Onderzoek bevestigt: burgemeester van Moorslede plaatste zich ‘in een staat van belangenvermenging’

© Jan Stragier
Laurens Kindt

Deze krant onthulde eind vorig jaar dat de burgemeester van Moorslede betrokken was in een verdachte vastgoeddeal. Een stuk landbouwgrond leverde Ward Vergote in twee jaar tijd meer dan 200.000 euro op. Het parket en Audit Vlaanderen begonnen een onderzoek, die laatste heeft nu zijn rapport klaar. Daarin staat dat de burgemeester zich “in een staat van belangenvermenging plaatste”. Ward Vergote zelf is niet onder de indruk en wil van geen wijken weten.

Alles draait rond de aan- en verkoop van een stuk landbouwgrond van 1,4 hectare in de Millesteenstraat in Moorslede. Op een openbare verkoop in oktober 2017 kochten Ward Vergote (ex-Open VLD, nu VISIE) en zijn echtgenote die grond, die in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) beschouwd werd als landbouwgrond. Dat Vergote toen 192.000 euro op tafel legde voor de grond terwijl een aanpalend en veel groter stuk grond tijdens dezelfde verkoop amper 150.000 euro opleverde, deed toen al vragen rijzen. Wist de burgemeester meer? Ja dus, zegt Audit Vlaanderen nu in de conclusies van het onderzoek.

Herziening

De bewuste lap grond stond namelijk niet alleen als landbouwgrond ingeschreven, maar ook als reservegebied voor ambachtelijke zone. De grond kon dus eventueel van bestemming wijzigen, maar dan alleen voor de uitbreiding van transportbedrijf Verstraete. Dat was al zo sinds de opmaak van het GRS in 2007, dat door iedereen geraadpleegd kon worden. In 2016 veranderde dat. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) hielp Moorslede toen met de herziening van het GRS en duidde een aantal gebieden aan die ambachtelijke zone konden worden. Ook de Millesteenstraat was daarbij.

Het stuk landbouwgrond langs de Millesteenstraat dat Ward Vergote in 2017 aankocht en dik twee jaar later met forse winst opnieuw verkocht. (archief KW)
Het stuk landbouwgrond langs de Millesteenstraat dat Ward Vergote in 2017 aankocht en dik twee jaar later met forse winst opnieuw verkocht. (archief KW)

Het college van burgemeester en schepenen verklaarde zich in februari 2016 akkoord met de suggesties van de WVI waardoor de lap grond plots niet meer alleen kon dienen voor de uitbreiding voor transportbedrijf Verstraete maar algemeen ambachtelijke zone – industriezone dus – kon worden. Het collegebesluit daarover, ondertekend door Ward Vergote, verwijst enkel naar de nota van de WVI maar stipuleert de bestemmingswijziging niet expliciet. Alleen de aanwezigen wisten dus wat de nota van de WVI inhield. Anderhalf jaar later kochten Vergote en zijn echtgenote de bewuste landbouwgrond.

Forse winst

Daarmee was de kous nog niet af. Ook na de aankoop nam Ward Vergote nog deel aan beslissingsmomenten en besprekingen die betrekking hadden op de mogelijke herbestemming van het betrokken perceel en ondertekende in dit verband officiële documenten, zo schrijven de auditeurs van Audit Vlaanderen. Vergote had daar alle belang bij. In 2019 verkocht hij de grond namelijk opnieuw door. Met een forse winst. De nieuwe kopers legden maar liefst 400.000 euro op tafel. Op nog geen twee jaar tijd realiseerden Ward Vergote en zijn echtgenote dus een meerwaarde van 208.000 euro op hetzelfde stuk landbouwgrond.

Belangenvermenging

Het was deze krant die in december vorig jaar de affaire aan het licht bracht. Meteen na de publicatie startte het parket een opsporingsonderzoek op naar de handelingen van burgemeester Ward Vergote. Simultaan startte Audit Vlaanderen een audit, die eind september afgerond werd. “De heer Vergote stelde in zijn hoedanigheid van burgemeester handelingen in een dossier waarin hij persoonlijke belangen had en waardoor hij zich blijkbaar in een staat van belangenvermenging plaatste”, schrijven de auditeurs, die eraan toevoegen dat Vergote ook niet handelde in overeenstemming met de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur, noch met de deontologische code en het huishoudelijk reglement van de gemeente Moorslede.

Jaloers

De audit werd ook doorgestuurd naar de Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie. Die dienst zal, in samenspraak met het parket, moeten bekijken of Vergote zich ook schuldig maakte aan strafrechtelijke inbreuken. Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stelt de gemeente Moorslede nu onder verscherpt toezicht en heeft gouverneur Carl Decaluwé daarnaast de opdracht gegeven om zowel bevoegd schepen voor ruimtelijke ordening Sherley Beernaert als burgemeester Ward Vergote uit te nodigen voor een gesprek.

Burgemeester reageert: “Ik ben tevreden”

Die laatste stelt verrassend in een eerste reactie dat hij tevreden is met de audit. “Als je de audit goed leest, zal je zien dat ik vrijgesproken ben. Behalve voor een paar onbelangrijke vergaderingen waarop ik aanwezig was, maar goed: het is niet omdat je eens te snel rijdt, dat men je rijbewijs moet afnemen”, klinkt het onomwonden. Geconfronteerd met het feit dat Audit Vlaanderen letterlijk schrijft dat hij zich in een staat van belangenvermenging bevond, haalt de burgemeester hard uit. “Dat is nu typisch voor journalisten. Altijd het negatieve benadrukken. Ik heb altijd ter goeder trouw gehandeld: ik heb een stuk grond gekocht, dat dossier is in een stroomversnelling gekomen en ik heb het meteen weer verkocht. Dat ik daar winst op gemaakt heb? En dan? Mag ik dan geen geld verdienen misschien? U bent gewoon jaloers”, klinkt het. (LK)

Coalitiepartner STERK houdt zich ondertussen op de vlakte, de oppositiepartijen eisen dat Ward Vergote – minstens tijdelijk – een stap opzij zet. Hun reacties leest u hier.

Niet de eerste burgemeester die in opspraak komt

Ward Vergote is niet de eerste West-Vlaamse burgemeester die in opspraak komt door mogelijke belangenvermenging. Het voorbije jaar pakte onze krant uit met een reeks onthullingen over verdachte vastgoeddeals. Eind vorig jaar opende het parket van West-Vlaanderen ook al een opsporingsonderzoek naar burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) van Staden voor gelijkaardige feiten. Ook tegen burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) van Meulebeke loopt een opsporingsonderzoek. Een doorlichting van Audit Vlaanderen bracht in zijn gemeente verdachte praktijken aan het licht. De drie opsporingsonderzoeken zijn nog altijd lopende. Het parket van Kortrijk heeft ondertussen het auditverslag over burgemeester Ward Vergote ontvangen. Indien het overgaat tot vervolging, dan riskeren de betrokken burgemeesters één tot vijf jaar cel en boetes tot 400.000 euro, naast de ontzetting uit de politieke rechten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.