Groen kan bezwaarlijk de partij van de ondernemers genoemd worden, zo zijn er wel een aantal andere partijen die aanspraak maken op deze titel. "Toch spreekt het vanzelf dat ook wij lokaal ondernemen belangrijk vinden", stelt lijsttrekker Carlo De Winter. "Wij leggen hierbij onze eigen focus. Winkels die zich in het centrum van een gemeente bevinden, moeten makkelijk bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers."
...

Groen kan bezwaarlijk de partij van de ondernemers genoemd worden, zo zijn er wel een aantal andere partijen die aanspraak maken op deze titel. "Toch spreekt het vanzelf dat ook wij lokaal ondernemen belangrijk vinden", stelt lijsttrekker Carlo De Winter. "Wij leggen hierbij onze eigen focus. Winkels die zich in het centrum van een gemeente bevinden, moeten makkelijk bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers." "Voor diegene die de boodschappen willen laten thuisbrengen, willen we een uitbreiding zien van de fietskoeriers zoals deze nu actief zijn op de wekelijkse markt. Mobiliteit is een heikel punt in de gemeente. Zolang het aantal auto's niet daalt, blijven we allemaal in de file zitten. Daarom moet er verder worden geïnvesteerd in veilige fietsverbindingen en voldoende parkeermogelijkheden voor de fietser."Daarnaast pleit Groen voor een uitbreiding van initiatieven zoals repair cafés en geefpleinen. Hierdoor worden producten, maar ook de grondstoffen van die producten opnieuw gebruikt. In dit kader willen ze verder de kringloopwinkel promoten. En bij aanbestedingen moet de gemeente meer aandacht geven aan criteria zoals herbruikbaarheid. "Ook Wevelgem gaat een eind mee in het idee van deeleconomieën, door het delen van enkele dienstvoertuigen", erkent Carlo De Winter. "Ze gaan daarin bijlange niet ver genoeg. Wij vinden het noodzakelijk om een commercieel auto-deelinitiatief in de gemeente te realiseren. In dat kader zien wij ook de mogelijkheid om fietsen te delen of te huren, of zelfs het delen van allerhande werktuigen zoals boor- of naaimachines."Drie ondernemers ondersteunen deze focus van Groen Wevelgem op de lokale economie en stellen zich kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Kathy Detru (46) is zaakvoerder van Detru bvba, groothandel in specerijen en verpakkingen. Thomas Hondequin (41) is herenkapper en barbier in salon Haartiest in de Moorselestraat en heeft ook een zaak in Kortrijk. Chloë Modaert (32) tenslotte werkt mee met echtgenoot Bram Bollaert in print en copy center Buropa in de Roeselarestraat.