Om de zware hoogspanningsleiding tussen de windmolenparken op de Noordzee en Aalter te ontlasten en de vraag naar meer energie in de regio Izegem te versterken, is netbeheerder Elia van plan om langs de E403 een nieuwe Noord-Zuidleiding aan te leggen naar het transformatorstation langs de N36 in Izegem. Bij dit project zijn in het totaal 25 gemeenten betrokken. Rumbeke ligt technisch gezien op tracé 2, 3 en 4.
...