Professor inspanningsfysiologie aan de UGent en Oostendenaar Jan Bourgois waarschuwt de deelnemers aan de Noordzeeduik voor onbezonnen enthousiasme. "Het risico ligt vooral in de onwetendheid en misverstanden over wat er met het lichaam gebeurt tijdens onderdompeling in koud water. Als je weet wat je bij zo'n duik te wachten staat, verklein je het risico op onheil al sterk", zegt de p...