Ledegem: “Sociaal engagement is mijn grootste hobby”

De grote familie Vandenbroucke-Descheemaker, die allemaal het sociaal engagement van Annemie volop steunen. © Jan Stragier
Redactie KW

Annemie Descheemaeker werd verkozen tot de Krak 2015 voor Ledegem. Deze verpleegkundige op rust trekt minstens twee keer per jaar met See and Smile op buitenlandse missie. Na een lang gesprek over haar sociaal engagement polsen we naar haar hobby’s en dan valt er een lange stilte.

“Eigenlijk heb ik geen tijd meer voor hobby’s. Wat lezen en reizen en daarmee is alles gezegd. Al mijn vrije tijd, zeker sinds ik met pensioen ben, gaat naar mijn sociaal engagement. Ergens in de jaren zeventig, na mijn huwelijk, na een ‘Boemerang’-actie op televisie, kwam ik in contact met de KVG in Izegem. Het zwembad was splinternieuw en men creëerde toen een zwemuurtje voor personen met een beperking.”

Op deze manier werd toen in 1975 Dynamika Izegem boven de doopvont gehouden. “Samen met Lucien was ik gedurende dertig jaar zowat elke zaterdag te vinden bij Dynamika, dat uitgroeide tot een grote vereniging met allerlei nevenactiviteiten. Vriendschap, respect en integratie stonden op de voorgrond. Dit zwemuurtje voor mensen met een beperking bestaat trouwens nog steeds.”

Actief bij Askovi

Omdat mobiliteit uiteraard bij die groep belangrijk was en is, groeide daar bijna automatisch de Minder Mobielen Centrale uit, waar Annemie ondertussen ook al zowat twintig jaar actief is.

Daarnaast zet Annemie zich ook in voor Askovi. De naam van de vereniging staat voor allochtonen/autochtonen, solidariteit, kennismaking, ontmoeting, vriendschap/vorming en Izegem.”

Per missie behandelen we zeker honderd gevallen van cataract

“Askovi wil de groep nieuwe Izegemnaars dichter bij de oorspronkelijke bevolking brengen en de inburgering verstevigen.”

Daarnaast is Annemie nog het meest bekend voor haar engagement bij See and Smile. “Gemiddeld twee keer per jaar reis ik als verpleegkundige mee met See and Smile naar een ontwikkelingsland. We verblijven daar telkens een veertiental dagen. We betalen onze reis zelf. Ik was al in Congo, Burundi en Marokko. Dit jaar trek ik op 29 april naar Ethiopië.”

Mensen met oogziekten

See and Smile is een vzw die uitsluitend met vrijwilligers aan heel concrete projecten werkt en zich onder andere het lot van de mensen met een oogziekte aantrekt door middel van consultaties en operaties.

“Toen ik met pensioen ging, zocht ik een zinvolle vrijetijdsbesteding. Ik ben heel mijn leven verpleegkundige geweest en ik miste dat wel.”

Het was dan ook bijna evident dat ze haar medewerking verleent aan een NGO die grotendeels rond oogziekten werkte. “We trachten de plaatselijke bevolking steeds een zo goed mogelijk leven aan te bieden. Per missie hebben we zeker honderd gevallen van cataract, die we succesvol kunnen behandelen.”

Humanitaire acties voor de derde wereld liggen Annemie na aan het hart. Ook confituur maken en verkopen voor het goede doel doet ze met veel plezier.

Ik ervoer in de politiek, als gevolg van ons democratisch bestel, de ondraaglijke traagheid der dingen

VRAGENUURTJE

Wat betekent de titel voor jou?

“Ik relativeer dat wel een beetje. Er zijn, naast mij nog veel mensen die zich op de een of andere manier inzetten voor anderen. Bij elk sociaal engagement krijg je er ook veel voor terug.”

Vanwaar dat grote sociale gevoel?

“Ik kom uit een groot gezin. Als kind woonde ik in een dorp en was lid van de Kroonwacht, de voorloper van de Meisjeschiro. Later was ik in Kortrijk bij de Scouts, waar ik ook bij de leiding was betrokken. Ik trouwde aan mijn 21 en en raakte, mede door Lucien, al vlug betrokken bij Dynamika in Izegem”.

Vanwaar de interesse voor de politiek?

“Feitelijk hangt dat allemaal wat samen. Lucien was begaan met de natuur en milieu, ik was sociaal en actief bij Agalev. Toen ik parlementair was, was ik lid van de commissie Volksgezondheid en Sociale zaken. Ik werkte met Magda Aelvoet voor de rechten van de patiënten. Ik ervoer in de politiek, als gevolg van ons democratisch bestel, de ondraaglijke traagheid der dingen.”

U voelt zich toch sterk verbonden met Izegem?

“Ja, we wonen hier net op de rand met Izegem. Ons telefoonnummer begint met 051. Ik heb 10 jaar gewerkt in Ten Bos en 12 jaar als zelfstandig verpleegster in Izegem. Lucien is van Izegem afkomstig en heeft er altijd les gegeven in het Sint-Jozefscollege.”

Wat betekent See and Smile voor jou?

“Door mijn engagement bij See and Smile kom ik in verre landen. Daarbij besef je altijd opnieuw hoe goed we het hier in onze Westerse wereld hebben, met alle voorzieningen en kansen. Je moet wat geluk hebben waar je geboren bent. Ik hoop ook altijd om anderen te kunnen sensibiliseren voor ontwikkelingssamenwerking, want wie het goed heeft in eigen land, laat niet zomaar alles in de steek om elders een beter leven te zoeken.”

BIO

Privé

Annemie is 64 jaar en woont in de Schardauwstraat in Sint-Eloois-Winkel. Ze is getrouwd met Lucien Vandenbroucke. Het gezin telt vier kinderen en acht kleinkinderen.

Loopbaan

Annemie werkte als zelfstandig verpleegster in Ten Bos in Izegem en gaf ook les aan zorgkundigen in Stella Maris in Kortrijk. Annemie was van 1999 tot 2003 federaal volksvertegenwoordiger voor Agalev.

Vrije tijd

Annemie zet zich onder meer in voor ‘See and smile’ Ze houdt van lezen, reizen en andere culturen ontdekken, waarbij het authentieke en ecologische niet uit het oog wordt verloren.

(Eddie Logie)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.