"Wat ik hier vertel, heb ik gewoon gelezen in de notulen van de deputatiezitting van donderdag 5 maart", aldus Kurt Ravyts in zijn mondelinge vraag. "Er staat ook duidelijk bij dat men dit doet om een financiële ramp bij het festival af te wenden, want het zit wat dat betreft in slechte papieren. Ik veronderstel dat dit later bij begrotingswijziging nog wel in deze raad zal komen, maar eigenlijk zouden we over zo'n zaken toch vooraf moeten kunnen discussiëren. En dit lijkt alvast de stelling te bevesti...

"Wat ik hier vertel, heb ik gewoon gelezen in de notulen van de deputatiezitting van donderdag 5 maart", aldus Kurt Ravyts in zijn mondelinge vraag. "Er staat ook duidelijk bij dat men dit doet om een financiële ramp bij het festival af te wenden, want het zit wat dat betreft in slechte papieren. Ik veronderstel dat dit later bij begrotingswijziging nog wel in deze raad zal komen, maar eigenlijk zouden we over zo'n zaken toch vooraf moeten kunnen discussiëren. En dit lijkt alvast de stelling te bevestigen die hier kort geleden nog door N-VA werd gedebiteerd : de provincie gaat volop cultuur sponsoren via de budgetten voor communicatie.""Preus op ons festival""Wij hebben inderdaad besloten van de komende twee jaar telkens 100.000 euro steun toe te kennen aan het Dranouter Festival, antwoordde gedeputeerde voor communicatie Guido Decorte (CD&V). "Eerst en vooral wil ik hier duidelijk stellen dat Dranouter helemaal niet afstevent op een faillissement, of onder curatele staat of zo. Wél waar is dat er geen ruimte is om de schulden af te lossen, en die historische schuld wéégt op de organisatie en zal dus toch eens weggewerkt moeten kunnen worden. Maar ook de festivalorganisatie zelf neemt heel wat maatregelen : er is een herschikking doorgevoerd in het personeelsbestand, een praktische reorganisatie moet de werkingskosten drukken, er zijn een aantal eigen gronden verkocht, en de boekhouding moet voortaan maandelijks worden gecontroleerd door een externe accountant.""Voor ons is het voortbestaan van een festival als Dranouter echt wel belangrijk", onderstreepte Guido Decorte. "Het is het grootste festival op onze bodem, en het geeft een enorme uitstraling en positief imago aan onze provincie. We werken dan ook al vele jaren op een bijzonder positieve wijze met elkaar samen. Op het gebied van de selectieve inzameling van afval op evenementen bijvoorbeeld waren we samen een pionier in Vlaanderen. En ook voor de toekomst zien we heel wat interessante mogelijkheden tot samenwerking, voor onze campagne Oe ist ? bijvoorbeeld. Uiteraard zullen we ons op het festival als hoofsponsor ook heel uitdrukkelijk kunnen manifesteren en profileren. Ja, we zijn preus op het festival, preus lik fjirtig !""Voor alle duidelijkheid : ook wij geloven sterk in Dranouter en de steun is hen van harte gegund", aldus nog Kurt Ravyts in zijn wederwoord. "Maar ik had dit liever in een open debat gezegd en gemotiveerd. En in de toelichting bij het deputatiebesluit lees ik toch wél woorden als faillissement en curatele." (JRE)