Gemeenterapport van Veurne: Suikerparkproject loopt voorlopig op wieltjes

Het prestigieuze Suikerparkproject met de Suikertoren en daarin de nieuwe muziekacademie zit op schema. © MVO
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Hoewel CD&V na de verkiezingsstrijd in 2018 zijn koplopersplaats van 2012 moest prijsgeven aan de socialisten van Veurne Plus, had dit niet echt een grote impact op de samenstelling van het beleidsteam. Het prestigieuze Suikerparkproject is een van de paradepaardjes van deze legislatuur, al betreuren sommigen het gebrek aan groenzones. Ook over de komst van enkele supermarktketens zijn de meningen verdeeld.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

In vergelijking met de verkiezingsresultaten van 2012 doen er zich in 2018 lichte verschuivingen voor. CD&V, in 2012 nog de grootste partij met 2.632 stemmen en goed voor 31,7 % van de kiezers, haalt in 2018 nog 2.309 stemmen en zakt met 27,2 % van de stemmen naar de tweede plaats. CD&V verliest hierdoor één zetel, en houdt er nog zes over.

De socialistische partij Veurne Plus behoudt zeven zetels, maar doet het met 2.838 stemmen en 33,4 % toch beter dan in 2012 toen ze 2.554 stemmen had en 30,8 % van de kiezers overtuigde. N-VA zakt van 27,4 % naar 26,8% maar behoudt zes zetels. Partij VIA maakt plaats voor !NSPRAAK dat 12,5 % van de kiezers overtuigt en twee zetels binnenrijft.

Peter Roose (Veurne Plus) blijft burgemeester. Anne Dequidt en Jan Verfaillie (CD&V) en Pascal Sticker (Veurne Plus) blijven schepen. Nieuw zijn Guido Hoste (CD&V) en Jonas Bel (Veurne Plus).

Belangrijkste realisaties

Het prestigieuze Suikerparkproject met de Suikertoren en daarin de nieuwe muziekacademie zit op schema. De bedrijvenparken in de Monnikenhoek en op de Suikersite zijn volop in ontwikkeling. Een uitgediept mobiliteitsplan is in voorbereiding, maar een aantal onderdelen is al gerealiseerd (parkeereiland Oude Vesten, deelfietsen …). De meeste fietspaddossiers zijn in uitvoering of starten in 2022.

Het nieuwe omnisportveld en de heraanleg van de tennis- en padelvelden aan het sportpark zijn een extra stimulans om te sporten. Het toegankelijk maken van de Sint-Niklaastoren en het nieuwe kampeerautoterrein geven het toeristische aanbod een boost.

Om de CO2-uitstoot te reduceren, werd ingezet op het project ‘Energieke Dorpen’, verledding van de openbare verlichting en het vernieuwen van de stookinstallaties in stadsgebouwen. De jeugd kreeg een kindergemeenteraad en inclusieve speelpleinwerking.

Grootste miskleunen

Al jaren hamert N-VA op de btw-miskleun, het gevolg van een dispuut tussen het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) en de btw-administratie waardoor de stad en het AGB een boete van respectievelijk 0,4 en 1,4 miljoen euro kregen opgelegd. Met een juridische procedure wordt nog geprobeerd om een oplossing te vinden.

Sommigen zien het als een gemiste kans dat er geen groenzone is voorzien aan de Suikertoren. N-VA fronst de wenkbrauwen bij het kostenplaatje van ruim 7 miljoen euro voor de nieuwe stek van StAPwest en bij de geplande verkoop van het door testamentaire schenking verkregen Brusselse appartementsgebouw tegen een veel te lage instelprijs van 3 miljoen euro.

Voor N-VA is ook het traject van de nog te realiseren fietsbrug die zal uitlopen op het middeneiland voor de sluizen een misser van formaat. Over de komst van grote ketens als Lidl, Jumbo en Albert Heijn zijn de meningen verdeeld.

Geplande projecten

Het meerjarenprogramma voorziet een groot investeringsbedrag voor het herstel van plattelandswegen. De eerste stap is gezet voor de bouw van het nieuwe jeugddorp en de herbouw van begeleidingstehuis Zonnewende start in 2022.

De komende drie jaar hoopt Stad Veurne heel wat investeringsprojecten te kunnen voltooien: de nieuwe muziekacademie, een vernieuwde sociale dienst, het Suikerplein, de fietsbruggen, fietspaden, een nieuw stationsplein en een nieuw straatbeeld in de Oude Vestingstraat, de Rodestraat, de Noordstraat, de Oude Beestenmarkt, de Bulskampstraat, de Houtemstraat, de Moeresteenweg en de Kerkhoek.

Ook de aanleg van een warmtenet staat op de agenda. Dankzij een financiële impuls van 1 miljoen euro kan het regionale Bakkerijmuseum zijn onthaalinfrastructuur, de scenografie en de omgeving vernieuwen. Hopelijk is er in 2023 de tweede nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners.

Het rapport

De ambitieuze beleidsplannen van het Veurnse stadsbestuur houden een duidelijke toekomstvisie in, die Veurne over de hele lijn nog beter op de kaart moet zetten. De vinger wordt ook strak aan de pols gehouden om alle plannen volgens schema uit te voeren. Het prestigieuze Suikerparkproject loopt zoals gepland.

Om de economie een impuls te geven, wordt werk gemaakt van een aantrekkelijke bedrijvenzone, maar er is ook een luisterend oor voor de noden van de lokale ondernemers.

Stad Veurne zet ook in op betere communicatie en meer participatie. Klimaatactieplannen zijn geen holle woorden in Veurne. Ook de toeristische troeven kregen al een mooie boost met de vernieuwde Sint-Niklaastoren en het nieuwe kampeerwagenterrein.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.