester. Het schepencollege bestaat verder uit Johan Vanysacker (CD&V), Dominique Cool (N-VA), Peter Vantomme (N-VA) en Marleen Soete (CD&V). Jos Meersch (N-VA) is voorzitter van de raad. De oppositie bestaat uit de Tope 8920 met Laurent Hoornaert en Koen Bentein en SP.A-Dynamisch met Jean-Marie Callewaert.

Schepenwissel na twee jaar

Voormalig burgemeester Alain Wyffels en Maddy Bouden voor CD&V en Frank Gheeraert en eerste opvolger Martine Debruyne voor Tope 8920 verzaakten aan hun mandaat om de komende zes jaar als gemeenteraadslid te zetelen. Hun plaats wordt ingenomen door respectievelijk Nicole Louwagie en Leen Louwagie als eerste en tweede opvolger voor CD&V en Koen Bentein als tweede opvolger voor Tope 8920. In de loop van de legislatuur zullen nog enkele verschuivingen volgens de bestuursovereenkomsten plaatsvinden. Na twee jaar wordt schepen Johan Vanysacker (CD&V) vervangen door zijn partij- en dorpsgenoot Eddy Vanacker. In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zal Katty De Jaeger (Tope 8920) na drie jaar opgevolgd worden door haar partijgenoot Niels Vermeersch. Technisch was Alain Wyffels voor CD&V kandidaat voor een plaatsje in het Bijzonder Comité, maar hij beëindigde zijn politieke carrière en laat zijn plaats meteen over aan Sophie Vandenbussche (CD&V).

Tristan Bruynsteen is de jongste

We zien v.l.n.r. oma Ginette Vermeersch, Tristan Bruynsteen, opa André Top, vader Kurt en moeder Kathy Top. (foto pco)
We zien v.l.n.r. oma Ginette Vermeersch, Tristan Bruynsteen, opa André Top, vader Kurt en moeder Kathy Top. (foto pco)

Een opvallende nieuwkomer is Tristan Bruynsteen (N-VA). Met zijn 18 jaar is hij de jongste mandataris in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “Ik zit momenteel in de examenperiode in mijn eerste jaar handelsingenieur in Gent. Ik heb er nog drie te gaan. Om de drie weken zullen we op dinsdag vergaderen met het Bijzonder Comité. Dat zal ik gemakkelijk kunnen combineren met mijn studies. Eigenlijk had N-VA mijn vader gevraagd om op de lijst te staan, maar hij had daar geen tijd voor. Maar ik wel.” Tristan is de kleinzoon van André Bruynsteen. “Hij is overleden toen ik twaalf jaar was. We hadden hetzelfde gedacht.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.