Conner Rousseau is een halve West-Vlaming. Verwekt in Nieuwpoort, in kamer 101 van De Barkentijn, een vakantiecentrum voor jongeren. Zijn vader, die nog steeds aan zee woont, was daar directeur. Zijn moeder woont in Sint-Niklaas, waar hij het leeuwendeel van zijn jeugd doorbracht. Deze zomer verblijft hij opnieuw in De Barkentijn, tussen de kamperende jongeren.
...

Conner Rousseau is een halve West-Vlaming. Verwekt in Nieuwpoort, in kamer 101 van De Barkentijn, een vakantiecentrum voor jongeren. Zijn vader, die nog steeds aan zee woont, was daar directeur. Zijn moeder woont in Sint-Niklaas, waar hij het leeuwendeel van zijn jeugd doorbracht. Deze zomer verblijft hij opnieuw in De Barkentijn, tussen de kamperende jongeren. Het is van daar dat hij komt, als hij twintig minuten te laat het kasteeldomein betreedt. Hippe zonnebril, strak T-shirt, korte broek. Hij schrikt even wanneer de fotografe opduikt. "Shit. Zie mij hier lopen. Gelijk een scoutsleider. Ik ben toch een kieken, hé. Weer niet nagedacht. Ik had een lange broek moeten aantrekken. Macht der gewoonte. Zie naar de kleur van mijn benen: ik loop al de hele zomer in korte broek rond. Mijn excuses, hoor. Écht."(Lees verder onder het kader)De flamboyante partijvoorzitter, de jongste ooit in dit land, is enthousiast over de setting van deze reeks. "Wat een prachtig kasteel. Ik ken Loppem en het belang daarvan. Wie in Nieuwpoort woont, kan niet anders dan geboeid zijn door de Eerste Wereldoorlog. (op dreef) Wist u trouwens dat koning Albert I enkele nachten geslapen heeft in De Barkentijn? Geschiedenis fascineert mij. Dat was mijn lievelingsvak op school, het enige waarvoor ik negentig procent haalde. (lacht) Ik heb die passie van mijn vader." Dat het beeld leeft dat hij vooral met imago en marketing bezig is, werp ik op. Hij zucht even. "Er zijn mensen die dat graag beweren. Maar dat klopt niet. Ik lees weinig, maar dat is vooral omdat ik geen tijd heb. En omdat ik niet kan stilzitten. Ik heb vorig jaar De Bourgondiërs van Bart Van Loo gelezen en beluisterd op podcast. (beklemtoont) In-druk-wek-kend. Deze zomer heb ik gelezen over de geschiedenis van Nieuwpoort. Wie doet dat, als hij niet geboeid is?"We trekken ook voor deze laatste aflevering naar de kamer op de eerste verdieping van het kasteel, waar Albert I en zijn prominenten honderd jaar geleden het land in een nieuwe plooi legden. Voor mijn gast van vandaag geen alcohol of frisdrank. Ook tegen de broodjes met vis en kaas zegt hij neen. Intermittent fasting heet dat ding. Wie meer wil weten, gaat best even googelen. Een plat water en een aardbei krijgt hij wel tussen de kiezen. Dat hij akkoord gaat met de insteek van de reeks, zegt hij. "Dit land moet grondig hervormd worden. Dat was toen zo en dat is vandaag opnieuw zo. De problemen zijn niet nieuw, maar corona heeft ze wel blootgelegd."Wat doet u op politiek vlak?"De politieke stilstand tegengaan. Ik zou minstens twee dingen doen. Eén: het afschaffen van lopende zaken. En twee: snoeien in het aantal parlementsleden. Dat laatste moet de versnippering van het politieke landschap tegengaan. Er zijn nu zes à zeven partijen nodig om een regering te vormen. Dat maakt een akkoord héél moeilijk. Als het moeilijker wordt om in het parlement te geraken, zal het aantal partijen vanzelf verminderen. Dit land heeft ook gewoon te veel parlementsleden. Vergelijk dat met onze buurlanden: Nederland en Frankrijk hebben er 13 per miljoen inwoners, wij maar liefst 42. Dat valt niet uit te leggen."U wil lopende zaken afschaffen. Is dat niet de chaos organiseren?"Ik zou de politiek drie maanden geven om een regering te vormen. Daarna is het voorbij. Waarom zeg ik dit? De voorbije tien jaar was er in dit land maar liefst vier jaar een regering van lopende zaken. Dat zou de uitzondering moeten zijn, maar het is de normaliteit geworden. Dat is omdat ministers zich daarin wentelen. Ze behouden te veel macht. Ze kunnen zelfs belangrijke benoemingen doen. Ze verdienen ook evenveel. Waarom zouden ze dan nog een volwaardige regering vormen? (zwijgt even) Dat is gevaarlijk voor de democratie. Daarom: schaf dat af."