In 2012 kon Luc zijn burgemeestersambt niet verlengen, zelfs al werd CD&V met 42,5 % de afgetekende winnaar van de verkiezingen. Maar met 12 zetels kwam hij net één zitje tekort (toen waren 25 zetels te verdelen, straks 27) en door een monstercoalitie tegen CD&V kwam hij in de oppositie terecht.
...