Gemeenterapport voor Zuienkerke: verbouwing basisschool belangrijkste realisatie

Bijna tien jaar is er ondertussen al sprake van, maar het ‘masterplan Nieuwmunster’ zit nog altijd muurvast. (foto WK)
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

In Zuienkerke werd geschiedenis geschreven, want wegens een gebrek aan tegenstanders in oktober 2018 kwam burgemeester Alain De Vlieghe automatisch nog eens voor zes jaar aan de knoppen te zitten met zijn ploeg. De eerste helft van de legislatuur werd er eentje zonder veel grote realisaties. In de poldergemeente gaat alles zijn gangetje, al blijft het wachten op een doorbraak in het dossier Nieuwmunster, waar al jaren sprake is van een masterplan.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Zuienkerke was in oktober 2018 de enige Vlaamse gemeente zonder gemeenteraadsverkiezingen. Er was slechts één lijst ingediend, en dus moesten de inwoners enkel voor de provincieraad naar het stemhokje.

Bij de start van de nieuwe legislatuur was er wel een verschuiving in de gemeenteraad: Nicole Van den Bossche gooide de handdoek als voorzitter en ook Brigitte Bonte en Annie Dumon deden in januari 2019 afstand van hun mandaat. Ze werden vervangen door drie nieuwe vrouwelijke gezichten. In het schepencollege maakte Wim Cools op 1 januari plaats voor Noël Delaere.

Alle bevoegdheden van Wim gaan naar Noël, uitgezonderd openbare werken en de technische dienst. Deze gaan naar de burgemeester, die op zijn beurt feesten en ontvangsten doorgeeft aan Noël. Hij wordt de komende drie jaar ook bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking en gezondheidszorg.

Belangrijkste realisaties

Een belangrijke realisatie is de verbouwing van de gemeentelijke basisschool, die in zijn totaliteit zo’n 1,2 miljoen euro gekost heeft. Naast de nieuwe ingang en directie- en secretariaatsbureaus, douches, sanitair en extra berging, werd er ook een lift geïnstalleerd naar de cafetaria.

De sporthal kreeg dan weer – op vraag van volleybalclub Mehoni – een nieuwe vloer. Onvoorziene meerkosten gingen naar het vernieuwen van de hoofdriolering en een nieuwe afsluiting rond de speelplaats, die ook een stukje uitbreidde. Tot slot kwam er nog een aparte parkeerstrook voor de schoolbus en werden de cafetaria en doucheruimte uitgerust met akoestische plafondplaten.

De gemeente spendeert daarnaast jaarlijks een hele som aan de restauratie van haar vier parochiekerken. Na een grondige interieurrestauratie werd ook de 19de-eeuwse ommuring van de Sint-Michielskerk gerestaureerd. De vier parochiekerken kregen ook camerabewaking.

Grootste miskleunen

Bijna tien jaar is er ondertussen al sprake van, maar het ‘masterplan Nieuwmunster’ zit nog altijd muurvast. Aan de basis van deze patstelling ligt onder meer een familiegeschil.

“Via het principe van een planologische ruil zochten we naar een oplossing voor vervallen bouwgrond, maar een definitieve doorbraak lijkt nog altijd niet voor meteen. Jammer, want de herlokalisatie van het verouderde ontmoetingscentrum hangt hieraan vast”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe. Momenteel is het wachten op een uitspraak van de Raad van State omtrent de waardebepaling van de gronden.

“Natuurlijk hadden we gehoopt hier al verder mee te staan”, aldus nog De Vlieghe, “maar we hebben als gemeentebestuur alles gedaan wat we konden.” Het woonbeleid blijft voor Zuienkerke, met zijn beschermde dorpskernen en waardevol landbouwgebied, een achillespees. Zo laat ook de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen langs de Meetkerkestraat al jaren op zich wachten.

Geplande projecten

Voor ‘22 staan er nog heel wat wegenwerken op de agenda. “Zo hebben we 1,8 miljoen euro voorzien voor verbeteringswerken aan wegen en voetpaden. Deze week zijn we begonnen met het vernieuwen van de voetpaden in Hoeksam, in Houtave is momenteel de aanleg van een nieuw vrijliggend fietspad in invoering in de Kapellestraat. Ook in Meetkerke zijn er werken gepland”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe.

Voorts nog op de planning: de restauratie van de kerkhofmuur in Nieuwmunster, de opening van de pastorietuin die momenteel wordt ingericht als buurtparkje, en de realisatie van een omleidingsweg voor zwaar traag vervoer via de Schoeringedreef.

De verkeersveiligheid in de Zuienkerkse dorpskern staat al langer ter discussie, en in ‘22 wil het gemeentebestuur daar eindelijk werk van maken. Ook de mogelijkheid van installatie van trajectcontrole wordt bekeken.

Het rapport

Veel grote realisaties zijn er de afgelopen drie jaar niet geweest in Zuienkerke. “Geen luchtkastelen bouwen, maar zaaien naar de zak”, is het credo van burgemeester Alain De Vlieghe.

De afwezigheid van oppositie werkt volgens kritische stemmen een zekere berusting in de hand. “Misschien komt het doordat hier een aantal politieke figuren al sinds mensenheugenis de dienst uitmaakt, maar het valt op hoe traag alles in onze gemeente vooruitgaat”, liet Vlaams Belanger Kurt Ravyts zich onlangs nog ontvallen. Ook in de gemeenteraad valt er wel eens een kritische noot.

Maar uiteindelijk gaat het leven in de poldergemeente zijn gangetje en lijkt er relatief weinig onvrede over het bestuur van De Vlieghe en co.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.