Peter-Jan Hallemeersch: “Varsenare Noord zal voor veel mobiliteitsproblemen zorgen”

Peter-Jan Hallemeersch aan de toekomstige verkaveling Lanestraat-Krakeelstraat: "We willen niet dat de schaarse open ruimte nog verder ingepalmd wordt." © Davy Coghe
Redactie KW

Groen, met huidig gemeenteraadslid Peter-Jan Hallemeersch als kopman, komt alleen op bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Een keuze van de leden, maar ook de intrede van Peter-Jan in de gemeenteraad zal daar niet vreemd aan zijn. “Ideologisch leunen we het dichtst aan bij SP.A, maar ook de dossierkennis van Geert Orbie kan ik wel appreciëren.”

De jonge Zerkegemnaar Peter-Jan Hallemeersch (33) is nog maar een half jaar gemeenteraadslid (en velen zeggen nog Pieter-Jan tegen hem, red.), maar hij wordt toch al met respect behandeld door collega’s uit meerderheid en oppositie. De goed onderbouwde, weliswaar soms te beschouwende, interpellaties zullen daar zeker niet vreemd aan zijn.

“Ik ben in de gemeenteraad verzeild geraakt in oktober 2017, naar aanleiding van het spijtig overlijden van Jacques Monteyne”, zegt Peter-Jan. “Voor mij persoonlijk voelt het heel natuurlijk aan om in de gemeenteraad te zetelen. Met de SP.A was en is er uiteraard een vorm van samenwerking. Ideologisch leunen we ook het dichtst tegen elkaar aan. Ook met de andere oppositiepartij N-VA is er een blijk van verstandhouding. Ik kan hun dossierkennis, vooral Geert Orbie kan sterk uit de hoek komen, echt wel appreciëren.”

jeugdbeleid

“Hoewel onze kritieken op het huidige beleid gelijkaardig zijn, zijn de oplossingen waar Groen voor staat niet dezelfde. En bij de meerderheid zie ik een sterke burgemeester Vanhessche, die zijn dossiers goed kent en die niet gemakkelijk uit het lood te slaan is.” In die zes maanden liet Hallemeersch zich al gelden met tussenkomsten over het jeugdbeleid en de recente verkavelingen. “Over het jeugdbeleid hekelde ik de verhoogde vergoedingen voor de buitenlandse kampen. Dit gaat veel ruimer, want Jabbeke kent volgens ons niet echt een jeugdbeleid. Wij zouden opteren voor een jeugdwerker, met een fulltime takenpakket, die verplicht een aantal activiteiten zou moeten opzetten én het liefst vanuit een jeugdhuis zou opereren.”

Verkavelingen

Een opgemerkt standpunt is alvast de verkavelingsstop waarvoor Peter-Jan pleit. “Dit is geen bouwstop. De aanwezige bouwgrond en de losse percelen mogen zeker nog bebouwd worden”, stelt hij. “Maar we willen eigenlijk niet dat de schaarse open ruimte nog verder ingepalmd wordt. Zo ben ik tegen Varsenare Noord of tegen de nu goedgekeurde verkaveling langs de Lanestraat-Krakeelstraat.”

“De aanwezige bouwgrond en de losse percelen mogen zeker nog worden bebouwd”

“Een initiatief als het inbreidingsproject Jabbeke, waarbij de aanwezige ruimte toch al een betonvlakte was, daar kan ik me wel in vinden. Ik heb ook de visie van landschapsarchitect Deroose gelezen, die is doordacht. Maar globaal willen we in een verstedelijkt gebied als Vlaanderen de aanwezige open ruimte vrijwaren.”

Peter-Jan Hallemeersch ziet een nieuw containerpark liever in het Vlamingveld dan in Snellegem.
Peter-Jan Hallemeersch ziet een nieuw containerpark liever in het Vlamingveld dan in Snellegem.© Davy Coghe

“Daarmee schep je meteen een kader waarin een duidelijk beleid vorm moet krijgen. Er is open ruimte en ruimte waarin je kan bouwen. De visie op de beperkte bouwruimte zul je goed moeten bedenken en ook koppelen aan mobiliteit. De Vlaamse bouwmeester stelt dat we kleiner moeten gaan wonen, maar het kan niet de bedoeling zijn om je gemeente vol te verkavelen met kleine percelen. De burgemeester gaf aan dat dit noodzakelijk is om de levenskwaliteit van onze gemeente in stand te houden. Wij geven aan het concept leefbaarheid echt wel een andere invulling.”

37 loten

Hallemeersch verwijst niet alleen naar Varsenare Noord, maar ook naar de verkavelingen van de Lanestraat-Krakeelstraat of van wijlen veevoeders Dereeper. Zo telt de verkaveling Lanestraat-Krakeelstraat 37 loten op 1.600 hectare. “Er bestaan andere woonvormen of we moeten alvast creatiever omspringen met bouwen én wonen. Hier is de mening blijkbaar dat elk jong gezin de mogelijkheid moet krijgen om te bouwen. Neen, men moet wel de kans krijgen om een woning te kopen, desgewenst een oudere woning en die dan verbouwen. De vergrijzing zal ervoor zorgen dat straks het woningbestand van de jaren 50 en 60 vrij komt. Dit kopen en verbouwen zou goedkoper en meer ondersteund moeten worden.”

Varsenare Noord

“Ik sta zeker niet achter Varsenare Noord, momenteel is Varsenare nog een aangenaam dorp net door die openheid. Maar langzamerhand wordt het alsmaar meer de voorstad van Brugge. Dit terwijl de troef van Jabbeke net dat landelijk karakter, gecombineerd met de vlotte bereikbaarheid, is. Voor mij moet de gemeente in aantal inwoners dus zeker niet groeien, zoals nu het geval zal zijn. Varsenare Noord zal overigens heel wat mobiliteitsproblemen opleveren. Er is totaal geen overleg met grote broer Brugge over de Legeweg en de Gistelse Steenweg.”

Men moet hier de alternatieven voor koning auto meer stimuleren, ook als gemeente kan je hier best wel een beleid rond voeren. Meer opteren voor en het aantrekkelijker maken van openbaar vervoer, ook in de vorm van een busbaan. En de fiets, in al zijn diversiteit, veel meer promoten door het fietspad aan te passen aan de realiteit.”

Een ander campagnepunt voor Groen wordt ook de inplanning van het containerpark. “De locatie in Snellegem is echt wel niet goed gekozen. Dat is een uithoek van de gemeente”, stelt Peter-Jan Hallemeersch. “Als je van Stalhille naar het containerpark moet, dan heb je een traject af te leggen. Het Vlamingveld zou beter zijn.” (PA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.