Gemeenterapport voor Houthulst: wachten op investeringen én nieuwe burgemeester

De kinderopvang Houtekind in Houthulst heeft dringend nood aan uitbreiding. © TOGH
Tom Gheeraert

De grote investeringen in deze legislatuur laten lang op zich wachten in Houthulst, terwijl onder andere de buitenschoolse kinderopvang uit haar voegen barst. Wellicht zal er veel in beweging komen in 2022, zoals de voorstelling van de plannen voor de herinrichting van de Markt in Houthulst. Verder is het ook uitkijken naar de komst van de nieuwe burgemeester, want eind 2023 zet Joris Hindryckx een stap opzij voor Jeroen Vandromme.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De verkiezingen draaiden opnieuw uit op een klinkende overwinning van CD&V Plus. Uittredend burgemeester en lijsttrekker Ann Vansteenkiste werd echter qua voorkeursstemmen ingehaald door Joris Hindryckx en Jeroen Vandromme.

Daardoor kwam een regeling uit de bus waarbij Hindryckx de eerste vijf jaar burgemeester zou worden en Vandromme het laatste jaar de sjerp zou dragen. Ann Vansteenkiste werd schepen van Sociale Zaken, ook Erik Verbeure en Tessa Vandewalle kregen een schepenpost. Hoewel CD&V Plus een absolute meerderheid behaalde (13/21) hees het toch SP.A (nu vooruit) met amper twee zetels aan boord van de coalitie.

De gedoodverfde kandidaat voor de schepenpost Nico Stroobant kondigde nog voor het begin van de legislatuur aan dat hij uit de partij stapte. Het postje ging uiteindelijk naar Peter Vanryckeghem, die volgend jaar zijn mandaat overdraagt aan Olivia Masschelin.


Belangrijkste realisaties

Het gemeentebestuur kon in het begin van de legislatuur nog volop pronken met een realisatie van de vorige bestuursperiode. De vrijetijdscampus was de grootste investering in jaren voor de gemeente, maar dateert dus nog van 2019.

Gekoppeld aan de realisatie van die vrijetijdscampus is de projectontwikkelaar momenteel wel volop bezig met de bouw van verkaveling Xaverianenpark op het vroegere voetbalveld in het centrum van Houthulst. Voor nieuwe realisaties is het even zoeken en dan zijn de verhuizing van de dienst burgerzaken naar de Markt 13 en de nieuwe hondenloopweide in Jonkershove de grootste blikvangers.

Minder opvallend, maar toch ook een belangrijke doelstelling bij het begin van de legislatuur was de verledding van de openbare verlichting. Die is momenteel volop bezig, al is het nog de vraag in hoeverre dat volledig gerealiseerd zal zijn tegen de vooropgestelde deadline van 2025.


Geplande projecten

De gemeenteraad keurde eind vorig jaar een meerjarenplanwijziging goed met een pakket van ruim 5 miljoen euro aan investeringen. Dat is het hoogste bedrag in de hele legislatuur. Het gaat onder meer om 700.000 euro voor de afbraak van de onderpastorie in de Terreststraat met de bedoeling er een nieuwbouw te zetten om het administratief centrum uit de breiden, en 600.000 euro voor de herinrichting van de doortocht van Jonkershove.

De grootste hap uit het budget is echter voor de vernieuwing of de herinrichting van de Markt van Houthulst. Daarvoor is ongeveer 2 miljoen euro voorzien. Het schepencollege hoopt in januari of februari met een voorstel te komen. Verder is het ook uitkijken naar de plannen voor de bibliotheek, waarvoor 1 miljoen euro voorzien wordt, en is het de vraag hoe het gemeentebestuur het capaciteitsprobleem van de buitenschoolse kinderopvang wil oplossen.


Grootste miskleunen

Door de snelle stijging van het aantal inwoners in de gemeente kampte de buitenschoolse kinderopvang met grote capaciteitsproblemen. Hoewel er in het meerjarenplan 400.000 euro voorzien werd voor de uitbreiding is er drie jaar later weinig veranderd.

Wel werd er een nieuw reglement ingevoerd waardoor kinderen zich vooraf moeten inschrijven voor opvang tijdens de schoolvakanties, maar dat leidde vooral tot lange wachtlijsten. Voor veel jonge gezinnen was het dus niet evident om opvang te vinden. Verder was er ook ophef over de mogelijke komst van ruim honderd sociale woningen in Merkem.

Op een infomoment konden vertegenwoordigers van sociale huisvestingsmaatschappijen IJzer en Zee en de Mandel niet voldoende antwoorden geven, wat dan weer leidde tot gefrustreerde reacties. Achteraf moest burgemeester Joris Hindryckx toegeven dat het infomoment eigenlijk te vroeg kwam.


Het rapport

In het meerjarenplan waren de belangrijkste geplande investeringen onder meer een nieuwe loods voor de technische dienst, de ombouw van de bibliotheek tot OCMW-gebouw, de bouw van een nieuwe bib op de vrijetijdscampus, de heraanleg van de Eugène de Grootelaan en de Markt, een uitkijktoren aan de Knokkebrug, de heraanleg van de doortocht en realisatie van een parking in Jonkershove en uitbreiding van BKO Houtekind.

Van die plannen is momenteel enkel de nieuwe loods gerealiseerd. Voor deze evaluatie is het gemeentebestuur dus gebuisd, al toont de realisatie van de vrijetijdscampus in 2019 aan dat burgemeester en schepenen graag het beste voor het einde bewaren. Misschien zit er binnen drie jaar zelfs nog een onderscheiding in.

Ons oordeel: gebuisd

Lees hier de gemeenterapporten van andere West-Vlaamse gemeenten

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.