Gemeenterapport voor Tielt: aantal lastige dossiers uit het slop, maar nog enkele stevige uitdagingen

Roos Tack nam met Nieuwjaar afscheid als schepen, vlak nadat ze met de boombelasting voor een primeur in Vlaanderen zorgde. © foto WME
Tom Van Houtte

Het is een grote verdienste van het nieuwe stadsbestuur dat het enkele zware dossiers uit het verleden min of meer heeft kunnen rechttrekken, maar er ligt nog een pak lastige dossiers te wachten, met onder meer de collegesite, de academies en ook de afwikkeling van het (zware) verkeer in het centrum. Slagen ze erin om een ‘onderscheiding’ af te dwingen tegen het einde van de legislatuur? Nog opvallend is de Vlaamse belastingprimeur op het vellen van bomen.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Na de politieke aardverschuiving van 2012 was het zes jaar later weer van dat in Tielt, waarbij CD&V zich als grootste partij (ruim 40 procent) geen tweede keer de kaas van tussen het brood liet eten door een monstercoalitie (N-VA/Open VLD en SP.A/Groen). Het stond dan ook in de sterren geschreven dat er een huwelijk met Iedereen Tielt zou volgen, waardoor Pascale Baert en Grietje Goossens hun schepenposten konden behouden.

Veel verwonderlijker was dat de nieuwe meerderheid ook Groen met z’n ene zetel mee aan boord hees, een ‘groen’ statement waar weliswaar geen schepenambt aan verbonden werd.

In tegenstelling tot de vorige legislatuur is de sfeer binnen het stadsbestuur veel serener, naar verluidt ook omdat burgemeester Luc Vannieuwenhuyze vlot met ál zijn schepenen communiceert. Over schepenen gesproken: met de jaarwisseling nam Klaas Carrette bij CD&V de plaats in van Roos Tack.

Belangrijkste realisaties

Niet dat de bouwkranen al klaar staan, maar dat het dossier van het stadsvernieuwingsproject collegesite eindelijk op het juiste spoor zit, is al een verdienste op zich. De goedkeuring van het ontwerp en de publiek-private samenwerking tussen de stad en het consortium THV is een feit, terwijl ook een procedure bij de Raad van State definitief van de baan is. Na jaren van juridisch getouwtrek is er eindelijk ook licht aan het eind van de tunnel voor de uitbreiding van industriezone Tielt Noord.

Het stadsbestuur houdt ook woord dat het meer zou inzetten op een groenere omgeving. Met het invoeren van een belasting op het vellen van bomen scoorde Tielt recent zelfs een Vlaamse primeur.

Afgelopen zomer startte het stadsbestuur ook de zoektocht naar een ontwerper voor een nieuwe brandweerkazerne in de Felix D’Hoopstraat, ook in dat lastige dossier is dus (eindelijk) vooruitgang te merken.

Grootste miskleunen

“Inspraak krijgt een nieuwe dimensie en we vertrekken hierbij van een wederzijds respect en engagement”, staat letterlijk in het bestuursakkoord te lezen. Dan is het natuurlijk pijnlijk om een agendapunt over de verkoop van een groenzone in de Europawijk te moeten verdagen, omdat protesterende buurtbewoners zich niet gehoord voelen. Het schepencollege besloot nu wijselijk om eerst in overleg te gaan.

CD&V en Iedereen Tielt willen de academies uitbreiden op de Tiltex-site, gelegen achter de gebouwen van de Lakenmarkt, en dreigen met een onteigeningsprocedure. Ruim een jaar geleden wuifde het stadsbestuur de door de oppositie aangedragen optie om uit te breiden in het vroegere belastinggebouw nog weg, maar omdat er maar geen schot komt in het dossier Tiltex-site gaf de burgemeester onlangs toe het belastinggebouw nu toch als een (nood)oplossing te beschouwen…

Geplande projecten

Een verkeersleefbaarheidsstudie moet uitmonden in een mobiliteitsplan, maar voorlopig ligt dat er nog niet. Corona laat vooralsnog geen realistische verkeerstellingen toe. Of een en ander de plannen voor de aanleg van de zuidwestelijke tangent nieuw leven kan inblazen? We zijn benieuwd.

Nog deze regeerperiode zou de Deinsesteenweg moeten worden vernieuwd. Goed nieuws is dat de Raad van State het licht op groen zette om de stokoude kasseien in de Neringenstraat aan te pakken.

Renovatie of nieuwbouw van het zwembad, al dan niet in samenwerking met de buurgemeenten? Ook die knoop moet nog worden doorgehakt. Veel concreter is al de aanleg van een stadsrandbos met stadspark. Dat moet de centrale groene long van een toekomstige woonwijk met 500 huizen worden.

Het nieuwe Kanegemse ontmoetingscentrum en de renovatie van de jeugdlokalen moeten in lente 2023 een feit zijn.

Het rapport

Het huidige stadsbestuur heeft de verdienste dat het een aantal belangrijke dossiers, waarop de vorige kibbelende bestuursploeg de tanden op stuk beet, min of meer heeft rechtgetrokken. Al vallen er de komende jaren ongetwijfeld nog niet te veel lintjes door te knippen.

Een eventuele ‘onderscheiding’ op het einde van de rit zal afhangen van de vordering van onder meer ‘loden’ dossiers als de collegesite, de academies en de afwikkeling van het (zware) verkeer in het centrum.

Meerderheidspartijen CD&V, Iedereen Tielt en Groen hebben wel al bewezen dat die laatste fractie niet meebestuurt om louter de politieke etalage wat op te smukken. De Tieltse burger en een organisatie als Natuurpunt De Torenvalk zouden dat ook niet langer pikken.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.