(lees verder onder de foto)Wat komt dan in de plaats, als er geen regering gevormd wordt?"Als er in Amerika geen akkoord komt, dan volgt er een zogenaamde shutdown. Ik zeg niet dat dat het ideale model is, maar we moeten die richting uit. Het schrikbeeld van een shutdown zal zorgen voor een sense of urgency. Dit zal politici verplichten om akkoorden te sluiten."Dat is drastisch. Een shutdown betekent geen overheidsuitgaven en dus geen lonen voor ambtenaren en anderen."Dat is niet de bedoeling. Het parlement kan noodzakelijke uitgaven overnemen. Het is de bedoeling dat de regering alle macht verliest. Kan dat zorgen voor chaos? Dat kan. Maar wie zal die verantwoordelijkheid willen dragen? Welke politicus zal dan nog het been stijf houden? Ik ben eens benieuwd. Bovendien zal dat de burger wakker schudden. Die zal niet langer onverschillig blijven. (denkt na) Ik zeg niet dat dit een kant-en-klare-oplossing is, maar we moeten wel iéts doen."Het economische luik dan. Wat is uw hervorming?"De fiscaliteit eenvoudig en rechtvaardig maken. Eenvoudig betekent: weg met alle koterijen. Rechtvaardig betekent: elk zijn deel, niets te veel. Vandaag is er een grote groep die te veel betaalt, - de tweeverdiener, de alleenstaande, de kleine zelfstandige en de KMO -, en een kleine groep die te weinig betaalt, - de rijke aandeelhouders, de multinationals, de techgiganten zoals Google en Amazon. Dat moet anders. Alle inkomsten moeten gelijk belast worden."Is de belastingdruk in dit land al niet hoog genoeg?"Jawel. Ik pleit voor een grondige verschuiving. De basis van wat we belasten, moet breder. Dat zal ervoor zorgen dat de tarieven omlaag kunnen, wat extra zuurstof zal geven aan de mensen die nu te veel betalen. Belastingen zijn belangrijk. Die moeten toelaten om aan herverdeling te doen. Maar belastingen moeten wel rechtvaardig zijn. Dat is vandaag niet het geval. Wie niets meekrijgt van zijn ouders, kan amper iets opbouwen. Dat is niet rechtvaardig. Daarom is deze hervorming zó belangrijk."Wat zal dan extra belast worden? De huurinkomsten? De inkomsten uit vermogen?(knikt) "Dat zijn twee voorbeelden. En een digitaks voor techgiganten. Dat zullen de voornaamste zijn."Uw partij wil de erfbelasting vrijstellen tot 250.000 euro. Vindt u dat rijmen met uw verhaal? Een hoge erfbelasting is een ideaal instrument voor herverdeling, zeggen veel economen."Vandaag zijn het de gewone mensen die erfbelasting betalen, en niet de rijke mensen, want zij kunnen dure boekhouders betalen. Dat is pas onrechtvaardig. Ons systeem zal juist wel herverdelend werken. Je betaalt geen belastingen tot 250.000 euro. Wat daarboven komt, wordt aan een progressief tarief belast. Dat betekent dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen."Wat is uw maatschappelijke hervorming?"De straffeloosheid tegengaan. Te veel criminelen worden ongemoeid gelaten. We hebben deze zomer op het strand gezien tot wat dat kan leiden. Dat ligt veel mensen op de maag, mezelf inclusief. De recidive in België is 57 procent. Dat zegt iets, hé. In Nederland is dat maar 47 procent. (op dreef) Veiligheid moet weer een links thema