Menen 2013/2018: verstoten SP.A vernieuwt fors

We zien de gemeenteraad hier in januari 2013. Vooraan staan Eddy Lust, Mieke Syssauw, Tom Vlaeminck, Martine Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Grite Vanryckeghem, Dirk Vanholme, Caroline Vanraes en Chantal Deman. De tweede rij bestaat uit Caroline Garreyn, Herman Ponnet, Olivier Deboel, Karl Debuck, Marc Waignein, Anoushka Decaluwé, Renaat Vandenbulcke, Heidi Demeulenaere, Christine Depoortere, Angelique Declercq en Virginie Breye. Op de derde rij staan Filip Elgers, Dimitri Vandamme, Vincent Dumortier, Tommy Porte, Sven Callewaert, Sofie Pringels, Marc Paelinck en Milo Baekelandt. Helemaal achteeraan herkennen we stadssecretaris Eric Algoet, Jolien Vanlangendonck en Philippe Mingels. © a-WO
Stefaan Lernout

Een nieuwe burgemeester met een onuitgegeven coalitie zorgde in Menen voor een aardverschuiving. De samenstelling van de gemeenteraad is in zes jaar tijd bovendien gevoelig gewijzigd. Vooral bij SP.A was er een ware leegloop. De socialisten maakten van deze bestuursperiode dan ook gebruik om zich te herbronnen en een jonge ploeg klaar te stomen voor de toekomst.

Menen 2013/2018: verstoten SP.A vernieuwt fors

Als je het lijstje hiernaast bekijkt, valt meteen het grote aantal nieuwe namen bij SP.A op. Van de zeven verkozenen blijken na zes jaar enkel nog Herman Ponnet en Caroline Garreyn op post. Veel heeft natuurlijk te maken met het feit dat het kartel SP.A-Groen op de oppositiebanken belandde. Oud-burgemeester Gilbert Bossuyt hield het al onmiddellijk voor bekeken, Christine Depoortere was gedurende twaalf jaar schepen maar besloot ook al snel om zich volledig te richten op het onderwijs. Die nieuw ingeslagen weg liet haar niet veel tijd voor het politieke werk.

“Eigenlijk hadden we na de verkiezingen het signaal gekregen van de nationale partijtop om een verjongingskuur te starten”, duidt voorzitter Herman Ponnet het massale vertrek. “Het plan was om de vervangingen geleidelijk aan door te voeren, maar met het vroege vertrek van Gilbert en ook Olivier (Deboel, red.) die de liefde van zijn leven ontmoette, werd dat hele proces wat versneld.”

Op de stoel van de ‘oude rotten’ kwam inderdaad heel wat jong geweld. Alhoewel geweld niet letterlijk mag genomen worden. SP.A toonde zich de afgelopen jaren rustig en beredeneerd. Mochten de vroegere kopstukken aan boord zijn gebleven, was dat wellicht wel even anders geweest. Met de nieuwe garde is de kennis over de verschillende dossiers en aspecten van een gemeentebeleid verdeeld over de gemeenteraadsleden. Het is dan ook positief dat alle raadsleden van de partij zowat elke gemeenteraad hun stem lieten horen. “De jeugd kreeg de kans zich in te werken, de vervangingen kaderen in een langetermijnproject“, benadrukt Herman Ponnet.

Jeugd bovenaan

Angelique Declercq, Jelle Janssens en Kasper Vandecasteele kregen alvast een plaatsje bovenaan de lijst voor 14 oktober toegekend. De vraag is natuurlijk of de Meense aanhang die verandering wel slikt, voelen ze zich door het vertrek van de socialistische vlaggenschepen niet in de steek gelaten? “Neen”, spreekt de voorzitter meteen tegen. “Op de ledendag was er een grote opkomst. Ik heb de indruk dat de kern van onze aanhang de vernieuwing best kan smaken.”

Menen 2013/2018: verstoten SP.A vernieuwt fors

Naast de vijf wijzigingen bij SP.A stonden nog acht andere verkozenen hun zitje af. Dat is niet weinig. Verschuivingen waren er ook binnen het schepencollege. Bij CD&V werd in 2017 Caroline Bonte-Vanraes schepen, tot dan toe was zij de voorzitter van de gemeenteraad. Zij nam zoals afgesproken de plaats in van Berenice Bogaert die opnieuw gemeenteraadslid werd. Door de verschuiving had Beweging.net geen vertegenwoordiger meer in het schepencollege.

Het leek een wissel van posities te worden, ware het niet dat niet Berenice Bogaert, maar wel Sven Callewaert de nieuwe voorzitter werd. “De vraag om de raad te leiden kwam wel onverwacht”, geeft Sven toe. “Ik heb van bij de start gevraagd om ruzie en harde woorden achterwege te laten. Het zal me wel benieuwen hoe de raden na 14 oktober nog zullen verlopen. Wellicht iets meer geanimeerd dan nu het geval is. (glimlacht)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.