Fietszone Gullegem wordt permanent, schoolomgeving is veiliger geworden

© gf
Stefaan Lernout

De huidige fietszone en verkeersmaatregelen in het centrum van Gullegem blijven. Dat is beslist na een ruime bevraging. Wevelgem gaat de komende weken de testopstellingen definitief maken. Er zal daarbij bijkomende aandacht gaan om de geldende maatregelen nog duidelijker kenbaar te maken.

Op 1 september gingen in Gullegem de nieuwe verkeersmaatregelen in en kwam er een fietszone, de eerste in Wevelgem. Die nieuwe maatregelen kwamen er na een participatietraject met omwonenden en de scholen. In december volgde er een evaluatie, opnieuw in samenspraak met de omwonenden en de scholen.

30 km per uur in 9 straten

In de omgeving van scholen mogen automobilisten sinds het begin van het schooljaar niet sneller rijden dan 30 km per uur en mogen ze fietsers niet inhalen. De zone omvat de Poststraat, de Peperstraat, een stukje van de Bankstraat, de Bissegemstraat, een deeltje van de Koningin Fabiolastraat, de Processieweg, de Gulleheemlaan en de Pastorijweg. “Dat heeft gezorgd voor meer fietscomfort en -veiligheid en blijft dus behouden”, zegt schepen van mobiliteit Lobke Maes (CD&V). “De zone in de Heulestraat wordt een beetje uitgebreid zodat het begin van de fietszone duidelijker is voor bestuurders. Die zal beginnen ter hoogte van de Bouwstraat.”

Permanente plantvakken

In de Processieweg mogen auto’s nog maar aan één kant van de weg staan zodat fietsers en auto’s elkaar gemakkelijker kunnen kruisen. Daar werden voorlopig plantbakken geplaatst. Die bakenen de parkeerzones af maar creëren ook een voetpaduitstulping en zorgen voor minder foutparkeerders ter hoogte van het kruispunt. De plantbakken worden op termijn vervangen door plantvakken.

Ons hoofddoel was de schoolomgeving veiliger maken. Daarin zijn we geslaagd.

Aan de blauwe poort van de Gulleboom in de Processieweg kwamen er extra fietsenstallingen. Die zullen op termijn vervangen worden door fietsbeugels die ook te gebruiken zijn voor bakfietsen.

Schoolomgeving is veiliger

Uit de bevraging kwam ook naar voor dat veel bestuurders de nieuwe zone niet opmerken. Daarom komt er in de fietszone thermoplastiek die de zone duidelijk zichtbaar moeten maken. Die wordt aangebracht van zodra het weer het toelaat. Ook de signalisatie wordt geoptimaliseerd.

“We hebben gemerkt dat de maatregelen werken. Scholen en omwonenden waren ook overwegend positief over de fietszone, waardoor we de beslissing hebben genomen om het tijdelijke verkeersreglement permanent te maken”, aldus schepen Maes. “Ons hoofddoel was de schoolomgeving veiliger maken. Daarin zijn we geslaagd. We gaan nu zorgen dat de fietszone nog duidelijker zichtbaar wordt voor iedere weggebruiker.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.