https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Burgemeester Degrieck verliest sjerp aan Ann Vanheste: herbeleef hier de bewogen gemeenteraad van De Panne

De sjerp verhuist van de schouders van Bram Degrieck naar die van Ann Vanheste. Zij wordt de nieuwe burgemeester van De Panne. © Olaf Verhaeghe
Olaf Verhaeghe

Op de belangrijke gemeenteraad van De Panne in De Boare is de motie van wantrouwen goedgekeurd. Oppositiepartijen DAS en CD&VPLus haalden het met de hulp van N-VA’ster Cindy Verbrugge en voorzitter Marc Hauspie met elf stemmen tegen tien. Bram Degrieck verliest zo zijn sjerp aan Ann Vanheste, Cindy Verbrugge, Bruno Dequeecker, Ann Woestijn, Johan Blieck en Pol George legden de eed af als schepenen.

Burgemeester Bram Degrieck en zijn team van schepenen werden op gejuich en applaus onthaald bij hun aankomst aan De Boare. © Olaf Verhaeghe

Bij zijn aankomst samen met de huidige bestuursploeg werd zittend burgemeester Bram Degrieck op luid gejuich en langdurig applaus onthaald. Buiten volgden enkele tientallen inwoners en tweedeverblijvers de historische zitting van de gemeenteraad, binnen waren slechts 22 gelukkigen aanwezig. Zij werden eerder uitgeloot omdat de coronamaatregelen niet meer publiek toelieten.

Cindy Verbrugge (links, N-VA) diende samen met DAS, CD&VPlus en onafhankelijk gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie een motie van wantrouwen tegen het huidige bestuur in. © Olaf Verhaeghe

“Manifest onjuist en populistisch”

Van het gejuich buiten was vlak voor de start van de raad niets meer te merken. Een ijzige stilte vulde de zaal die tot het openen van de zitting door voorzitter Marc Hauspie bleef hangen.

Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B) nam als eerste het woord, nog voor de bewuste collectieve motie van wantrouwen werd aangesneden. In zijn opmerkingen over de notulen van de vorige raadszitting verwees hij naar het stemgedrag van meerderheid én oppositie in het verleden.

“Het voorbije jaar werd 84 procent van de punten unaniem gestemd. In slechts elf stemde de oppositie samen tegen de meerderheid”, klonk het. “Meneer Hauspie stemde één keer met de oppositie mee, mevrouw Verbrugge deed dat niet één keer. Conclusie: het lokaal bestuur in De Panne kon op een heel degelijke en vaste bestuursploeg rekenen. Spreken over een ‘stuurloos schip’ is een manifest onjuiste en populistische aantijging van de realiteit.”

Meteen geschorst

Na het voorlezen van alle voorwaarden voor de collectieve motie van wantrouwen door voorzitter Marc Hauspie liet zittend burgemeester Bram Degrieck namens meerderheidsfracties Het Plan-B en Actie zijn licht schijnen over de motie. “Er is slechts één document ingediend, in plaats van de noodzakelijke twee”, klonk het als opener. “Deze motie kan onmogelijk ontvankelijk worden verklaard.”

Degrieck richtte zich kort daarna tot Wim Jonckheere, de algemeen directeur van De Panne, met een vraag over advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur over de vormvereisten van de motie. Toen voorzitter Marc Hauspie tot tweemaal aangaf het woord niet te zullen geven aan Jonckheere vroeg de burgemeester de raad te schorsen. “Als u het spel zo wil spelen, doet u maar”, zei Bram Degrieck. Amper twintig minuten nadat de historische raad begon, lag die al tien minuten stil.

Gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie bij aanvang van de gemeenteraadszitting. © Olaf Verhaeghe

Na de korte schorsing kreeg Degrieck toch toestemming om zijn vraag aan de algemeen directeur te stellen. “Tien, vijftien verloren… Kostbare tijd”, zuchtte de burgemeester. Veel inhoud kwam er niet meteen aan te pas. Het juridisch steekspel begon, rechtstreekse vragen aan raadsleden Ann Vanheste, Johan Blieck en voorzitter Marc Hauspie werden niet of ontwijkend beantwoord.

