Gemeenterapport voor Oudenburg: Abdijhoeve paradepaardje na grootscheepse renovatie

De renovatie van de Abdijhoeve, die uit haar as verrijst, mag als de belangrijkste investering worden bestempeld. Burgemeester Anthony Dumarey mag tevreden zijn. © Laurette Ingelbrecht
Laurette Ingelbrecht
Laurette Ingelbrecht Medewerker KW

De verkiezingen van 14 oktober 2018 zorgden in Oudenburg voor een grote omwenteling. Hoewel CD&V met Peter Velle als kopman koos voor verjonging, werd het voor de partij een zwarte zondag. CD&V en Open VLD behaalden elk negen zetels. Voor de ene een groot verlies, voor de andere onverwachte winst: de blauwe familie ging van zes naar negen verkozenen. SP.A (nu Vooruit) en N-VA zaten in het verliezende kamp, maar konden hun zetels verzilveren in een coalitie met Open VLD. Die realiseerde al heel wat zaken uit het bestuursakkoord. Dé miskleun is het dossier van het Welzijnshuis.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Voor Open VLD mochten Anthony Dumarey, Jaak Lingier, Romina Vanhooren, Stefaan Reynaert, Roland Blomme, Lies Goemaere, Herlinde Devriendt, Wietse Marchand en Jens Ballière hun zitje innemen. N-VA ging met alleen Stijn Jonckheere van twee naar een verkozene. SP.A verloor een zetel. Ulrike Vanhessche en Gino Dumon bevestigden wel. De verkozenen van CD&V waren Peter Velle, Chantal Van Litsenburgh, Johan Tanghe, Stephan Blontrock, Gudrun De Vlam, Jean-Pierre Van Dierendonck, Stefanie Van Eeghem, Sofie Sanders en Lore Appels. Na amper drie maanden stelde Jaak Lingier zijn schepenambt ter beschikking. Hij werd opgevolgd door Romina Vanhooren, waardoor Nathalie Poldervaart in de gemeenteraad kwam. Vorig jaar legde ook Herlinde Devriendt haar mandaat neer; zij werd vervangen door Dennis Tavernier. Ook schepen Ulrike Vanhessche stopte er in 2020 mee. Zij werd vervangen door Tahira Malik.

Belangrijkste realisaties

Er is volgens burgemeester Anthony Dumarey al 75 procent gerealiseerd en in uitvoering. De doelstelling is om tegen het einde van de legislatuur 90 procent van het bestuursakkoord te realiseren. Voorop staat zeker de renovatie van de Abdijhoeve en de site errond. Daar is men momenteel aan de dakwerken en de inrichting van de feestzaal en de twee horecazaken bezig. En wordt de Arnolduszaal onder handen genomen. Tegen de zomer zullen verenigingen er weer gebruik van kunnen maken. Een ander belangrijk realisatie wordt de decentralisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Het gebouw in de Aernoudstraat krijgt een andere functie, onder meer jeugdvereniging Chiro zal er een onderkomen krijgen. Dan zijn er nog de masterplannen voor deelgemeenten Ettelgem en Roksem en ‘t Steedje dat klaargemaakt zal worden voor de toekomst van Oudenburg.

Grootste miskleunen

Het met veel bombarie aangekondigde, maar ondertussen afgevoerde project rond het nieuwe Welzijnshuis mag ongetwijfeld de grootste miskleun van het huidige bestuur genoemd worden. In april 2021 kreeg projectontwikkelaar Stedebeek van de OCMW-raad een ‘go’ om het Welzijnshuis te bouwen maar twee maanden later werd het project alweer opgeborgen. Het bestuur wees met een beschuldigende vinger naar een buurtbewoner die klacht indiende en stelde dat het geen zin had in een jarenlange procedureslag over vergunningen. Uit de klacht blijkt echter dat er vermoedens waren van belangenvermenging door burgemeester Dumarey. De flats boven en de garages onder het Welzijnshuis werden namelijk te koop aangeboden op de website van zijn vastgoedkantoor. De burgemeester trok zich terug uit het project, maar toch bleef er volgens gouverneur Decaluwé een ‘schijn van partijdigheid’. (LK)

Geplande projecten

Het masterplan voor Ettelgem wordt de grootste uitdaging voor de komende drie jaar. In 2023start de bouw van de nieuwe vrije basisschool. Ook Oudenburg krijgt een nieuwe school. En het volgende schooljaar zal voor vrije basisschool De Tandem in Roksem starten in een splinternieuwe school met daarin ook de buitenschoolse kinderopvang en een polyvalente zaal waarvan ook verenigingen gebruik kunnen maken. De komende maanden wordt 300.000 euro geïnvesteerd in veiligere schoolomgevingen met onder meer fietssuggestiestroken vanuit Westkerke naar Roksem langs de drukke Brugsesteenweg. Vanaf 1 januari 2023 wordt het mobiliteitsplan uitgevoerd met om het half uur busverbindingen vanuit Westkerke naar Oostende, Brugge en Torhout. Als de coronamaatregelen het toelaten wil de stad zelf enkele activiteiten organiseren om de inwoners samen te brengen, zoals een evenement rond Pasen en op 21 juli.

Het rapport

De bestuursploeg werkt hard om van Oudenburg een bruisende stad te maken. Corona is spelbreker, maar waar het kan, komen er nieuwe initiatieven het Oudenburggevoel aan te wakkeren.

Deze coalitie startte de legislatuur met een schuld van 23,5 miljoen euro waarvan volgens de burgemeester intussen als 15 procent is afgebouwd. De doelstelling is om de schuld tegen eind 2024 terug te dringen tot minder dan 16 miljoen. Met al zo’n driekwart van de beloftes gerealiseerd en andere in uitvoering of gepland is de balans positief.

Smet op het blazoen is het dossier van het Welzijnshuis, waarvoor burgemeester Dumarey een tik op de vingers kreeg van de gouverneur.

Ons oordeel: Voldoende

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.