Gemeenterapport voor Zwevegem: eindelijk een ruime fietszone in het centrum

Het invoeren van een ruime fietszone in het centrum van Zwevegem, is een belangrijk gegeven. Het realiseren ervan kwam in een stroomversnelling na een tragisch ongeval. © GJZ
Redactie KW

De prijzen worden pas uitgedeeld aan de eindmeet. Een gezegde dat in Zwevegem zeker opgaat. Het is pas halfweg oktober 2024 dat de kiezer met het kleuren van een nieuw bolletje zijn oordeel zal vellen over het gevoerde beleid. Wij blikken halverwege de rit al eens terug naar wat gepresteerd werd en kijken vooruit naar wat nog moet komen. En dat zou veel moeten zijn. Waar er de voorbije drie jaar vooral gepland werd, is het nu tijd om die plannen te realiseren. De invoering van de fietszone is ondertussen al een goede zaak.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Op de verkiezingsavond werd al snel duidelijk dat CD&V opnieuw deel zou uitmaken van de meerderheid. Burgemeester Doutreluingne verwees daarmee N-VA na zes jaar terug naar de oppositiebanken. Het was alvast een dubbeltje op zijn kant, want Eliane Spincemaille van CD&V haalde meer stemmen dan de burgemeester. Bij de volgende verkiezingen is de persoon met de meeste stemmen aan zet. Dat Eliane geen burgemeester is, werd gecompenseerd door het aantal schepenzitjes voor CD&V. Van de zeven zetels gingen er drie naar CD&V, twee naar Lijst Burgemeester en twee naar sp.a. Deze laatste werden ingenomen door Marc Claeys en Marc Desloovere die uit sp.a stapten en onder de vlag van Samen! verder doen. Marc Claeys stopt volgend jaar met politiek en zijn zitje gaat naar Dirk Desmet van CD&V. Daarmee versterkt de partij nog haar aanwezigheid in het schepencollege met vier van de zeven zetels.

Belangrijkste realisaties

Het meerjarenplan 2020-2025 werd gebaseerd op het beleidsakkoord dat door de meerderheidspartijen werd opgesteld. Duurzaamheid en participatie vormen daarin de rode draad. Wat duurzaamheid betreft werd een ambitieus klimaatplan opgesteld, waarvan bosuitbreiding een belangrijk aspect vormt. Op het vlak van verkeersveiligheid werd een ruime fietszone ingevoerd in het centrum van Zwevegem. Spijtig genoeg na een dodelijk ongeval in de Bekaertstraat. Tevens werd ook over de politieke grenzen heen een draagvlak gecreëerd om de aanleg van een omleidingsweg rond Moen over te hevelen op het niveau van het Vlaams Gewest. En misschien het belangrijkste, het Vlaams Gewest zal ook de kosten dragen. De burgemeester noemde het een historische beslissing na meer dan 20 jaar procedure en politiek getouwtrek. Ook het project van de onderwijssite op de Kappaert is goed op dreef.

Grootste miskleunen

Uiteraard zijn er ook zaken die wat minder goed lopen. Werd de invoering van de fietszone met gejuich onthaald, dan bleef die invoering wel een tijdje op zich wachten. Na een dodelijk ongeval kon plots wel een coronaveilig participatietraject opgestart worden. Verder wisten de handelaars in Heestert pas dat de Gauwelstraat heraangelegd zou worden nadat de verkeersborden voor de werken geplaatst werden. En de bewoners uit de Kortrijkstraat zouden na de geplande heraanleg plots geen parking meer zouden hebben voor hun deur. Op de valreep werden de plannen dan toch nog een beetje aangepast. En dan zijn er nog de goedgekeurde plannen voor een KMO-zone in Zwevegem-Knokke. Ook daar was er geen participatie. De plannen voor de grote werken in het centrum van Otegem werden al aan de bewoners voorgesteld en ook bij de realisatie van de Kappaertsite volgt men een participatietraject.

Geplande projecten

Ging de aandacht de eerste helft van de legislatuur vooral naar het opmaken van plannen, dan zal de tweede helft gekenmerkt worden door het uitvoeren ervan. Nadat eind vorig jaar de voorbereidende werken werden afgerond voor de heraanleg van een stuk van de Kortrijkstraat en de Avelgemstraat, zullen binnen afzienbare tijd de grote werken van start gaan. Ook staat de realisatie van een gescheiden rioleringsstelsel in de Scheldestraat in Otegem op de agenda. Men voorziet rond de verlofperiode te beginnen met het ondergronds brengen en vernieuwen van de nutsleidingen. Ondertussen zal de aannemer aangesteld worden, zodat begin 2023 de eigenlijke werken kunnen starten. Een ander groot project is de realisatie van de onderwijscampus op de Kappaert, waar de Kunstacademie, de Klim-Op en de buitenschoolse opvang, onderdak zullen vinden. Volgend jaar wil men daar de eerste spadesteek geven.

Het rapport

We hebben het geluk dat in Zwevegem het politieke leven relatief rustig is. Stemverheffingen zijn er op de gemeenteraad quasi niet te horen. Of het daarom altijd peis en vree is tussen de diverse politieke individuen, is een andere vraag. Niet voor niets zei raadslid Bart Colson bij zijn afscheid uit de gemeenteraad dat de politiek soms hard en onpersoonlijk kan zijn, met kwetsende commentaren, ook op sociale media. Niettemin stelt de oppositie, bestaande uit N-VA, Groen en Zwevegem-Vooruit, zich eerder constructief op. Dat er de afgelopen jaren nogal wat plannen werden gemaakt, zullen we binnenkort aan de diverse werven wel merken. (GJZ)

Ons oordeel:

Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.