Burgemeester Degrieck verwees verder naar het ontbreken van de correcte datum en het ontbreken van een motivering voor de motie van wantrouwen. “Deze noodrem gebruiken veronderstelt een noodgeval. In alle eerlijkheid en nederigheid durven we stellen dat deze gemeente degelijk, verantwoord en met kennis van zaken werd bestuurd”, aldus Degrieck verder. “Het gebruik van de motie van wantrouwen is hier in geen geval te verantwoorden. Men misbruikt dit om een beslissing door de strot van raadsleden te jagen om een zittend, goed draaiend college naar huis te sturen. Een kaakslag voor de lokale democratie.”

“Brolwerk”

Burgemeester Degrieck verwees ook naar de situatie in Blankenberge, waar woensdag ook een motie van wantrouwen ten aanzien van het bestuur voorligt. “In Blankenberge is de motie goed en duidelijk gemotiveerd, het document leest als een wettekst. Hun documenten zijn af, ik wens hen proficiat te wensen. Wat in De Panne werd ingediend, is brolwerk in vergelijking met Blankenberge”, klonk het.

Bij aankomst werden Bram Degrieck en de leden van Het Plan-B en Actie op gejuich en applaus onthaald.

Daarna kwam de positie van voorzitter Marc Hauspie, oud-raadslid voor Actie en vandaag onafhankelijke, ter sprake. Volgens de meerderheid blijft Hauspie echter behoren tot de fractie waarin hij in oktober 2018 werd verkozen, waardoor zijn handtekening op de motie van wantrouwen volgens de meerderheid geen stand zou houden zonder steun van de Actie-raadsleden.

“Marc, ik weet samen met iedereen in deze raad tot welke fractie jij behoort. De Vlaamse wetten kan jij niet naast je neerleggen”, stelde eerste schepen Wim Janssens (Actie). “Marc, weet jij tot welke fractie jij behoort?” Het antwoord van voorzitter Hauspie: “Geen enkele.” Bij de toeschouwers buiten klonk luid gejoel en boegeroep.

Knip- en plakwerk

“Wij begrijpen niet hoe u het ook maar één seconde in uw hoofd kon halen deze motie mee te ondertekenen”, richtte Degrieck zich opnieuw tot voorzitter Hauspie. “Deze motie mee ondertekenen is een fout.” Daarna keek hij raadsleden Verbrugge en Vanheste aan. “Ik heb er het raden naar wie van u het decreet heeft gelezen, ik heb er het raden naar wie de pen vasthield van dit document en ik heb er het raden naar wie verantwoordelijk is voor dit knip- en plakwerk van de slechtste leerling van de kleuterklas.”

De gemeenteraadszitting werd op het skatepark vlak bij De Boare live uitgezonden op groot scherm. © Olaf Verhaeghe

“Jullie beseffen niet wat er vandaag voorligt. Dit is een louter opportunistische zet van gefrustreerde raadsleden met een verkiezingstrauma”, klonk het verder fors. “Ik kan me niet inbeelden dat een notaris, ingenieur en andere slimme mensen onder u dit document in vertrouwen hebben ondertekend. Zonder te weten wat de consequenties zijn. U kon uw staart intrekken en ver tussen de benen steken. Dat is voorlopig niet gebeurd, maar geen nood: u krijgt hier vanavond nog de kans toe.”

Na een quasi monoloog van een uur van burgemeester Degrieck met de opsomming van de redenen waarom de motie niet ontvankelijk kan worden verklaard, sloot hij af met dankbetuigingen voor de steun van inwoners, tweedeverblijvers en ondernemers in De Panne. Daarnaast kondigde hij aan klaar te staan om naar de Raad van State én de Raad voor Verkiezingsbetwistingen te stappen. “De handen van onze raadsmannen jeuken en geloof me, zij zullen geen morzel overlaten van de eventueel genomen beslissingen.”

