Steven uit Wevelgem: “Werking draait voor 98 percent op vrijwilligers”

Medewerker Erik Dekeyzer en diaken Steven Knockaert merken de veranderingen. © slw
Redactie KW

Diaken Steven Knockaert en medewerker Erik Dekeyzer beseffen dat de werking van de Wevelgemse parochies er in de toekomst anders zal gaan uitzien. Momenteel nemen leken heel wat pastorale taken over. Sommige zaken zullen niet meer verzorgd kunnen worden, andere zullen noodgedwongen op een andere manier dienen aangepakt te worden.

Deze reportage maakt deel uit van ons Dossier Kerk

In de parochiefederatie Wevelgem is pastoor Jean-Marc Soetaert moderator voor de drie Wevelgemse parochies. Hij wordt voltijds bijgestaan door diaken Steven Knockaert. Ook leraar-pastoor Jan Parmentier en gebedsleider Tuur Degand nemen een deel van de pastorale taken op zich. Pastoor Jean-Marc zocht twee jaar geleden hulp en vond die in de persoon van Steven Knockaert. Steven is een gewijd diaken, wat maakt dat hij ook de sacramenten – met uitzondering van de biecht – kan toedienen.

“Toen ik in Wevelgem begon, ben ik enorm geschrokken van de bergen werk die wekelijks verzet worden”, bekent Steven. “Veel taken die de pastoor voordien deed, worden nu door leken uitgevoerd. Als er in een week zes begrafenissen plaatsvinden dan nemen priester Jean-Marc er twee, ikzelf ook twee, Jan Parmentier en Tuur Degand elk één voor onze rekening.”

“Ook grotere vieringen worden verdeeld. Zo doe ik de coördinatie voor Witte Donderdag, Jan die van Goede Vrijdag en pastoor Jean-Marc de paaswake. We stellen de viering samen en geven dan de instructies aan de werkgroepen. Iemand maakt de digitale presentatie, het koor wordt ingelicht… De hele machine schiet in gang maar het werk wordt verdeeld over velen. Het is niet meer de priester die altijd aan het stuur zit.”

“Vijf keer zoveel tijd”

350 medewerkers voeren de de parochiale taken uit. Ze zijn aangesloten zijn bij één van de vele werkgroepen: dooppastoraal, eerste communie, vormsel, bloemencomité, misdienaarswerking, Broederlijk Delen, Ziekenzorg, buurtwerking…

Erik Dekeyzer helpt al twintig jaar in het secretariaat. “Een taak die vroeger gedaan werd door een zuster“, duidt hij. “Een aantal dagen per week ben ik aanwezig in het secretariaat tussen 8 en 10 uur. Stel dat iemand belt voor een doop, dan geven we dat door aan de werkgroep doopsel die de nodige voorbereidingen treft en eventueel een bezoek plant.”

“De parochiale werking draait voor 98 percent op vrijwilligers”, vult Steven aan. “Een doopsel duurt een half uur. Maar alle extra’s die daarbij komen kijken, nemen vijf keer zoveel tijd in beslag.”

Uitdagingen

“De toekomst brengt een aantal uitdagingen”, weet Steven. “Onze vrijwilligers zijn niet meer van de jongsten. Een aantal zaken zullen we niet langer doen, andere zullen we op een andere manier moeten aanpakken. Neem nu de vormselvoorbereidingen. Het is niet meer haalbaar om wekelijks samen te komen met de vormelingen. Daarom zoeken we nu om gezamenlijke momenten te organiseren. Zo vertrekken we sinds vijf jaar op weekend met de vormelingen.”

“Nu is een individuele benadering nog steeds mogelijk, in de toekomst lijkt ook dit te moeten veranderen”, vult Erik aan. “Op veel plaatsen zijn er al groepsdopen of worden de dopen georganiseerd op een welbepaalde dag. Nu bellen de mensen pas naar het secretariaat om de doop aan te vragen nadat ze een zaal en een traiteur hebben gereserveerd.”

Dynamiek

“We vertellen niets nieuws als we zeggen dat er minder kerkbezoekers zijn”, zegt Steven. “Binnenkort zijn er per weekend slechts drie eucharistievieringen meer, dat is één in elke parochie. Dat zal de werklast niet veel verminderen want de voorbereiding van de viering neemt sowieso evenveel tijd in beslag. Gelukkig kunnen we meer en meer leken inschakelen om de preek te verzorgen. Dat geeft meteen ook een zekere dynamiek aan de eucharistieviering.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.