"Toen in de loop van de maand september zes fietsdoden vielen te betreuren in Zuid-West-Vlaanderen, waarvan een gitzwart ongeval op de strapdag van 18 september, was de maat vol bij vele afdelingen en leden van de Fietsersbond", klinkt het bij Charles Noppe, woordvoerder van Fietseling. "In onze provincie alleen al zijn er in 2020 veertien fietsdoden te betreuren."
...

"Toen in de loop van de maand september zes fietsdoden vielen te betreuren in Zuid-West-Vlaanderen, waarvan een gitzwart ongeval op de strapdag van 18 september, was de maat vol bij vele afdelingen en leden van de Fietsersbond", klinkt het bij Charles Noppe, woordvoerder van Fietseling. "In onze provincie alleen al zijn er in 2020 veertien fietsdoden te betreuren.""Veilig fietsen zou een grondrecht moeten zijn. Fietsdoden zijn niet het gevolg van een ongeval. Zij zijn het resultaat van een vastgeroest systeem. Verander het systeem en zorg dat iedereen veilig van huis naar school, winkel, ontspanningsplaats en werk kan fietsen."De Fietsersbond lanceert enkele concrete voorstellen: "Voer snel effectieve maatregelen in die de fietsveiligheid bevorderen. Venstertijden voor zwaar vervoer in de schoolomgevingen zijn een perfecte aanpassing die geen grote kosten met zich meebrengen.""Maak van fietsveiligheid een prioriteit bij de lokale politie. Zorg voor handhaving van de wegcode, met grote aandacht voor snelheidscontroles in zone 30, fietsstraten en de 1 m afstand bij het inhalen van fietsers. Ook dit vergt geen grote financiële investeringen, maar op het terrein zal het heel voelbaar zijn. De verhoogde budgetten voor fietsveiligheid moeten snel ingezet worden. De plaatsen waar fietsers niet veilig kunnen fietsen, zijn bekend. Voer daar de nieuwe plannen uit.""Werk samen met alle betrokken partijen. Rem projecten niet langer af omdat oude regels en procedures de fiets nog niet centraal zetten. Wees creatief, verander desnoods die regels. Vertrek daarbij vanuit veilig fietsen en werk vooral samen, over alle administraties heen, met ondersteuning van lokaal beleid, politie en gewestelijk beleid.""Verbreed alle fietssuggestiestroken van 1,5 m naar 2 m. Fietssuggestiestroken zijn wat ze zijn, maak ze breder zodat ze nog meer opvallen. Het kost opnieuw niet veel en het kan bijdragen om de veiligheid te verbeteren. Fietseling Oostende eist dat het STOP principe, het fietsvademecum en de fietstoets geen holle begrippen vormen, maar nauwgezet en consequent toegepast worden. We zijn geschokt en boos dat we dit anno 2020 nog steeds moeten eisen."Tijdens de actie werd een witte fiets aan het stadhuis geplaatst, waarna een minuut belgerinkel gevolgd werd door een minuut stilte. "Hiermee richten wij ons niet zozeer tegen bepaalde politici, maar roepen wij iedereen op om zijn/haar steentje bij te dragen waar het kan. Werk mee, voor alle slachtoffers van een systeemfout die veel te lang in stand gehouden wordt", besluit Charles Noppe.