Installatievergadering Koksijde start met eerbetoon overleden Walter Vilain

De installatievergadering van de gemeenteraad in Koksijde startte met een eerbetoon en een moment van stilte om cultureel ambassadeur Walter Vilain te herdenken die daags voordien was overleden. Ook voor Adelheid Hancke, N-VA-gemeenteraadslid, was de eedaflegging een moeilijk moment, want zij had net haar echtgenoot verloren.

© MVDP

Nog voor de eedaflegging startte, stelde gemeenteraadslid Sander Loones (N-VA) voor om een overzichtstentoonstelling van de werken van Walter Vilain te organiseren. “Als eerbetoon voor de man die kleur heeft gegeven aan onze gemeente“, zei Sander. Daarna legden de 26 gemeenteraadsleden hun eed af – de burgemeester had dit al gedaan bij gouverneur Decaluwé op 3 januari. In alfabetische volgorde zijn dat voor Lijst Burgemeester: Stephanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Vanhove, Dorine Geerssens, Dirk Dawyndt, Greta Delie-Suber, Charlotte Castelein, Julie Paelinck, Bieke Dalle, Henk Ghyselen, Luc Deltombe en Frédéric Devos. Ivan Vancayseele legde als enig Sp.a-lid de eed af. Samen met Lijst Burgemeester (LB) vormt sp.a een nipte meerderheid. Vroegere coalitiepartner N-VA belandt deze legislatuur in de oppositie. Daar legden Sander Loones, Rita Gantois, Patricia Vandenbroucke, Greet Verhaeghe, Peter Hillewaere, Sam De Rechter, Dirk Decorte en Adelheid H ancke de eed af. De nieuwe partij Koksijde Vooruit, die zo’n 20 % van de kiezers overtuigde, krijgt vijf zetels als oppositiepartij. Voor Koksijde Vooruit legden Elwin Van Herck, Suz Colson-Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster en Dominique Gillet-Wolter Hofmans de eed af.

Lander Van Hove jongste schepen

Ook de nieuwe schepenen legden de eed af, en hun bevoegdheden werden ook nu pas officieel bekendgemaakt. Eerste schepen Stéphanie Anseeuw (LB) is bevoegd voor burgerlijke stand, cultuur, musea, erfgoed, monumentenzorg, archief en kinderopvang. Tweede schepen Guido Decorte (CD&V) krijgt de bevoegdheden personeel en organisatieontwikkeling, milieu en duurzame ontwikkeling, energie- en afvalbeleid, ruimtelijke planning, reconversie militair domein en wonen, erediensten, landbouw en platteland, mobiliteit en openbaar vervoer, Westhoekoverleg. Jongste en derde schepen is Lander Van Hove, die onderwijs, jeugd, communicatie, ICT, reddingsdiensten, beheer infrastructuur, gelijke kansen (inclusief andersvaliden) onder zijn hoede zal nemen. Vierde schepen Dorine Geerssens blijft bevoegd voor toerisme en feestelijkheden, ondernemen en werkgelegenheid, horecabeleid, openbaar groen en begraafplaatsen, internationale en ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn. Vijfde schepen is Dirk Dawyndt, bevoegd voor sport, omgevingsvergunningen (stedenbouw), landschapszorg en juridische zaken. Ivan Vancayseele werd aangesteld als voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Raad (BCSR) en zal zich bekommeren om sociale zaken en welzijn, seniorenbeleid, integratiebeleid, armoedebestrijding, gezondheidszorg en vereenzaming.

Aude Audenda

Charlotte Castelein wordt voorzitter van de gemeenteraad.
Charlotte Castelein wordt voorzitter van de gemeenteraad.© MVDP

Charlotte Castelein (LB) wordt in de plaats van Luc Deltombe voorzitter van de gemeenteraad. Er werd gestemd voor de aanstelling van 8 leden die in de Politieraad zullen zetelen. Dat werden: Charlotte Castelein, Bieke Dalle, Henk Ghyselen, Frédéric Devos, Julie Paelinck, Greet Verhaeghe, Peter Hillewaere en Elwin Van Herck. Burgemeester Marc Vanden Bussche zei in zijn slotwoord: “We zullen het bestaande beleid verderzetten met een nieuw beleidsplan dit jaar, dat vijf jaar geldig is. We zullen een luisterend oor hebben voor voorstellen van de oppositie die positief kunnen zijn voor Koksijde en hopen op een constructieve medewerking. We werken verder aan de volledige vernieuwing van de dorpskern Koksijde en Oostduinkerke, pleinen- en stratenverfraaiing, de grote infrastructuurwerken in het NAVIGO-museum, het ontmoetingscentrum voor jeugd en senioren op de markt en de nodige subsidies binnenhalen. We zullen de spreuk van ‘t 40ste toepassen. ‘Aude Audenda’, ‘Waag wat gewaagd moet worden!” Fractieleider voor N-VA Sander Loones benadrukte de 5 belangrijk waarden voor de gemeente: “Positiviteit, collegialiteit, respect, open communicatie, en groei. Daaraan zullen we als oppositie constructief samenwerken. N-VA roept op tot ambitie. Wij staan klaar om op het gaspedaal te duwen voor verandering in onze gemeente. Tot onze teleurstelling kondigde de burgemeester aan dat 2019 slechts een ‘overgangsjaar’ wordt. Vanavond werd door de burgemeester geen enkel nieuw project of voorstel gelanceerd. Maar we hebben niet de luxe om een jaar stil te staan… De eerste inhoudelijke gemeenteraad staat op 29 januari gepland. N-VA zal erover waken dat het ambitieniveau een stuk hoger komt te liggen.”

Ambitieus beleid

De jonge Julie Paelinck nam het woord als kersvers fractieleider van Lijst Burgemeester: “We wensen voor onze huidige én toekomstige generaties een fijne gemeente om er te wonen, school te lopen en te werken. Als LB zullen we een ambitieus beleid blijven voeren georiënteerd naar onder meer deze belangrijke pijlers: mobiliteit, voor een verkeersveilige gemeente, een efficiënt veiligheidsbeleid waarbij elke generatie zich veilig moet kunnen bewegen en voelen, vernieuwende projecten waarbij we inzetten op dorpskernvernieuwing en betaalbaar wonen, de jonge generatie moet voldoende ruimte krijgen om zich te ontplooien door in te zetten op sport, cultuur en infrastructuur, co-workingspaces… Dit realiseren zal niet gemakkelijk zijn, maar wij zullen de volgende 6 jaar de klus klaren met de wijsheid indachtig dat ook een vliegtuig opstijgt met tegenwind!”

Julie Paelinck is de nieuwe fractieleidster van de Lijst Burgemeester.
Julie Paelinck is de nieuwe fractieleidster van de Lijst Burgemeester.© MVDP

Elwin Van Herck, fractieleider Koksijde Vooruit reageerde: “Laat ons hopen dat al die mooie woorden in daden worden omgezet. Wij zullen onze koers blijven varen en ons oppositiewerk ernstig nemen: constructief, correct, neutraal en bovenal rechtvaardig! Onze prioriteiten: onze lokale ondernemers, inzetten op onze jeugd die onze toekomst is, betaalbaar wonen, de positieve seniorenwerking verderzetten. Onbeantwoorde vragen zullen we niet meer tolereren! Men zal rekening moeten houden met Koksijde Vooruit!”

(MVDP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.