Gemeenterapport voor Lo-Reninge: eigen fanfare prijkt nog steeds op wenslijstje

Grote projecten zoals de Oude Jongensschool zijn intussen afgewerkt. © Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Lo-Reninge heeft zich tijdens deze legislatuur een nieuwe huisstijl met een fris imago aangemeten. Er werd ook veel gerealiseerd voor jeugd en verenigingen. Toch wil de oppositie graag nog meer inzetten op het aantrekken van jongere mensen. Verder zet het gemeentebestuur volop in op meer verkeersveiligheid, onder meer aan de schoolpoort. Een van de grotere projecten de komende jaren is het vernieuwde administratief centrum.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Sinds 2006 zit Lode Morlion stevig in het burgemeesterszadel, hoewel zijn partij Dynamisch in 2012 concurrentie kreeg van uittredend partijlid Frank De Poortere die met een eigen partij Inspraak naar de verkiezingen trok. Toen haalde Inspraak 6 zetels en kon met 1.065 stemmen.

Net niet genoeg om Lode Morlion te verslaan die met zijn partij 1.270 stemmen en 7 zetels binnenhaalde. In 2018 verstevigde de burgemeester zijn positie tot 1.463 stemmen, goed voor 8 zetels. Schepenen Johan Matthys en Wout Cornette behielden hun sjerp en kregen het gezelschap van nieuwkomer Lieve Castryck.

Het nieuwe bestuursteam ging aan de slag met een meerjarenplan met 10 beleidsdoelstellingen, 42 actieplannen en 146 acties. Speerpunten: evolueren maar een vooruitstrevende, kwalitatieve organisatie met maximale burgerparticipatie. Lo-Reninge wil verkeersveilig en groen zijn en aandacht hebben voor het cultuurhistorische erfgoed.

Belangrijkse realisaties

De afgelopen jaren zijn de de laatste loodjes afgewerkt van het masterplan omtrent publieke gebouwen. Ook deze legislatuur wordt sterk ingezet op jeugd, van buitenschoolse kinderopvang tot jeugdbewegingen. De Oude Jongensschool in Reninge werd in gebruik genomen, met kinderopvang, bib, kunstacademie, muziekschool, woord- en techniekacademie.

De Zuidhoeve in Lo werd afgewerkt en opengesteld, met een nieuw oc, nieuwe lokalen voor de jeugdbewegingen KSA en KLJ. De aanleg van het Vlonderpad is een grote meerwaarde voor de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. De aanzet rond verkeersleefbare dorpen/kernen met infomarkten voor de burgers is gegeven.

De interne structuur van onze organisatie zal verbeterd worden: Lo-Reninge zet verder in op een verbetering van de interne organisatiestructuur. Intussen zijn ook de nieuwe website, een nieuw stadslogo en -stijl een feit.

Grootste miskleunen

Een van de doelstellingen in het meerjarenplan is het oprichten van een fanfare. Net voor de coronapandemie uitbrak, waren er gesprekken met geïnteresseerde inwoners/muziekliefhebbers. Burgemeester Morlion betreurt dat dit nadien is stilgevallen, maar wil de draad weer oppikken na de coronacrisis.

Volgens Inspraak moet er werk van worden gemaakt om woonaanbod voor jongeren te creëren. Momenteel moeten nog te veel jonge mensen uitwijken naar buurgemeenten. Ook dringt Inspraak aan op meer kennisopbouw rond klimaatacties.

Volgens de partij wordt rond het klimaat te veel een emo-politiek gevoerd. Bomen planten en verledding vinden ze mooi, maar de impact van een verkeersomleiding met extra kilometers doet dit teniet. De fractieleden hopen ook dat de 3.300 bomen die de gemeente in het kader van de klimaatactie voorziet niet op landbouwgrond zullen worden geplant.

Geplande projecten

De restauratie van het administratief centrum (het klooster) zou gestart worden in 2023. Daarbij worden daken, ramen enz. vernieuwd en krijgt een aantal ruimtes een duidelijke functie. De sportsite van Reninge zal worden uitgebouwd om de mogelijkheden voor het jeugdvoetbal te optimaliseren. Met de nieuwe eigenaar van Jules Destrooper zijn al enige tijd gesprekken aan de gang om werk te maken van de toekomst van deze site.

Hoewel het bezoekerscentrum tot 20.000 bezoekers per jaar lokt, staan nog heel wat magazijnen leeg. Er wordt gedacht aan het ontwikkelen van economische activiteit naast sportmogelijkheden, met aandacht voor groen, wonen en buitensporten. Nog meer groen komt er met de aanplanting van 3.300 bomen. Verder wil het bestuur de sociale cohesie bevorderen, met zorgzame buurten. Met het trajectcontroleproject zal de verkeersveiligheid in de dorpskernen verbeteren.

Het rapport

Verkeersveiligheid is voor Lo-Reninge een van de grootste uitdagingen, met het accent op veiligheid aan de schoolpoort. Bij deze initiatieven wordt de burger betrokken en met die input is al een aantal zaken gerealiseerd, zoals het veilig inrichten van schoolomgevingen, het invoeren van een zone 30.

De aanzet om te starten met trajectcontroles in de dorpskernen is gemaakt en het stadsbestuur zal blijven sensibiliseren en focussen op preventie. Grote projecten zoals de Oude Jongensschool en de Zuidhoeve zijn afgewerkt en de jeugd heeft de weg ernaartoe gevonden. Met de digitalisering van een aantal stadsdiensten heeft Lo-Reninge een aantal zaken vereenvoudigd. Het bestuur kijkt uit naar nieuwe grote realisaties.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees hier de rapporten van de andere West-Vlaamse gemeenten

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.