Kleinste schooltje van het land heeft… 1 leerling

In het schooltje in Gijverinkhove is voor het nieuwe schooljaar welgeteld één leerling ingeschreven. Directeur Jan Candaele hoopt nog op een mirakel, maar als er maandag niet minstens drie leerlingen op de speelplaats staan, dan gaat de school onherroepelijk dicht. Die ene leerling verhuist dan naar de Vrije Basisschool in Alveringem. “We mogen niet krampachtig vasthouden aan iets wat pedagogisch niet verantwoord is”, beseft de directeur.

Directeur Jan Candaele in de kleuterklas. Alles is klaar om kindjes te ontvangen, maar of er maandag ook zullen starten, is nog heel even een vraagteken. (foto AB)

Het is al tien jaar trekken en sleuren voor het schooltje op de Weegschede in Gijverinkhove, een deelgemeente van Alveringem. Sinds 2013 waren er nooit meer dan zes kinderen, al waren het er in de praktijk veel vaker twee of drie. Maar de rek is er nu stilaan helemaal uit.

Het schoolgebouw is eigendom van vzw Patrimonium Onderwijs van Decanale Werken Diksmuide-Veurne. De hoofdschool in Alveringem kreeg het gebouw ooit in erfpacht en betaalt een kleine huur om er onderwijs te kunnen geven. Maar een échte school kan je dit al jaren niet meer noemen. De school – waar enkel nog kleuteronderwijs gegeven wordt – startte op 1 september 2015 met twee kinderen en sindsdien lukte het niet meer om nog andere ouders te overtuigen. De toenmalige directrice Suzy Duinslaeger bewoog tot het einde van haar carrière hemel en aarde om het schooltje open te houden, omdat ze bij een sluiting wellicht een leerkracht zou moeten laten gaan. Het was enkel uitstel van executie.

Vrijdag verwacht ik nog een antwoord van ouders van twee kinderen die misschien zouden komen – Jan Candaele (directeur)

Tijdens de telling van 1 februari 2018 stond het cijfer nog altijd maar op drie. De school startte op 1 september 2018 een genadejaar. Als er bij de telling op 1 februari 2019 geen zes kinderen zouden zijn, dan zou de school op 30 juni definitief moeten sluiten. Directeur Jan Candaele had zich daarop ook al ingesteld. Tot er op 1 februari 2019 – om electorale redenen? – een mail van de minister van Onderwijs Hilde Crevits op zijn bureau binnen liep. Scholen die het moeilijk hebben, kregen plots een extra jaar de tijd om leerlingen aan te trekken. Voor Gijverinkhove bracht het zoals verwacht geen zoden aan de dijk. De school kreeg jarenlang de steun van twee gezinnen die juf Kathleen genegen waren en de dorpsschool tot de laatste snik wilden steunen. Maar hun kinderen hebben op één na ondertussen ook de overstap naar het basisonderwijs gemaakt. En in het belang van hun sociale ontwikkeling gingen de kleuters van Gijverinkhove sowieso al om de week naar de hoofdschool.

Toesteken

“Ik ben mij bewust van het belang van een dorpsschool”, reageert directeur Jan Candaele. “En ik zal ook altijd ijveren voor de tewerkstelling van mijn personeel. Maar we mogen ook niet oeverloos vasthouden aan iets dat geen zin meer heeft. Zelfs met overheidssubsidies schat ik dat wij financieel toesteken aan dit gebouw. Want het moet onderhouden, verzekerd en verwarmd worden. Maar vooral: het moet pedagogisch verantwoord blijven voor de kinderen.”

Directeur Jan Candaele voor het schoolgebouw in Gijverinkhove:
Directeur Jan Candaele voor het schoolgebouw in Gijverinkhove: “Ik ben mij bewust van het belang van een dorpsschool, maar we mogen ook niet oeverloos vasthouden aan iets als het geen zin meer heeft.” (foto AB)

Mogelijk komen er echter nog twee kinderen bij en dan zou de school wel kunnen blijven bestaan. “Vrijdag verwacht ik een definitief antwoord van de betrokken ouders. Kiest men voor onze hoofdschool in Alveringem, wat ik ergens verwacht, dan zal er maandagmorgen geen activiteit meer zijn in Gijverinkhove. We zullen dan contact opnemen met de minister en horen wat er eventueel moet gebeuren. Dit weekend valt dus het verdict.”

Het Dorpshuis

Ook voor gemeenschapszaal Het Dorpshuis zou een sluiting van het schooltje belangrijke gevolgen kunnen hebben. Het Dorpshuis ligt boven en naast de kleuterklassen. Komt het schoolgedeelte leeg te staan, dan verandert dat de situatie grondig en zal het bestuur van Decanale Werken het hele gebouw misschien willen verkopen. “Ik heb van de directie nog geen bericht gekregen dat de school in Gijverinkhove sluit”, zegt deken Wilfried Jonckheere van Decanale Werken daarover. “Ik kan er dus niets over zeggen. Mocht dat nieuws komen, dan zullen wij met ons bestuur overleggen en beslissen wat we met het gebouw zullen doen.”

Het Dorpshuis, dat al dertig jaar door een groepje enthousiaste vrijwilligers wordt opengehouden, is in Gijverinkhove de enige openbare zaal en dus erg belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. “Wij horen al jaren dat het schooltje bijna zal stoppen”, zegt Magda Hauspie van het comité dat het Dorpshuis beheert. “Wij volgen dat natuurlijk met belangstelling op. Want het bepaalt wellicht ook de toekomst van het Dorpshuis. Zeker voor minder mobiele mensen zou het een verbetering zijn, mochten we de trappen niet meer op moeten en het gelijkvloers kunnen innemen. Maar wij wachten af en doen gedreven verder.”

Burgemeester Gerard Liefooghe benadrukt het belang van een plaats voor verenigingen in elke deelgemeente. “Het Dorpshuis is geen gemeentelijke zaal, maar mocht de situatie veranderen en er een probleem van onderdak ontstaan, staan wij klaar om bij te springen. Onder welke vorm zal ten gepasten tijde duidelijk worden.”

(AB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.