Als Joanna De Vlieghere werd ze op 16 mei 1918 in Zedelgem geboren in een bakkersgezin van 13 kinderen. Acht van hen volgden een religieuze roeping. Vier jongens werden pater of broeder. Vier meisjes traden in bij de Zusters van Liefde in Heule. Haar zus Gabrielle, destijds onderwijzeres in Kuurne, is in 2012 op 101-jarige leeftijd overleden. Zo kwiek als zr. Jeanne bleef, zag het er lange tijd naar uit dat ook zij moeiteloos de honderd zou halen. Tot ze vorige week maandag door een hersenbloe...

Als Joanna De Vlieghere werd ze op 16 mei 1918 in Zedelgem geboren in een bakkersgezin van 13 kinderen. Acht van hen volgden een religieuze roeping. Vier jongens werden pater of broeder. Vier meisjes traden in bij de Zusters van Liefde in Heule. Haar zus Gabrielle, destijds onderwijzeres in Kuurne, is in 2012 op 101-jarige leeftijd overleden. Zo kwiek als zr. Jeanne bleef, zag het er lange tijd naar uit dat ook zij moeiteloos de honderd zou halen. Tot ze vorige week maandag door een hersenbloeding getroffen werd.Nog geen 17 was ze, toen ze in september 1936 in Heule binnentrad. Op 27 augustus 1936 legde ze als zuster Godfrieda haar kloostergeloften af, zodat ze vorig jaar haar 80-jarig kloosterjubileum mocht vieren. Een eiken jubileum. En hoewel klein en tenger, was ze inderdaad sterk als een eik. Ze wilde toen onder geen beding dat aan dit uitzonderlijke jubileum ruchtbaarheid gegeven werd. Ze was toegewijd maar ook gereserveerd.In 1939 werd zr. Jeanne in Heverlee regentes wetenschappen en haalde daarna ook een diploma boekhouden. Ze werd lerares in wat toen nog het 'pensionaat' was, vanaf 1955 Spes Nostra. Van 1959 tot 1966 was ze directrice van de richting ASO. Vanaf 1966 werd ze dan vrijgesteld als assistente van de algemeen overste van de congregatie.Ze was een levend geschiedenisboek en haar geheugen was fenomenaal. Toen wij in 2015 een speciale krant uitbrachten voor 175 jaar Spes Nostra, bezorgde zij nog heel wat gegevens. Zr. Jeanne was bekend als bijzonder intelligent en taal- en schrijfvaardig. "Iemand om U tegen te zeggen", zegt Christine Lemayeur, leerlinge onder haar directeurschap en later zelf lerares. "Voor mij en voor velen is zij bepalend geweest voor mijn verdere levensweg. Talentvol als lesgeefster, doordacht en begripvol als opvoedster. Ze straalde zoveel goesting uit dat het vuur ook bij ons oversloeg. Ze was ook erg geïnteresseerd. Toen wij na 50 jaar opnieuw de school bezochten, kon zij ons probleemloos onze namen noemen én wilde ze van elk hun levensverhaal horen." Zr. Jeanne had nog uitgekeken naar de officiële inwijding begin oktober van de nieuwe schoolvleugel van Spes Nostra. Het heeft niet meer mogen zijn. Haar uitvaartdienst heeft plaats op maandag 18 september om 10.30 uur in de kloosterkapel. Na zr. Wivine Bornauw vorige week woensdag en zr. Godelieve Vandewiele zondag laatst is zuster Jeanne de derde zuster van de Heulse congregatie die in één week tijd overleden is. Alle drie werden ze ouder dan 90 jaar. (NOM)