https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Pas aangestelde burgemeester van De Panne Ann Vanheste neemt alweer ontslag: “Ik heb het gehad met alle bedreigingen en verwijten”

Bram Degrieck en zijn schepenen nemen opnieuw hun oude vertrouwde plaatsen in na het intrekken van de motie. © Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Dinsdagavond werd de gemeenteraad van De Panne samengeroepen op vraag van Bram Degrieck om de collectieve constructieve motie van wantrouwen te laten intrekken waardoor vorige week de machtswissel plaatsgreep en oud-burgemeester Ann Vanheste (Lijst Burgemeester van de coalitie VOORUIT en CD&VPlus) opnieuw het roer overnam. Tot ieders verbazing daagde Ann Vanheste vanavond echter niet op.

Om de motie van wantrouwen te kunnen intrekken moest dit door de meerderheid worden gestemd. Dat hing eerst aan een zijden draadje, want na het ontslag van gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie vanmorgen betekende dit opnieuw een mogelijk kantelpunt.

Marc Hauspie had al verteld dat hij niet op de gemeenteraad zou verschijnen en zou het een 10/10-stemming kunnen worden. Dat zou betekenen dat de motie zou gehandhaafd blijven. In praktijk zou het vanavond afhangen van de stem van onafhankelijk raadslid Eric Vanhee wie de burgemeesterssjerp zou krijgen…

Vier lege stoelen

Om 20.00 uur bleven echter 4 stoelen opvallend leeg: die van de pas aangestelde burgemeester Ann Vanheste en raadsleden Christophe Delrive, Danny Butstraen en Arne Debaeke. De uitslag van de stemming werd meteen duidelijk – de partij Het Plan B van Bram Degrieck en ACT!E waren daardoor ruim in de meerderheid.

Schepen Bruno Dequeecker (CD&VPlus) vroeg daarom meteen het woord en zei: “Ik gooi hierbij de handdoek in de ring! Ik heb het altijd goed voorgehad met De Panne, maar trek nu mijn conclusies. Ik reik de hand naar de nieuwe meerderheid en wil mee zoeken naar een oplossing voor de structurele minderheid die het huidige college nu heeft. Nog altijd hoop ik op een goed gesprek met Eric Vanhee die zich van CD&VPlus heeft afgescheurd. In de politiek moet je je buikgevoel voelen en doen wat goed aanvoelt. Dat was mijn betrachting: een oplossing vinden waarbij iedereen zich gelukkig zou voelen!”

Handdoek in de ring

Schepen Pol George (CD&V) reageerde: “Het ontslag van Marc Hauspie stemde tot nadenken. De verwijten, beschuldigingen, vernederingen en de digitale folteringen waren ongezien, ongehoord en politiek onwaardig. Nu we geen meerderheid meer hebben, gooien we de handdoek in de ring!”

Hoewel ze zich vorige week van alle commentaar onthield had schepen Cindy Verbrugge (N-VA) vanavond geen goed woord over voor Bram Degrieck: “Wat er ook wordt beweerd, iedereen wist dat het college en de meerderheid niet goed functioneerden, dat er continu spanningen waren, dat er een enorme druk op ons werd gelegd, dat er nooit overleg was… Sommigen weten wat er werd gedaan om mijn persoon en partij te schaden, van in het begin! Het tekort van 300.000 euro in het exploitatiebudget was enkel te wijten aan jullie verspilzucht! Als we zo’n dingen toelaten dan denken we niet in het belang van de Pannenaren! En Bram, vorige legislatuur heb je zelf je eigen partij in de steek gelaten!”

Terug op vertrouwde plek

Bram hield zijn bedenkingen vanavond voor zich, maar stond na de stemming op om opnieuw samen met zijn schepenen hun oude plaats in te nemen. “Ik stel voor om ons de volgende dagen afzijdig op te stellen”, zei hij. “Ik zal niet met mijn sjerp zwaaien, we zullen niet feesten, maar ons verder laten adviseren door onze raadslieden. Deze beslissing is ongezien in Vlaanderen, maar we mogen hier ongelooflijk preus op zijn!”

“De voorbije weken waren niet fraai. Daarom wil ik mijn excuses aanbieden aan onze inwoners voor wat er is gebeurd, maar het is wat het is. We zullen met veel energie overgaan tot de orde van de dag.” De schepenen Wim Janssens, Nicolas Luyssen, Stéphane Buyens en Michèle Vandermeeren traden hem bij, net als de aanwezige raadsleden.

“Ik heb het gehad”

Vanavond diende Ann Vanheste haar ontslag in. “Ik heb het gehad”, vertelde ze. “Ik heb initieel mijn verantwoordelijkheid opgenomen voor de gemeente, voor onze Pannenaars, maar er is gesmeten met bedreigingen en verwijten die mensen kapotmaken. De laatste dagen waren heel heftig, voor ons als voor onze families. Dat ‘kinderen van’ bestookt worden met dreigberichtjes is voor mij de druppel die de emmer deed overlopen.”

“Politiek is een vak apart waarbij je vooral een olifantenvel moet hebben. Het is tevens een orgaan waarbij men via verkozenen de stem van de kiezer, van de inwoners kan doen horen. Dat noemen ze democratie! Ik blijf erbij: de meerderheid had geen meerderheid meer en daardoor hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen om daar verandering in te brengen.”

“Het ongelooflijke arrogante gedrag van sommige individuen was zodanig persoonlijk dat het een mens breekt, en dat is wat er vandaag is gebeurd. Als ‘het spel’ persoonlijk wordt gespeeld, de democratie zoek is en het ego zo wordt gestreeld bij het gevoel van macht, dan noem ik dat geen politiek meer, maar dictatuur! Dat is in één woord de naam voor het gemeentebestuur: wie in de weg staat moet kapot!”

Hier stopt het

“We zagen gewezen schepen Serge Van Damme, gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie en schepen Cindy Verbrugge vertrekken uit de meerderheid. Ook gewezen schepen Frans Buyse, die nu in de minderheid zat, voelde zich machteloos en nutteloos. Er wordt niet geluisterd, of toch wel… Ze doen net het omgekeerde dan wat als suggestie wordt geboden… Is dat inspraak? Ik heb nooit spijt gehad van de vele jaren dat ik mij heb ingezet, integendeel… De vele inwoners die in mij en onze ploeg geloven wil ik hartelijk danken voor het vertrouwen. Een kleine groep zal juichen, velen zullen het jammer vinden.”

Ann was 7 jaar lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, zat 8 jaar in de OCMW-raad, was 6 jaar burgemeester en 2,5 jaar gemeenteraadslid. Maar hier stopt het voor haar.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.