Gemeenterapport voor Blankenberge: nieuw sportcomplex met zwembad blijft speerpunt

Het had heel wat voeten in de aarde, maar de eerste spadesteek voor het nieuwe sportcomplex met zwembad werd onlangs gegeven. © WK
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

De huidige ploeg is nog geen half jaar aan de slag na de machtswissel in augustus 2021 via het nieuwe gemeentedecreet. Björn Prasse (Open VLD) werd de nieuwe burgervader in een coalitie met Vooruit. Daarmee kwam een einde aan het bestuur van Daphné Dumery. N-VA en CD&V belandden In mei 2021 zegde Vooruit het vertrouwen in Dumery op nadat ze alle bevoegdheden van Jurgen Content (Vooruit) afnam na een onderzoek tegen hem over vermeende prijsafspraken bij strandconcessies. Open VLD gaf Content na de machtswissel weer een aantal bevoegdheden.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Open VLD werd in oktober 2018 het kind van de rekening: met 16 op de 27 te verdelen zetels had de nieuwe coalitie van N-VA, SP.A en CD&V een ruime meerderheid. Jurgen Content (nu Vooruit, toen SP.A) kreeg als eerste schepen onder meer de bevoegdheden Stedenbouw en Financiën, maar die werden na de machtsoverdracht van afgelopen zomer herverdeeld. Stedenbouw zit nu onder Patrick De Klerck (Open VLD), Financiën ging naar Patrick De Meulenaere (Vooruit).

Met Annie De Pauw nog mee aan boord, telt Vooruit nu drie schepenpostjes in plaats van twee. Sandy Buysschaert, de enige schepen voor CD&V, viel bij de machtswissel uit de boot en ook N-VA-schepenen Nadia Cloetens, Alfons Monte en Benny Herpoel werden naar de oppositiebanken verwezen. Open VLD kreeg naast burgemeester Björn Prasse en Patrick De Klerck nog schepenen Kathy Kamoen en Mitch De Geest.

Belangrijkste realisaties?

De vorige meerderheid beloofde de burger centraal te stellen met een socialer beleid. Met de invoering van de rechtenverkenner en een armoedetoets werd ingezet op kansarmoedebestrijding. Er kwamen een nieuw afwegingskader voor sociale premies, een meldpunt tegen eenzaamheid en buurtbabbels om de sociale cohesie te verbeteren.

Met de actie ‘Wijk Me Up’, ondergrondse afvalcontainers en sorteereilanden op het strand kwam er effectief een efficiënter afvalbeleid. Het bestuur beloofde ook werk te maken van verkeersveilige schoolomgevingen: de Weststraat werd aangepakt, de Van Maerlantstraat nog niet.

In 2021 werd de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe sportcomplex met zwembad dat nog deze legislatuur zou moeten openen. Een investering van zo’n 17 miljoen euro. Een ander gestart prestigeproject is de renovatie van de wandelweg van de Pier tegen 2025.

Grootste miskleunen

De verbouwingswerken aan het stadhuis en een nieuw cultuurcentrum komen er voorlopig niet. Een uitgebreide verbouwing van het stadhuis komt er ook niet, al krijgen de administratieve diensten over enkele jaren wel een nieuw onderkomen in het Huis van de Blankenbergenaar, een nieuwbouwproject op de site rond het Sociaal Huis. Of het jeugdhuis daar ook blijft, wordt nog bekeken.

De oppositie heeft gemengde gevoelens bij het meerjarenplan van de nieuwe beleidsploeg. “Zowel voor de ondergrondse parking als voor de strekdam is geen budget voorzien”, aldus CD&V. Daphné Dumery (N-VA): “Door de realisatie van een nieuw cultuurcentrum stop te zetten, dreigt de stad 3 miljoen euro subsidies te verliezen. Ook maken we ons zorgen over hoe met grote getallen werd gegoocheld. Zo steeg de geraamde waarde van de grond van het zwembad plots op onverklaarbare wijze met 5 miljoen euro…”

Geplande projecten

Naast een nieuw casino komt er een hedendaags cultuurcentrum met theaterzaal, multifunctionele ruimtes en feestzaal. King Beach wordt in samenwerking met de concessiehouders verder verfraaid. De site zal dus vanaf 2025 een transformatie ondergaan en moet samen met de King Beach één geheel gaan vormen.

Daarnaast gaat de nieuwe bestuursploeg opnieuw voor een ondergrondse parking op de Grote Markt. De omringende straten en het plein zelf worden verkeersluw, aangezien men er wil inzetten op vergroening en beleving. Het nieuwe bestuur onderneemt ook stappen voor een nieuw woonzorgcentrum. Tegen 2023 moet er een uitvoerbaar plan zijn om de werken in een volgende legislatuur te starten.

Het is ook de bedoeling om de sociale functie van De Bollaard in die nieuwe site te integreren. Het recyclagepark verhuist tegen 2024 naar een nieuwe site naast de nieuwe industriezone in Uitkerke.

Het rapport

Bij de start van de legislatuur in 2019 wou het nieuwe bestuur eerst ‘orde op zaken stellen’, wat zich onder meer vertaalde in het gedoe met de concessies. De onwettige badkarloting, ‘zonevreemde’ frituren: ze gingen allemaal op de schop. In het tweede jaar van de legislatuur kwam corona de boel verstoren, in het derde jaar was er de wissel van de wacht.

Een nieuwe coalitie van Open VLD en Vooruit moest zich eerst opnieuw inwerken alvorens aan de slag te gaan. Een aantal zaken werd alsnog in gang gestoken, andere dossiers werden afgevoerd of op de lange baan geschoven. Al bij al zagen we in de nieuwe meerjarenplanning die onlangs werd voorgesteld toch een zekere continuïteit.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier