PZ Maldegem en Aalter gaan nauwer samenwerken: “Van fusie nog geen sprake”

De politiezone Maldegem huist momenteel nog altijd in de Industrielaan. (foto LV)
Redactie KW

De burgemeesters van Maldegem en Aalter en de korps-oversten van de politiezones Maldegem en Aalter hebben een samenwerkingsovereenkomst voor zes maanden ondertekend. Het is de bedoeling dat dit uitmondt in een fusie. Volgens burgemeester De Ceuninck is dat nog voorbarig.

Nadat de rijkswacht en de politie waren samengevloeid, verhuisde de Maldegemse politiezone, die toen gevestigd was in de Rijkswachtkazerne in de Brugse Steenweg en het Sint-Annakasteel, de thuisbasis van de vroegere politie, naar de Industrielaan. De gemeente had de gebouwen van de firma De Meyere gekocht en omgebouwd tot nieuw politiehuis.

De afgelopen jaren waren er al enkele fusies tussen politiezones in onze regio maar in Maldegem was dat nog niet aan de orde. Daar lijkt nu verandering in te komen. Er deden al een tijdje geruchten de ronde dat er gesprekken gevoerd werden tussen de verantwoordelijken van de politiezones Maldegem en Aalter. Die gesprekken schoten blijkbaar beter op dan verwacht.

Evaluatie

Op 3 juni werd door de twee burgemeesters en de twee korpsoversten een protocol van samenwerking getekend. Na een half jaar zal die samenwerking worden geëvalueerd en kan er een fusieaanvraag worden ingediend. Verwacht wordt dat tussen de aanvraag van de fusie en de officiële start van de fusie ongeveer drie maanden verlopen.

Na een half jaar wordt de samenwerking geëvalueerd en kan er een fusieaanvraag worden ingediend

Hoewel er officieel van een fusie nog geen sprake is, bestaat er wel al een concrete vorm van samenwerking. Zo zijn Officiers van Gerechtelijke politie van Aalter ook al van dienst in Maldegem en omgekeerd. Voorlopig zouden de interventiediensten nog in Maldegem blijven. Later zouden zij net als de andere diensten en de administratie naar Aalter verhuizen. Het onthaal en de wijkwerking zouden wel in Maldegem blijven.

Geruchten

Volgens geruchten zou er al een schatter langsgeweest zijn voor het politiehuis in de Industrielaan. Dat gebouw zal mettertijd veel te groot zijn om daar enkel de wijkwerking en het onthaal in onder te brengen. Voorts zou het Sint-Annakasteel de nieuwe thuisbasis van de wijkwerking kunnen worden. Burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V) kon bevestigen dat er gesprekken zijn over de samenwerking tussen de twee politiekorpsen maar dat de rest geruchten zijn. Volgens de onderhandelaars is het de bedoeling dat de komende maanden ook het personeel nauw bij de gesprekken over de samenwerking (fusie) worden betrokken.

Uit stukken die wij konden inkijken, zou de fusie tussen beide politiezones begin januari 2023 kunnen ingaan. Hoewel dit nog nergens bevestigd werd, zou dit ook nog niet het einde van de fusies in onze regio zijn. Zo zou het de bedoeling zijn dat de nieuwe politiezone, waarvoor nog een naam moet worden gevonden, ook contacten legt met PZ Meetjesland met de bedoeling één grote politiezone te vormen. (LV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.