Alle geplande werken worden opgestart tijdens corona in Oostrozebeke

Op de Ginste lopen de werken gewoon verder. © (foto CLY)
Redactie KW

De Krant van West-Vlaanderen hield een exclusieve rondvraag in alle gemeenten naar de impact van de coronacrisis op de lokale besturen. Burgemeester Luc Derudder en schepen Jonas Van D’Huynslager benadrukken dat Oostrozebeke actief blijft.

1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen?

“Alle zittingen gebeuren nu op virtuele wijze. Op de datum van de zitting komen enkel de voorzitter, de fractievoorzitters en de algemeen directeur samen om de agendapunten te bespreken. Ook het comité voor de sociale dienst blijft vergaderen met inachtname van de regels van de sociale distancing.”

2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?

“Eigenlijk is er geen sprake van het stopzetten of stilleggen van grote bouwprojecten zoals de start van de dorpskernvernieuwing. Alle geplande grote projecten kunnen uitgevoerd worden, maar de kans is groot dat deze werken enige vertraging oplopen omdat de ondernemers zelf soms problemen ondervinden bij de eigen bevoorrading aan materialen die niet op tijd kunnen worden geleverd. Voor de rest gaan de grote wegwerkzaamheden op de Ginste gewoon verder maar ook daar kan een vertraging aan de orde zijn. Zo is momenteel asfalteren problematisch.”

3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?

“De diensten binnen het gemeentehuis en sociaal huis werken op afspraak. De diensten binnen het gemeentehuis en sociaal huis hebben een permanentie afgesproken en zijn tijdens de kantooruren te bereiken. De administratieve functies worden maximaal ingevuld via telewerken. Er wordt ook heel wat communicatie gevoerd via de website en sociale media. Er werd een folder uitgegeven en verder kan de bevolking in de voormiddag altijd telefonisch contact opnemen met onze medewerkers en ook ikzelf en de schepenen zijn telefonisch bereikbaar”.

4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?

“We hebben enorm ingezet op veiligheid. Zo werd voor de bibliotheek ‘t Kraaiennest een afhaaldienst in het leven geroepen. Wekelijks zijn er twee afhaalmomenten op dinsdagnamiddag en vrijdag, altijd op afspraak. Terugbrengen van materialen kan enkel via de inleverbus. Bijzondere maatregelen werden ook in wzc Rozenberg genomen. Verder bekijken we ook het financiële plaatje. Zomaar premies uitdelen doen we niet. Er is zeker ook inkomstenverlies door annuleringen van reservaties in culturele en sportinfrastructuur. Ook de maandelijkse huur van de cafetaria van de sporthal wordt kwijtgescholden gedurende de maanden van de verplichte sluiting. Het zal pas duidelijk zijn na de crisis wat de opgelopen financiële schade zal zijn.”

5. Kan het gemeentepersoneel aan de slag blijven ?

“Enkel het personeel van de dienstenwinkel werd in tijdelijke werkloosheid geplaatst omdat de dienstenwinkel aanvankelijk gesloten werd. Zodra de dienstenwinkel terug actief wordt, zal deze maatregel ingetrokken worden. Alle andere personeelsleden blijven werken en daarbij hoort ook telewerken.” (CLY)

Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.