Avelgem werkt gestaag voort tijdens coronacrisis: “Bepaalde budgetten in noodfonds steken”

Burgemeester Lut Deseyn. © OV
Redactie KW

De Krant van West-Vlaanderen hield een exclusieve rondvraag in alle gemeenten naar de impact van de coronacrisis op de lokale besturen. Lut Deseyn (gbA-Gemeentebelangen) benadrukt dat Avelgem niet in slaap is gevallen.

1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen?

“De gemeenteraad van maart werd geschrapt, de volgende vindt plaats eind april. Hoe dat zal gebeuren, moet nog besproken worden met de fractieleiders. Sowieso zullen alle maatregelen nageleefd worden. Met het schepencollege proberen we in eerste instantie punten online goed te keuren. Als er toch punten besproken moeten worden, komen we samen in de raadszaal, waar we verspreid zitten.”

2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?

“Voorlopig niets. Het kan wel zijn dat bepaalde investeringen wat worden verschoven in tijd. Achter de schermen werken we verder aan bepaalde projecten, vooral studiewerk. Sommige dossiers gaan vertraging oplopen maar we willen dat tot een minimum beperken.”

3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?

“Er wordt heel wat communicatie gevoerd via de website en sociale media. Ook geven we nu en dan een folder uit. Verder kan de bevolking in de voormiddag altijd telefonisch contact opnemen met onze medewerkers. Ook ikzelf en de schepenen zijn telefonisch bereikbaar.”

4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?

“We zetten fors in op beschermingsmiddelen voor de lokale zorgcentra en het triagecentrum. De blauwe zone is tijdelijk niet van toepassing. Verder kijken we hoe we financieel tegemoet kunnen komen aan wie die het nodig hebben, maar we willen hier niet overhaast te werk gaan. Zomaar premies uitdelen dekt niet altijd de lading. Inkomstenverlies zal er sowieso zijn, maar momenteel hebben we voldoende buffer. Bepaalde budgetten die door de coronaperikelen niet worden uitgegeven – zo zijn de Ronde in Kerkhove en de Omloop der 3 Provinciën genannuleerd – hopen we in een soort noodfonds te steken.”

5. Kan het gemeentepersoneel aan de slag blijven?

“Alle medewerkers van de vzw dienstenonderneming (poetskrachten) zijn technisch werkloos, maar verder blijft alle personeel aan de slag. Administratief personeel doet aan telewerk. De medewerkers uit de vrijetijdsdienst worden ingezet in het triagecentrum en het recyclagepark. Van thuis wordt gebeld naar onze 80-plussers. Er is veel te doen rond corona, maar we willen niet dat de gemeente hierdoor in slaap valt. Achter de schermen kan veel gebeuren.” (JD)

Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.