Brugse stadsscholen bereiden zich voor op heropstart van de lessen

Stefan Vankerkhoven

Vijf Brugse stadsscholen, goed voor 1466 leerlingen, bereiden zich voor op de heropstart van het onderwijs op vrijdag 15 mei. Er werd daartoe samen met de preventieambtenaar een heus draaiboek uitgeschreven. Plexiglas, dranghekken en aparte ingangen moeten de sociale distancing garanderen. De Brugse stadsscholen zullen geen examens organiseren, ze opteren voor permanente evaluatie.

“Enkel het deeltijds kunstenonderwijs start niet meer op dit schooljaar”, zegt de Brugse onderwijsschepen Ann Soete. Zij nodigde voor ons vijf directeurs van Brugse stadsscholen uit om info en duiding te geven bij de gefaseerde herinvoering van de lessen in dit coronatijdperk. Zij wijst erop dat alle leerkrachten van het stedelijk onderwijs, ondanks tegenkanting van de vakbonden, hun twee resterende, faculatatieve vrije dagen opofferen.

Omdat alle 1466 Brugse leerlingen sinds 15 maart niet dezelfde kansen kregen om zich voor te bereiden op de examens, kiezen de stadsscholen voor permanente evaluatie en geen examens in juni.

Afbakening urinoirs

In de Stedelijke Academie Brugge wordt volgens directeur Jo Decoster éénrichtingsverkeer voor leerlingen en leraars ingevoerd: “Dat lukt omdat we een aparte in- en uitgang kunnen creëren. De Bogardenkapel wordt een tweede refter. Er wordt op vrijdag 15 mei proefgedraaid met 80 zesdejaars. Onze klaslokalen zijn redelijk groot zodat we de voorziene 4 m² ruimte per leerling kunnen garanderen. We moeten slechts één lokaal van de nabijgelegen school SNT inpalmen.”

De veiligheidsmaatregelen vereisen in de Academie een gefaseerde aankomst van de leerlingen, dranghekken en plexiglas ter afscherming van het secretariaat, een sanitair plan, met afbakening van de urinoirs en de omvorming van een kunstlokaal tot covid-19 quarantaine ruimte. “De leerlingen zullen twee dagen per week les krijgen. En de laatstejaars mogen hun eindwerk presenteren in De Biekorf. We overleggen met het team van de Brugse Triënnale om als zomerkamp die eindwerken vanaf 3 juli online te kunnen tonen”, aldus Jo Decoster.

Gevangenis

In de stedelijke basisschool de Triangel in Sint-Andries zullen 106 van de 321 leerlingen les krijgen. “We starten met twee groepen van twaalf leerlingen”, zegt directeur Marc Arschoot. De leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar zullen vanaf volgende week ingedeeld worden in tien ‘bubbels’, die geen contact hebben met andere groepen. Voorlopig zijn er slechts twee ‘bubbels’ opvang nodig. “Naschoolse opvang wordt niet voorzien, dat is organisatorisch te ingewikkeld”, aldus de directeur.

Marc Arschoot heeft het moeilijk: “Met al die maatregelen, looplijnen en nadars lijkt mijn school wel een gevangenis. De kinderen komen na acht weken in een totaal andere school terecht, waar ze niet eens vrij kunnen rondlopen. En toch zal ik proberen er voor de kinderen een eerste leuke schooldag van te maken. Ik weiger om politieagent te spelen. Hoe kun je vermijden dat jonge kinderen fysiek contact met elkaar hebben.”

“De leerkrachten krijgen een mondmasker, de stad heeft er in elk geval voorzien, maar ze zijn nog niet gearriveerd. Maar ik kan mijn onderwijzers niet verplichten om die maskers te dragen tijdens het lesgeven. De mimiek is zeer belangrijk, als je kinderen leert lezen”, aldus de directeur van De Triangel.

Opvang?

Stephanie Meire, directeur van de twee stedelijke basisscholen in Sint-Michiels, heeft voor de 419 leerlingen een minutieus draaiboek uitgewerkt: “De eerstejaars krijgen de maandag en de donderdag nieuwe leerstof op school, die ze op dinsdag en vrijdag thuis inoefenen. Voor de tweedejaars is het omgekeerd. De speelplaats is opgedeeld, zodat de zesdejaars niet in contact komen met de jongere kinderen. We voorzien voor beide afdelingen opvang voor 30 kleuters en daar bovenop voor 20 lagere schoolkinderen in de Rijselstraat en voor 30 leerlingen in de Sint-Michielslaan. Nu lukt dat nog, maar ik vraag mij af of dat nog zal gaan in juni.”

Hilde Clemmens heeft 89 leerligen in De Bijenkorf in Dudzele en evenveel kinderen in Ter Poorten in Koolkerke onder haar hoede: “Het is een evenwichtsoefening, ook mentaal en emotioneel. Ik kreeg meerdere telefoontjes van ouders, die mij zeiden dat hun zoontje of dochtertje zo verlangt om naar school te gaan, maar tegelijkertijd bang is.”

Bart Verroens, directeur van de school voor buitengewoon lager onderwijs De Ganzenveer, staat voor een apart probleem: “Het leerlingenvervoer wordt problematisch, want er mogen maar half zoveel kinderen in de bus. We vragen zoveel mogelijk ouders om zelf hun kind naar school te brengen. Op school starten we met 35 van de 65 leerlingen, gespreid over vier klassen. De klassen worden ontdubbeld. Het zal moeilijk zij om het concept van social distancing uit te leggen aan de kinderen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.