Corona brengt gemeenteraad in wintermodus

KSA in actie in 2019. © (Foto PCO)
Redactie KW

De gemeenteraadsleden vergaderden met dikke vesten en sjerpen aan. De ramen en deuren stonden wijd open om toch fysiek te kunnen vergaderen.

CD&V noemde de coronacijfers heftig. “We vinden dat een reden om niet fysiek te vergaderen, maar wel digitaal. We hebben toch gekozen om onze inwoners te vertegenwoordigen door onze aanwezigheid”, zei Nicole Louwagie, fractieleidster CD&V. “Wij hebben geopteerd om fysiek te vergaderen. Er is voldoende verluchting en vinden fysiek vergaderen aangenamer om te debatteren. Het is wettelijk toegestaan om met 24 mensen binnen deze ruimte aanwezig te zijn”, antwoordde raadsvoorzitter Koen Bentein (Tope8920).

Burgemeester Dominique Cool (N-VA) beaamde dat het corona-virus wijd verspreidt zit. “Tijdens de laatste 2 weken zijn er 116 positieve testen afgenomen. Vanuit de eerstelijnszone (ELZ) werden geen extra maatregelen opgelegd per gemeente. We roepen de bevolking op om zeer voorzichtig te zijn en de maatregelen maximaal op te volgen. In het voetbal zijn er meerdere infecties. Evenals in de basisschool van Langemark waar zich 2 klassen in quarantaine bevinden. In de Madonna en Sint Juliaan is er in school verhoogde waakzaamheid nodig. In totaal verblijven op vandaag 100 personen in quarantaine volgens de controletoren. In de gemeentediensten zijn er enkele geïsoleerde gevallen besmet.”

De algemeen directeur Sabine De Wandel werd wegens ziekte vervangen door Dominiek Vancolen.

Bezorgdheid voor uitbreiding wzc

In het wzc De Boomgaard is een nieuwe tijdelijke directeur, Pascal Declerck aangesteld voor een periode van 6 maand. Uit het eerdere examen was maar één persoon geslaagd en liet zich schrappen uit de wervingsreserve. “De kandidaat trok zich om persoonlijke redenen van vergoeding terug”, zei schepen voor sociale zaken Heidi Coppenolle (N-VA).

Haar voorgangster Marleen Soete (CD&V) wilde weten wat de stand van zaken was in de subsidieaanvraag voor het VIPA-dossier voor de uitbreiding van de woonzorgcampus. “Hoe ver staat het aanbestedingsdossiers?” “Het VIPA-dossier is ontvankelijk en compleet verklaard bij uitzondering van 2 dossierstukken die we niet op voorhand konden aanleveren. Dit is enerzijds de goedgekeurde omgevingsvergunning en een positief advies van Inter, het adviesbureau voor integrale toegankelijkheid”, antwoordde schepen Heidi Coppennolle. Burgemeester Dominique Cool lichte de diverse stappen toe om een ruling te bekomen met de BTW administratie. Hij waarschuwde voor de oplopende stijging van de grondstofprijzen.

Andere/nieuwe containers voor KSA

Een serrecomplex voor de Kattestraat is vergund door bestendige deputatie. Leen Louwagie (CD&V) wou weten waarom het schepencollege geen advocaat aanstelt om de beslissing bij de hogere overheid aan te vechten? “De beslissing is strijdig met het GRS (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan). De inwoners van Langemark-Poelkapelle zullen het slachtoffer worden van de serrist uit Staden. Waarom ga je samen met de buurt niet in beroep?” “Wij gaan niet procederen tegen de hogere overheid. Wij hebben telkens ongunstig geadviseerd. Het schepencollege zal steun verlenen aan de buurt in het dossier”, zei burgemeester Dominique Cool.

Brecht Bogaert (CD&V) wou weten hoe het staat met de aftandse huisvesting van de KSA in Bikschote en de toezeggingen van het college aan de leiding. “Er worden offertes opgevraagd voor nieuwe of tweedehands containers. De beslissing kan dan vrij vlot vallen in het schepencollege. Een zelfde aanpak kan ook gebeuren voor de sanitaire vlok van de gemeenteschool”, antwoordde schepen Peter Vantomme (N-VA). “De redenen om toch te investeren in 3 containers voor de KSA of later de sanitaire ruimte voor de school is dat de piste van de bevolking tijdens de bevraging duidelijk ging naar een vernieuwing van het scholencomplex met gedeeld gebruik. Er is nog geen dossier bij Ageon voor subsidie ingediend. Maar eenmaal het verslag is doorgestuurd kan het 6 jaar op zich laten wachten voor een beslissing en 10 jaar voor de bouw. Daarom dat we in afwachting iets voor de KSA moeten doen.” (PCO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.