D-day voor omstreden burgemeester van Moorslede: eist de gemeenteraad aftreden van Ward Vergote?

Burgemeester Ward Vergote. © Jan Stragier
Laurens Kindt

De gemeenteraad van Moorslede buigt zich vanavond over het rapport dat Audit Vlaanderen afleverde over de omstreden aankoop van een lap landbouwgrond door burgemeester Ward Vergote (Visie). Achter gesloten deuren, al wil de oppositie dat liever anders zien. “De burger verdient het om de waarheid te kennen”, klinkt het.

Onze krant bracht vorige week het nieuws naar buiten dat minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) de gemeente Moorslede onder verscherpt toezicht zette. De minister nam die maatregel naar aanleiding van de forensische audit door Audit Vlaanderen. Daaruit bleek dat burgemeester Ward Vergote zich ‘in een staat van belangenvermenging’ had geplaatst bij de aankoop van een stuk landbouwgrond in de Millesteenstraat. De burgemeester zou voorkennis gehad hebben over de mogelijke bestemmingswijziging van die grond, waardoor hij de grond later met winst kon doorverkopen.

Stap opzij

In een reactie op het rapport van Audit Vlaanderen liet burgemeester Vergote ondertussen al verstaan dat hij vindt dat er hem niets te verwijten valt. Meer zelfs: de burgemeester stelt zich vragen bij de competentie en de geloofwaardigheid van de auditeurs. Hij noemde het werk van de rapporteurs ronduit ‘slordig’. “Ik heb altijd ter goeder trouw gehandeld”, besloot Ward Vergote in onze krant. Coalitiepartner Sterk liet nog in de kaarten kijken, de oppositiepartijen riepen Ward Vergote op om – minstens tijdelijk – een stap opzij te zetten.

Waarheid

Het verslag van Audit Vlaanderen werd aan alle gemeenteraadsleden bezorgd en zal vanavond besproken worden op de gemeenteraad. Dat gebeurt in een zitting achter gesloten deuren omdat in het rapport ook getuigenissen staan van mensen die geen politiek mandaat bekleden, zoals gemeentepersoneel, en hun privacy dient gerespecteerd te worden. Oppositiepartijen PRO, N-VA en Groep A dringen echter aan op een gedeeltelijke behandeling van de audit in openbare zitting. Zij dienden daartoe bij hoogdringendheid een bijkomend agendapunt toe aan de gemeenteraad. “Omdat wij vinden dat de burger het verdient om de waarheid te kennen”, motiveren ze die vraag.

Hamvraag

Of het debat nu openbaar dan wel achter gesloten deuren zal plaatsvinden, de hamvraag blijft hoe de politieke toekomst van Ward Vergote en bij uitbreiding van de gemeente Moorslede eruit ziet. Blijft eerste schepen Sherley Beernaert (Sterk) haar coalitiepartner trouw? Slaagt de oppositie erin om een tweederdemeerderheid te vinden, met hulp van Sterk of enkele afvallige Visie-leden, om een motie van wantrouwen tegen de burgemeester goedgekeurd te krijgen? Of wordt het een woelige avond die uiteindelijk uitmondt in een status quo, in afwachting van het opsporingsonderzoek dat nog altijd loopt tegen burgemeester Vergote bij het parket van Kortrijk?

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.