Met elektrische laadplaatsen zet Haven Oostende volgende stap in energietransitie

Deze laadpalen staan op de parking site-Multitech in de Oostendse haven.©Els Verhaeghe Els Verhaeghe
Deze laadpalen staan op de parking site-Multitech in de Oostendse haven.©Els Verhaeghe Els Verhaeghe
Redactie KW

Haven Oostende opent vandaag een nieuwe parking met 56 elektrische laadplaatsen. Deze forse investering sluit aan bij eerdere inspanningen om hernieuwbare energie op te wekken zoals de zonnepanelen en de Xant-windturbine. Door eigen energie duurzaam te produceren, wordt er minder CO2 uitgestoten. Dat is goed voor het klimaat en past in het ruimer project om de ecologische voetafdruk van Haven Oostende kleiner te maken.

De nieuwe parking van 3.500 m² bevindt zich bij de bedrijvencluster op de REBO zwaarlastterminal ter hoogte van de Esplanadestraat. De maritieme bedrijvenzone had nood aan een duurzame parkeeroplossing. De nieuwe parking voorziet ruimte voor 137 plaatsen en heeft 44 elektrische laadpunten. Een andere bestaande parking werd aangepast en voorzien van twaalf laadplaatsen.

Het huidige aanbod overstijgt de vraag naar elektrische laadplaatsen. Zo speelt Haven Oostende in op de groeiende trend van elektrisch rijden. Door fossiele brandstoffen te vermijden in mobiliteitstoepassingen is er minder CO2-uitstoot en fijn stof. Zorg voor veiligheid, Mmilieu en gezondheid is de eerste beleidsprioriteit van Haven Oostende.

De 56 elektrische laadplaatsen zijn aangesloten op het eigen hoofdspanningsnet van Haven Oostende. Het hoofdspanningsnet wordt geïnjecteerd met groene energie, afkomstig van de aanwezige zonnepanelen en de Xant-windturbine.

Optimaal inzetten

“Met de aanleg van een nieuwe parking met 56 elektrische laadplaatsen neemt Haven Oostende opnieuw stappen in het verduurzamen van de omgeving ten voordele van het leefmilieu en het klimaat. Deze investering zorgt ervoor dat de al aanwezige zonnepanelen en de eigen windturbine zo optimaal mogelijk ingezet worden”, aldus Charlotte Verkeyn, voorzitter van Haven Oostende.

“We moeten spaarzaam omspringen met grondstoffen zodat komende generaties alle kansen krijgen”, gaat ceo en gedelegeerd bestuurder Dirk Declerck verder. “Het gebruik van fossiele brandstoffen voor mobiliteit dient waar mogelijk vervangen te worden door gebruik van groene elektriciteit of waterstof. Met deze inspanning werkt Haven Oostende mee om de leefbaarheid van de stad te verbeteren.”

Volgende fase

Deze investering kadert in het Europese project DUAL Ports (Interreg 5B North Sea). Het project beoogt de vermindering van de CO2-voetafdruk van havens. In de volgende fase wordt ingezet op asfalt dat CO2 capteert en op slimme ledverlichting.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.