Gemeenterapport voor Kuurne: burgemeester Francis en zijn ploeg kennen weinig zorgen

De bouw van de nieuwe gemeenteschool vlak bij de hippodroom is samen met de centrumvernieuwing
Olaf Verhaeghe

Drie jaar na de verpletterende verkiezingsoverwinning van burgemeester Francis Benoit (CD&V) en zijn meerderheid, oogt het rapport van het bestuur bijzonder fraai. De opmerkingen zijn miniem, de grootste projecten staan in de steigers of zijn al aangevat. Zelfs met een pak nieuwe gezichten in het college hoeft de bestuursploeg zich amper zorgen te maken.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Het vertrouwen in burgemeester Francis Benoit (CD&V) en zijn ploeg kon bijna niet explicieter worden uitgesproken. Vrij snel was duidelijk dat het bestuur in coalitie van CD&V, N-VA, Vooruit (toen nog sp.a, red.) en Groen het werk zou voortzetten, nog meer geruggensteund door de kiezer. In het schepencollege is er sinds de start van de legislatuur wel wat veranderd.

Zo vond begin dit jaar de geplande schepenwissel tussen Johan Bossuyt, Bram Deloof (beiden N-VA) en Els Verhaegen (Groen) plaats. Die laatste werd voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Johan Bossuyt nam afscheid en Bram Deloof werd tweede schepen. Ook schepenen Ann Messelier (CD&V) en Francis Watteeuw (Vooruit) gaven hun sjerp door, om professionele redenen. Zij werden vervangen door de jonge beloftevolle Willem Vanwynsberghe (CD&V) en Annelies Vandenbussche (Vooruit).

De belangrijkste realisaties

Helemaal gerealiseerd is het nog niet, maar de centrumvernieuwing is wel afgetrapt. De gedurfde keuze om het hart van de gemeente trager, groener, bereikbaarder en dus ook leefbaarder te maken, kan enkel worden toegejuicht. Dat ze niet enkel focussen op het Marktplein, maar ook de hele zone rond de Tramstatie meenemen, is zeer belangrijk. En om een groene zone te vrijwaren, kocht de gemeente de terreinen aan de Vlaskouter zelf op.

Grote nieuw bouwprojecten in sociale woningbouw werden afgetrapt, zowel op Nieuwenhuyse, Spijker en Schardauw als op de steentjesparking achter het gemeentehuis. Het nieuwe kunstgrasveld op het Sportpark werpt zijn vruchten af voor het voetbal en de verlenging van de vergunning voor het zwembad is een absolute meevaller. Minder zichtbaar, maar daarom niet onbelangrijk: de budgettering die zorgt voor een efficiënt financieringsbeleid en een evenwicht.

De grootste miskleunen

Waar de plannen voor het centrum van Kuurne duidelijk vorm krijgen, laat het masterplan voor Sint-Pieter op zich wachten. Ook die gemeentekern verdient een klaar toekomstbeeld. Kanttekening hierbij is wel dat de inspraakronde in verband met hoe Kuurne er in 2035 er moet uitzien op enthousiasme én input kon rekenen.

Verder blijven we wat de uitbouw van het Vlaspark betreft wat op onze honger zitten. De site rond de roterij Sabbe werd een keer succesvol gebruikt voor kunstenfestival Splinters en maakte deel uit van de kunstroute Contrei Live, maar een echte invulling met toekomst is er nog niet. De gemeente staat in deze uiteraard niet alleen en moet samenwerken met intercommunale Leiedal. Van de groene ring door Kuurne die de hele gemeente met de Leie verbindt, is nog te weinig te merken. Rond de toekomst of heropwaardering voor de Hoeve Vandewalle en de Stokerijmolen blijft het stil.

De geplande projecten

Eerst en vooral: de volledige realisatie van de centrumvernieuwing. Een tweede essentieel project is de bouw van de nieuwe school aan de Kattestraat. Door er ook een nieuwe publieke sporthal aan te koppelen, worden de gebouwen ook buiten de schooluren bruikbaar.

Daarnaast is het uitkijken naar de verdere ontwikkelingen op de hippodroomsite zelf, met het eerste Vlaamse bikepark in het bijzonder. De gemeente haalde daarvoor recent bijna 1 miljoen euro subsidies binnen en kijkt vol verwachting uit naar de realisatie, hopelijk in 2023. Naast fietsaccommodatie komt er ook een joggingparcours. De hippodroom blijft trouwens ruimte bieden voor de paardensport. Verder is er de verhuizing van kinderopvang Kangoeroe, de komst van een nieuw omnisportveld op het Sportpark, de geplande uitbreidingen van het Vlaspark en tot slot de nieuwe groene speelplaats voor de Centrumschool.

Het rapport

Aan zo goed als alle grote projecten die aan de start van de bestuursperiode werden aangekondigd, is al duchtig gewerkt. Het vertrouwen dat het bestuur in 2018 kreeg, zorgt voor rust binnen het schepencollege. Die rust moet zich de komende drie jaar verder vertalen in realisaties, maar dat lijkt op vandaag in orde te komen. De lokale corona-aanpak en dan vooral de duidelijke communicatie van burgemeester Francis Benoit verdient enkel lof. De bereikbaarheid van het bestuur, zowel fysiek als online, is een grote troef. De schepenen mogen misschien net iets vaker in the picture proberen springen. De oppositie moet dringend wakker worden en de algemeenheden in haar kritiek laten vallen. Zowel Open VLD als Nieuw Kuurne missen sterke figuren.

Ons oordeel: heel goed bezig

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.