Howest studenten houden flashmob op ‘t Zand in Brugge

Stefan Vankerkhoven

Op maandag 2 maart hielden een paar honderd studenten van Howest een flashmob op ‘t Zand. Dat was het startschot van een driedaagse, waarbij de studenten naar West-Vlaamse zorginstellingen trekken om er zorgbehoevenden te interviewen.

Met bijna 500 zijn ze, de Howest-studenten die van 2 tot 4 maart op pad trekken naar Vlaamse zorginstellingen om er zorgbehoevenden te interviewen. Op basis van de antwoorden zullen ze een interdisciplinair handelingsplan voorstellen. Concreet gaat het om Howest-studenten uit de bacheloropleidingen verpleegkunde, sociaal werk, toegepaste psychologie, sport en bewegen, ergotherapie, toegepaste gezondheidswetenschappen en het graduaat orthopedagogie. De interviews kaderen in de oproep van de zorgsector om meer interprofessioneel en -disciplinair samen te werken.

https://www.youtube.com/watch?v=qXewrr-_PAw

“Dat creëert namelijk extra mogelijkheden in het omgaan met nieuwe uitdagingen zoals digitalisering, netwerkvorming en toenemende complexiteit van aandoeningen. Omdat Howest haar studenten optimaal wil voorbereiden op die interprofessionele arbeidsmarkt, zullen de 500 studenten uit verschillende zorgopleidingen leren samenwerken over disciplines heen“, zegt projectverantwoordelijke Kim Maes.

Flashmob

Het startschot werd op maandag 2 maart gegeven, in de vorm van een heuse ‘IPSkick-off-flashmob’ op ‘t Zand in Brugge. Hierna leerden de studenten in groep het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ontwikkelde ICF-framework kennen, een tool waarmee hulpverleners naar gezondheid en functioneren van een cliënt leren kijken vanuit verschillende disciplines.

Vanaf dinsdag 3 maart zwermen de studenten dan uit naar de deelnemende Vlaamse zorginstellingen, waar ze in groepjes van zes (elk vanuit een andere opleiding) cliënten, hulpverleners en mensen uit het sociaal netwerk zullen interviewen. Rond gezondheidsissues, activiteiten, participatie, persoonlijke factoren….

“Op die manier krijgen ze een volledig beeld van de cliënt en zijn functioneren. Vervolgens stellen ze op woensdag 4 maart in team een handelingsplan op, met een insteek per discipline. In dat plan worden concrete doelen opgesteld voor de cliënt zoals sport opnemen of vaker buitenkomen. Deze leerzame oefening zal de Howest-studenten ongetwijfeld beter wapenen voor hun toekomst in een snel veranderend zorglandschap”, aldus Kim Maes.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.