Om de zware hoogspanningsleiding tussen de windmolenparken op de Noordzee en Aalter te ontlasten en de vraag naar meer energie in de regio Izegem te versterken, is netbeheerder Elia van plan om langs de E403 een nieuwe Noord-Zuidleiding aan te leggen naar het transformatorstation langs de N36 in Izegem. Bij dit project zijn in het totaal 25 gemeenten betrokken. Rumbeke ligt technisch gezien op tracé 2, 3 en 4.
...

Om de zware hoogspanningsleiding tussen de windmolenparken op de Noordzee en Aalter te ontlasten en de vraag naar meer energie in de regio Izegem te versterken, is netbeheerder Elia van plan om langs de E403 een nieuwe Noord-Zuidleiding aan te leggen naar het transformatorstation langs de N36 in Izegem. Bij dit project zijn in het totaal 25 gemeenten betrokken. Rumbeke ligt technisch gezien op tracé 2, 3 en 4. "Samen met een buurman analyseerde ik grondig de plannen", aldus Steven Hamerlinck, bezorgde opa van zes kleinkinderen. "Ook Leefbaar Rumbeke uitte via de Facebookpagina al z'n ongerustheid. Op 11 juni vond een infomoment plaats in Izegem, waar we met een Rumbeekse delegatie naartoe zijn getrokken. We kregen redelijk wat antwoorden.""Achteraf zit je natuurlijk met heel wat nieuwe vragen. We vernamen onder andere dat er op de Noordzee een tweede windmolenpark wordt gebouwd. Tegelijk zullen ze een tweede verbinding naar het Verenigd Koninkrijk leggen om het equivalent van twee kerncentrales stroom te transporteren. We moeten de wetenschap vertrouwen", klinkt het realistisch. "Tegelijkertijd zijn we ongerust. Komt de leefbaarheid van onze wijk niet in het gedrang? Daarnaast beseffen we volledig dat dergelijke projecten belangrijk zijn voor de vooruitgang van onze maatschappij." Het dossier ligt tot 27 juni ter inzage in het stadhuis van Roeselare en je kunt dit ook terugvinden op www.ventilus.be. "Voor die cruciale datum mogen inwoners en bedrijven bezwaren, opmerkingen of tips indienen. Daar wordt dan ook het advies van de gemeenten zelf bijgevoegd. Voor die eerste stap is afgerond zouden de alternatieven die voorgesteld zijn door burgerplatform E403 op zijn minst moeten worden gehoord", vindt Steven. "Tijdens de dag van de buren voelde ik dat heel wat Rumbekenaars ermee bezig zijn. Het stuit ons echter tegen de borst dat ons eigen stadsbestuur ons eigenlijk nog niet concreet heeft ingelicht. Er is nog niet gecommuniceerd, terwijl dit bij andere gemeenten wel het geval was. Eigenlijk zouden betrokken inwoners een persoonlijke brief moeten krijgen of minstens uitgenodigd worden voor een gesprek. In de pers hebben we de acties van verschillende actiegroepen uit de andere gemeenten met argusogen gevolgd", zegt Steven, die zondagavond samen kwam met enkele buren om te overleggen welke initiatieven ze eventueel zelf kunnen ondernemen. "We besloten om in de nabije omgeving pamfletten te verdelen, waarin we de mensen kennis laten maken met alternatieve info. Er wordt ook een brief opgesteld om vanuit Rumbeekse hoek toch enkele voorstellen in te dienen. Leefbaar Rumbeke heeft ervoor gekozen om in dit dossier geen actieve rol te vervullen, vandaar ons engagement. Op die manier zijn wij een aanspreekpunt voor alle betrokken partijen", besluit Steven. (KK)