worden. Ik wil dat claimen. Dat is zó belangrijk voor het sociaal weefsel. De mensen moeten zien dat wie zijn gat verbrandt, op de blaren moet zitten. Heel concreet: élke straf moet uitgevoerd worden. Dat is vandaag niet het geval. Straffen onder de drie jaar worden amper of niet uitgevoerd."De wet op de strafuitvoering wordt verstrengd vanaf 1 oktober. Wie wordt veroordeeld, zal een straf krijgen."Het is nog niet streng genoeg. Wie een gevangenisstraf krijgt, moet die in de gevangenis uitzitten, en niet thuis met een enkelband. Maar ik ben ook voorstander van meer werkstraffen. Die zullen leiden tot minder recidive. Wie als cannabisgebruiker naar de cel gaat, komt daar vaak uit als heroïneverslaafde. Dan is een werkstraf beter. Meer werkstraffen zouden ook onze overbevolkte gevangenissen ten goede komen."Is de ultieme consequentie van uw pleidooi de afschaffing van vervroegde vrijlating?"Neen, dat is te verregaand. Die wet mag wel strenger voor mij."Vandaag kan iemand na een derde vrijkomen. Wat zegt u?"Oei, nu moet ik opletten. Wat zegt mijn partij eigenlijk? (lacht) Ik kan niet alles weten, hé. Neen serieus, het perspectief op vervroegde vrijlating is belangrijk. Er moeten wel strenge voorwaarden opgelegd worden én de opvolging moet strikt zijn. Ik vind zelfs dat er in sommige gevallen opvolging moet zijn na de volledige straf. Een Syriëstrijder kan na vijf jaar vrij komen, zonder voorwaarden. Dat kan toch niet?"Is dat niet héél verregaand? Dat grijpt in op fundamentele vrijheden."Als die persoon braaf is, dan zal hij daar geen last van hebben. Maar streng zijn, is niet genoeg. Dat weet ik ook. We moeten ook beter omgaan met onze gevangenen: meer aandacht besteden aan re-integratie en heropvoeding. Ik ben daarom voorstander van kleinschalige detentiecentra. Dat moet een meer persoonlijke begeleiding mogelijk maken. Ook dat zal zorgen voor minder recidive."De oefening is gemaakt. De kaarten zijn gelegd. Voor de laatste keer. Of dit even aangenaam was als zijn bezoek de dag voordien aan de échte koning, wil ik nog weten. Hij lacht even. "U doet dat voortreffelijk, moet ik zeggen. Maar het spijt me: ik ga het colloque singulier niet doorbreken. Ik kan alleen zeggen dat ik ook daar een plat water gedronken heb. (lacht) Ik heb respect voor onze koning, hoor. Ik heb gekozen voor wat ik doe. U ook. Die man niet." (lees verder onder de foto)Of hij nog geen spijt heeft van zijn keuze? Elke stap die hij zet, wordt met argusogen gevolgd. "Neen, zeker niet. Het gaat zelfs goed met mij en met de partij. Maar het is wel wennen aan die bekendheid. Anoniem op de dijk dartelen, dat is verleden tijd. (even stil) Ik heb nog amper een privéleven. Dat is wel iets, hoor. Vergeet niet dat ik nog maar 27 ben, hé. Het was ook een zware zomer, zo zonder vakantie en zonder festivals. Ik heb dat gemist."Als ik de federale formatie op tafel leg, volgt een diepe zucht. "Dat is wél frustrerend. Dat werkt op mijn zenuwen. Ik méén het als ik zeg dat geen enkele partij zo constructief is als de mijne. Ik heb in maart een poging ondernomen, in juni en deze zomer opnieuw. Tevergeefs. Of dit kan blijven duren? Neen. De regering moet halfweg september het vertrouwen vragen aan het parlement. Als er dan geen nieuwe regering is, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Ik wil geen nieuwe fase van lopende zaken. (feller) Dan is het aan de mensen om de partijen af te straffen die geen verantwoordelijkheid willen nemen." Of hij de politiek zou aanraden aan leeftijdsgenoten? Hij lacht luid. "Neen, ik zou hen vooral aanraden om te genieten van het leven, meer dan ik doe. (lacht) Grapje, hoor."