Maurits, een rasechte Torhoutenaar, werd op 25 september 1911 - drie jaar vóór de Eerste Wereldoorlog - nabij het Kasteel Wijnendale geboren. Daar baatten zijn ouders, die elf kinderen kregen, langs de Oostendestraat café Den Hert uit, nu Brasserie Heuvelhof. Ze runden tegelijkertijd een boerderij.
...

Maurits, een rasechte Torhoutenaar, werd op 25 september 1911 - drie jaar vóór de Eerste Wereldoorlog - nabij het Kasteel Wijnendale geboren. Daar baatten zijn ouders, die elf kinderen kregen, langs de Oostendestraat café Den Hert uit, nu Brasserie Heuvelhof. Ze runden tegelijkertijd een boerderij.Maurits was de weduwnaar van Maria Devooght, met wie hij in 1941 - tijdens de Tweede Wereldoorlog - in de Torhoutse noodkerk getrouwd is. Maria stierf in 2003. Ze werd 92 jaar, eveneens een respectabele leeftijd. Het koppel kreeg vier kinderen: Annie, Frans, Herman en Chris. Na hun huwelijk hebben Maurits en Maria eerst in Wijnendale aan landbouw gedaan. Ze woonden toen langs de Oostendestraat.Uiteindelijk startten ze begin jaren vijftig in de Breidelstraat een handel in naaimachines, zowel verkopen als herstellen. In 1963 verhuisden ze met hun winkel naar de Nieuwstraat. Medio jaren zeventig lieten ze de zaak over aan zoon Frans, die met zijn vrouw Rita Van Eenoo de bloeiende winkel in de Zuidstraat voortzette. Begin 2016 heeft hun enige zoon Dries samen met zijn vrouw Lies Desomer de zaak overgenomen.Maurits was oud-strijder 1940-1945. Hij maakte negen maanden mobilisatie en ook de Achttiendaagse Veldtocht mee. De medailles die hij jarenlang op zijn jas droeg, waren evenwel hoofdzakelijk afkomstig van wijlen zijn broer René, die in de oorlog fel gevochten heeft en daarvoor gedecoreerd werd.Toen Maurits in 2011 eeuweling werd, woonde hij nog in z'n eentje in de Nieuwstraat in Torhout. Hij was veel in het straatbeeld te zien en viel als kleurrijke figuur op, want hij tooide zich met zijn onafscheidelijke militaire petje en de genoemde oorlogsdecoraties.Gaandeweg werd het niet langer mogelijk om alleen te wonen en dus verhuisde hij naar het wzc Rusterloo in Beernem. De laatste jaren was zijn gezondheid fragiel geworden. Vroeger praatte hij honderduit, maar nu hulde hij zich in stilzwijgen, vooral omdat hij doof en slechtziende geworden was. Zijn dagen bestonden uit eten en slapen.Zijn vader Edward Stael is 90 geworden en zijn moeder Leonie Verhaeghe 99. En zijn zus Adronie, die eind 2007 gestorven is, werd bijna 101 jaar. Maurits stamde dus uit een sterk ras. "Mijn geheim om oud te worden?" verklapte hij ooit. "Destijds dronk ik elke dag verse paardenmelk!"De 108-jarige man is op vrijdagmorgen 24 januari gestorven. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op maandag 3 februari om 10 uur in de Torhoutse Sint-Pieterskerk (Begr. Rommelaere)