“Wat werd voorgesteld als de triomfantelijke terugkeer van de clan Vanheste zal als een boemerang in uw gezicht terugkeren. Hoe durft u zichzelf uit te roepen tot de nieuwe burgemeester van De Panne, zonder de gemeenteraad te zijn gepasseerd? De inwoners, tweedeverblijvers en ondernemers pikken dit niet”, aldus Degrieck. “Ze zullen u hier bij de volgende verkiezingen keihard op afrekenen.”

11 tegen 10

Voorzitter Marc Hauspie verklaarde de motie van wantrouwen wel degelijk ontvangen, waarna gestemd werd over het aanblijven van de huidige meerderheid. Met 11 stemmen tegen 10 haalden de oppositiepartijen DAS, CD&VPlus samen met Cindy Verbrugge (N-VA) en voorzitter Marc Hauspie het. Dat betekent dat de nieuwe bestuursploeg, burgemeester en schepenen dinsdagavond nog de eed zouden moeten afleggen.

Burgemeester Degrieck nam toch nog even emotioneel het woord, met een forse uithaal aan het adres van Cindy Verbrugge. Hij bleef zich verzetten tegen het ontvankelijk verklaren van de motie en benadrukte het ontbreken van een ontvankelijke voordracht van kandidaat-schepenen. Hij vroeg dan ook de stemming over de voordracht van de nieuwe schepenen en burgemeester. Op vraag van raadslid Johan Blieck (CD&VPlus) werd de gemeenteraad opnieuw tien minuten geschorst.

Cindy Verbrugge, tot voor kort schepen in het team van Bram Degrieck, legde dinsdagavond de eed af als schepen in de nieuwe bestuursploeg.

Een derde stemming van de avond – opnieuw 11 tegen 10 in het voordeel van de ‘nieuwe bestuursploeg’ – beslechte het pleit. De eedaflegging van de nieuwe burgemeester en schepenen kon dus wel degelijk plaatsvinden. Burgemeester Degrieck kreeg de vraag om naar voor te komen om de eed af te nemen van de nieuwe bestuursploeg. “U zal begrijpen dat ik plots geconfronteerd wordt met een moment van flauwte, mijn suikerspiegel speelt op. Ik kan deze eedaflegging niet doen.”

Eedaflegging

De burgemeester moest daarop worden vervangen door raadslid Eric Vanhee (onafhankelijk) die resoluut weigerde. Dat kwam hem op applaus van de oude meerderheid en een deel van het publiek te staan. Daarop werd Johan Blieck (CD&VPlus) als op één na oudste gemeenteraadslid aangesproken om de eedaflegging van de nieuwe schepenen officieel te bezegelen.

Ann Vanheste (52, DAS) is de nieuwe burgemeester van De Panne.

Na afloop – en met enkele opmerkingen à la ‘schandalig’ en ‘een zwarte dag voor De Panne’ – verlieten de voormalige schepenen en raadsleden van Actie en Het Plan-B de zaal. Afscheidnemend burgemeester Degrieck nam nog één keer het woord. “We zijn hier vandaag droog gepakt. Mooiere woorden zijn er niet. Deze zet zal worden afgestraft door de inwoners. Binnen twee weken staan we hier terug en zal jullie niets resten dan ontslag nemen. Onze advocaten zijn trouwens vijf minuten geleden al begonnen met schrijven. Ze hebben intussen drie pagina’s.”

Buiten onthaalde een menigte van een kleine 300 mensen de ‘oude’ bestuursploeg, We want Bram scanderend. Toen die laatste effectief zelf buitenkwam, barstte een immens applaus los. Na enkele minuten verliet de afscheidnemende burgemeester De Boare, zijn arm om vrouw en kinderen geslagen. De raadszaal bleef achter met enkel de raadsleden van de nieuwe meerderheid, aangevoerd door een nieuwe burgemeester: Ann Vanheste.

“We want Bram! We want Bram!”, scandeerde een menigte van zo’n 300 sympathisanten bij het vertrek van de afgezette burgemeester.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.