Een vijftigtal burgers met spandoeken had plaatsgenomen in zaal Meilief 2 om het standpunt van de stad te horen bij monde van burgemeester Bert Maertens. Stedelijk omgevingsambtenaar Joachim D'eigens lichtte de startnota van het project toe.
...